AFIS Spațiul public

Apel deschis de texte despre transformările spațiilor publice urbane în Moldova

[RO] https://platzforma.md în colaborare cu Asociația Tinerilor Artiști ”Oberliht” lansează un apel deschis de texte ce investighează transformările spațiilor publice urbane în Moldova în ultimii 20 ani.

Contribuțiile vor aborda teme precum:

– degradarea spațiilor publice existente (parcuri, infrastructură sportivă și culturală, arii de recreare, curțile dintre blocuri și terenurile de joc etc.) ca rezultat al retragerii autorității publice din procesul de administrare a spațiilor publice;

– privatizarea/îngrădirea proprietății publice; 

– automobilizarea orașelor;

migrația internă dinspre sat spre oraș și explozia industriei construcției de locuințe;

comercializarea și utilizarea în scopuri comerciale a spațiului public ce a rezultat în explozia publicității stradale vizuale, a comerțului stradal, apariția punctelor mobile de vânzare a bunurilor (ziare, articole de panificație, țigări, alcool, articole de vestimentație, fast-food, cvas și băuturi răcoritoare etc.);

substituirea funcției publice (agrement, socializare, odihnă, activități artistice) a spațiilor publice cu activități de profit (parcuri, toalete publice, surse de apă etc.).

excluderea cetățenilor orașului din procesul decizional în privința politicilor urbane, dezvoltării orașului, stabilirii priorităților de finanțare a unor proiecte la nivel local etc;

comercializarea centrului orașului și apariția, în cadrul acestuia, a unor grandioase proiecte comerciale – Sun City (mall), Skytower (oficii), Hotelul Nobil (servicii hoteliere), complexele locative Grand Plaza;

distrugerea centrului istoric al orașului și a țesutului social al acestuia ;

menținerea unui control  politic și moral asupra spațiului public (politicile de vizibilitate) ce a contribuit la marginalizarea și excluderea din spațiul public a unor grupuri ce nu se încadrează în imaginea “normală/decentă” a orașului – persoane fără domiciliu stabil, cerșetori, prostituate, persoane cu comportament de adicție alcoolică sau droguri etc.

apariția și dezvoltarea unor mișcări sociale și de activism urban ce au încercat, în diverse moduri (proteste, campanii mediatice, acțiuni de reabilitare) să se opună acestor procese.

Sunt acceptate texte de 10-15 mii semne, în română, rusă sau altă limbă de circulație internațională.

Articolele urmează a fi trimise pe adresele  platzforma@gmail.com sau vladimir@oberliht.org.md.

Acest apel face parte din cadrul proiectului Connecting Culture, Communities and Democracy  și este susținut de Fundația Culturală Europeană.

Mai multe detalii la: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/

 

 

[EN]

Open call for texts about the transformation of urban public spaces in Moldova 

https://platzforma.md in collaboration with the Association of Young Artists “Oberliht” launches an open call for texts that investigate the transformation of urban public spaces in Moldova within the last 20 years.

The contributions shall tackle subjects such as:

 • degradation of existing public spaces (parks, sports and cultural infrastructure, recreational areas, courtyards between blocks and playgrounds etc.) as a result of the retreat of public authorities from the process of administration of public spaces.
 • privatization/fencing of public property
 • growth of the number of cars in the city
 • internal migration from villages towards the city and growth of industry of residential buildings construction
 • commercialization and use for commercial purposes of the public space, which resulted in the explosion of visual street publicity and street commerce, appearance of mobile spots for sale of goods (newspapers, bakery items, cigarettes, alcohol, clothing, fast food, cvas and soft drinks etc.)
 • substitution of public function (recreation, socialization, rest, artistic activities) of public spaces with profit activities (parks, public toilets, sources of water etc.)
 • exclusion of the citizens of the city from the decisional process regarding urban policies, development of the city, establishing priorities for financing projects at local level etc.
 • commercialization of the city center and appearance, in this area, of some grand commercial projects – Sun City (mall), Skytower (offices), Nobil Hotel (hotel services), residential complex Grand Plaza.
 • destruction of the historical center of the city and of its social tissue.
 • Keeping of a political and moral control over the public space (visibility policies) which contributed to the marginalization and exclusion from public space of some groups that don’t fit into the “normal/decent” – people without stable home, beggars, prostitutes, people with behavior of alcohol or drug addiction etc.
 • Emergence and development of social and urban activism movements which attempted by various means (protests, media campaigns, actions for rehabilitation) to oppose to these processes.

The texts should have the size of 10-15 thousand characters in Romanian, Russian or other language of international circulation.

The articles should be sent to the following addresses platzforma@gmail.com or vladimir@oberliht.org.md

This call is part of project Connecting Culture, Communities and Democracy and is supported by European Cultural Foundation.

More information at: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/

sursă imagine de fundal: blogul Gradina Publica/background image from Gradina Publica blog.

PARTENERI/PARTNERS:
ecf Oberliht

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu