AFIS

”CENTURA FORESTIERĂ / ЛІСОСМУГА” – Expoziție

///RO

Locație: Galeria Buncăr
Adresa: Strada 31 August 1989 137, MD-2004, Chișinău
Vernisaj: 22 februarie, 2024
Ora: 16:00
Intrare LIBERĂ!
Vă așteptăm, cu drag.

La doi ani de război în Ucraina, pe 22 februarie 2024, la Galeria Buncăr din Chișinău va fi vernisată expoziția de pictură a artistului Serhii Bojko (Ucraina) — ”CENTURA FORESTIERĂ / ЛІСОСМУГА”. Expoziția prezintă 10 pânze de proporții ale artistului din Odesa, din două serii de lucrări: ”Centura Forestieră”  și ”Ocupanții” realizate pe parcursul ultimilor ani.

Eveniment curatoriat de Paulus Adelsgruber, dr. în istorie și Valeria Barbas, dr. în studiul artelor, susținut de Centrul pentu Artă Contemporană [Ksa:k], Goethe-Zentrum Chișinău și Ambasada Austriei în Republica Moldova, Ambasada Ucrainei în Republica Moldova.

Serhii Bojko s-a născut în 1985 la Odesa.
Artistul ucrainean s-a format sub îndrumarea tatălui său, Igor Antonovici Bojko.  A participat la expoziții naționale și internaționale. În 2010, a fost laureatul concursului de tineri artiști organizat de Muzeul de Artă Contemporană din Odesa, din 2013, este membru al Uniunii Naționale a Artiștilor Plastici Ucraina. Printre expozițiile recente se numără: Galeria Zmist, Odesa 2021, Galeria Білий світ, Kiev 2023, Galeria Corpus fine art „Black on Black“, Kiev 2023.

 

//// ENG

Two years into the war in Ukraine, on February 22, 2024, at the Bunker Gallery in Chișinău, the painting exhibition of artist Serhii Bojko (Ukraine) – „FOREST STRIPES / ЛІСОСМУГА” will be inaugurated. The exhibition presents 10 large-scale canvases by the artist from Odesa, from two series of works: „Forest Stripes” and „Occupants” created over the past few years.

The event is curated by Paulus Adelsgruber, Ph.D. in History, and Valeria Barbas, Ph.D. in Art Studies, supported by the Center for Contemporary Art [Ksa:k], Goethe-Zentrum Chișinău, and the Embassies of Austria and Ukraine in the Republic of Moldova.

Serhii Bojko was born in 1985 in Odesa.

The Ukrainian artist began his artistic journey under the guidance of his father, Igor Antonovici Bojko. He has participated in national and international exhibitions. In 2010, he was the winner of the young artists competition organized by the Museum of Contemporary Art in Odesa, and since 2013, he has been a member of the National Union of Artists of Ukraine. Among his recent exhibitions are: Zmist Gallery, Odesa 2021, Білий світ Gallery, Kiev 2023, Corpus fine art Gallery „Black on Black”, Kiev 2023.

Location: Bunker Gallery

Address: 137 31 August 1989 Street, MD-2004, Chișinău

Vernissage: February 22, 2024

Time: 16:00

FREE admission!

We look forward to welcoming you.

//RU

К двум годам войны на Украине, 22 февраля 2024 года, в Галерее Бункер в Кишиневе состоится открытие выставки картин художника Сергея Божко (Украина) – ” Лeсополоса/ ЛІСОСМУГА „. Экспозиция представляет 10 крупномасштабных полотен художника из Одессы, из двух серий работ: ” Лeсополoса” и „Оккупанты”, созданных в течение последних лет.

Мероприятие курируют Паулус Адельсгрубер, доктор истории, и Валерия Барбас, доктор искусствоведения, при поддержке Центра Современного Искусства [Ksa:k], Гёте-Центра Кишинева и Посольства Австрии в Республике Молдова, Посольства Украины в Республике Молдова.

Сергей Божко родился в 1985 году в Одессе. Украинский художник, учился у своего отца Игоря Антоновича Божко. Он участвовал в национальных и международных выставках. В 2010 году он был лауреатом конкурса молодых художников, организованного Музеем Современного Искусства в Одессе, а с 2013 года он является членом Национального Союза Художников Украины. Божко работает в различных жанрах живописи (абстракция, фигуратив). Среди его недавних выставок: Галерея Zmist, Одесса 2021, Галерея „Білий світ „, Киев 2023, Галерея Corpus fine art ” Black on Black „, Киев 2023.

//UKR

До двох років війни в Україні, 22 лютого 2024 року, в Галереї Бункер у Кишиневі відбудеться відкриття виставки картин художника Сергія Бойка (Україна) – „ЛІСОСМУГА”. Експозиція представляє 10 великоформатних полотен художника з Одеси, з двох серій робіт: ” ЛІСОСМУГА ” та „Окупанти”, створених протягом останніх років.

Подію кураторили Паулус Адельсгрубер, доктор історії, і Валерія Барбас, доктор мистецтвознавства, за підтримки Центру Сучасного Мистецтва [Ksa:k], Гете-Центру Кишинева та Посольства Австрії в Республіці Молдова, Посольства України в Республіці Молдова.

Сергій Бойко народився в 1985 році в Одесі. Український художник почав свій мистецький шлях під керівництвом свого батька, Ігоря Антоновича Бойка. Він брав участь в національних і міжнародних виставках. У 2010 році він став лауреатом конкурсу молодих художників, організованого Музеєм Сучасного Мистецтва в Одесі, а з 2013 року він є членом Національного Союзу Художників України. Серед його недавніх виставок: Галерея Zmist, Одеса 2021, Галерея „Білий світ”, Київ 2023, Галерея Corpus fine art „Чорне на чорному”, Київ 2023.

 

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu