AFIS

Parada Zemstvei – Cultura iese în stradă

1 februarie, orele 14.00-18.00
Traseul marșului:
Art-Labyrinth – Cafeneaua Guguță – Aleeea Clasicilor – Primăria mun. Chișinău

~~ На русском ниже / Scroll down for English ~~~

La Casa Zemstvei se întâmplă mereu lucruri faine cu oameni faini. Cine i-a trecut pragul știe asta, dar ne-am gândit că a venit timpul să facem și mai vizibile inițiativele noastre, să dăm guvernării, dar și oamenilor din Chișinău ocazia de a ne cunoaște direct în stradă.

Recent s-a anunțat evacuarea pe 3 februarie (fără un motiv bine argumentat!) a două inițiative unice care-și desfășoară aici activitatea: asociația de cultură alternativă Art Labyrinth și Bastion — asociația cluburilor de reconstrucții istorice din Moldova, chiar la dispoziția Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC). Celelalte inițiative de la Zemstvei se confruntă și ele cu o situație incertă de la începutul anului, neavând contractele de chirie înnoite pe 2020.

Așa că sâmbătă, pe 1 februarie, ieșim cu toții din Zemstvei la o defilare prin centru, pentru ca lumea din Chișinău să vadă cine suntem și ce facem. O să amestecăm laolaltă toate forțele creative găzduite de Casa Zemstvei: ritmuri de tobe africane și fire show de la Art Labyrinth, ritmuri de tobe braziliene de la Ritmurile Rezistenței, cavaleri medievali de la Bastion, lucrători de cultură de la Asociația Oberliht etc. Se anunță 8 °C, numai bune pentru protest prin dans ?

Deși va fi multă veselie și culoare, mesajul paradei este unul de solidarizare. Spunem NU evacuării și spunem NU atitudinii Ministerului. Dacă vrei ca arta alternativă și cultura independentă din Moldova să nu dispară, ci să se dezvolte, vino sâmbătă la paradă!
Află mai multe și semnează petiția de susținere aici – bit.ly/SaveZemstvei

#ministerulsubculturii #zemstvei #protestpermanent


***
В здании Музея Земств постоянно происходят классные мероприятия с классными людьми. Те, кто переступал его порог, знает это, но мы подумали, что пришло время сделать наши инициативы еще более заметными, дать властям и кишинёвцам возможность познакомиться с нами непосредственно на улице.

На 3 февраля было назначено выселение (без какого-либо аргументированного мотива!) двух уникальных инициатив, которые развернули здесь свою деятельность: ассоциации альтернативной культуры Art Labyrinth и ассоциация клубов исторической реконструкции в Молдове Bastion, по распоряжению Министерства Образования, Культуры и Исследований. Другие инициативы Музея Земств также с начала года страдают от неопределенности, не имея продленных контрактов об аренде на 2020 год.

Поэтому в субботу, 1 февраля, мы все выходим из Земства на прогулку по центру, чтобы люди Кишинёва увидели, кто мы и что делаем. Мы объединим все творческие силы, которые создавались и росли в Музее Земств: африканские барабанные ритмы и фаер шоу от Арт-Лабиринта, бразильские барабаны от Ритмов Сопротивления, средневековых рыцарей от Бастиона, работников культуры от Asociația Oberliht и многое другое. В городе ожидается 8 °C — прекрасная погода для протеста и танцев ?

Хотя будет много веселья и красок, послание парада — это солидарность. Мы говорим НЕТ выселению и говорим НЕТ отношению Министерства. Если вы хотите, чтобы альтернативное искусство и независимая культура Молдовы не исчезли, а развивались, приходите в субботу на парад!
Узнайте больше и подпишите петицию в поддержку организаций и инициатив Музея Земств здесь – bit.ly/SaveZemstvei

#ministerulsubculturii #zemstvei #protestpermanent


***
Casa Zemstvei (Zemstvei House) always has some cool things happening with some great people. Anyone who’s been there knows this, but we thought it would be nice to make our initiatives more visible and create an opportunity for authorities, as well as Chișinău’s people, to get to know us directly in the streets.

Recently it was announced that on February 3rd, two unique initiatives activating in this space will be evacuated (without solid arguments!): the Art Labyrinth association for alternative culture, and Bastion — the Moldovan association of historical reenactment clubs. Ironically enough, this evacuation was mandated by the Ministry of Education, Culture and Research (MECC). The other initiatives at Zemstvei are also facing an uncertain fate since the beginning of the year, as their rent contracts have not been renewed for 2020.

In response to this situation, on Saturday, February 1st, we’re getting out of Casa Zemstvei for a walk through the city center, where the people of Chișinău can see who we are and what we do. We will mix together all creative forces hosted by the Zemstvei building: African drums rhythms and a fire show by Art Labyrinth, Brazilian drum rhythms from Rhythms of Resistance, medieval knights from Bastion, cultural workers from Oberliht Association etc. The weather forecast predicts 8 °C, perfect for a dancing protest outdoors ?

Although the parade will have lots of color and good vibes, its main message is about solidarity. We will say NO to evacuations and NO to the Ministry’s attitude! If you want Moldova’s independent art and alternative culture to survive and thrive, join our parade on Saturday! Find out mare and sign the petition in support of this cause here – bit.ly/SaveZemstvei

#ministerulsubculturii #zemstvei #protestpermanent

Pagina de facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/events/1070842026621796/

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu