RECENTE REVISTA PZF

Revista de duminică. (Nr.21)

ARTICOLE.

O discuție mai veche la postul de radio Europa Liberă despre starea societății civile moldovenești (cu Alexei Buzu, Sergiu Ostaf și Igor Meriacre).

Victoria Stoiciu investighează, pe Contributors.ro, orientarea ideologică a lui Putin.

Kim Lane Scheppele  scrie în The Nation despre alegerile din 6 aprilie în Ungaria: ”On April 6, Hungarians went to the polls and re-elected their government. In most countries, such an outcome would be a reaffirmation of the political status quo. But Hungary is no longer like most countries. The re-election of its government marks the collapse of politics in Hungary. Viktor Orbán and his Fidesz party first came to power in 2010 with a clear majority of the vote. In April, the party won a second term with just 45 percent of the vote, yet a set of Fidesz-friendly changes to the election laws enacted by Orbán during his first term as prime minister transformed this plurality into a two-thirds parliamentary mandate, giving him the power to continue to amend the Hungarian Constitution at will.”

Chris Hann,  despre epoca de după euro. ”a common currency should remain a central component in future forms of international co-operation and redistribution. The regulation of this currency in a unified Eurasian polity would form the crucial prelude to a global, post-capitalist world society.”

Un grup de tineri economiști din 19 țări au cerut modificarea conținutului cursurilor de economie așa încît acestea să fie ”pluraliste”. ”L’économie mondiale n’est pas seule à être en crise; l’enseignement de l’économie l’est aussi, et les conséquences de cette crise vont bien au-delà de l’université. Ce qui est enseigné aujourd’hui façonne la pensée des décideurs de demain et influence ainsi les sociétés dans lesquelles nous vivons. Nous, 44 associations et collectifs étudiants de 19 pays, croyons qu’il est grand temps de renouveler l’enseignement de l’économie. Nous sommes particulièrement préoccupés par l’étroitesse croissante des cursus. Ce manque de diversité intellectuelle ne limite pas seulement l’enseignement et la recherche, il limite notre capacité à penser les enjeux nombreux et divers du 21e siècle – de l’instabilité financière à la sécurité alimentaire en passant par le réchauffement climatique. Le monde réel doit réinvestir les salles de classe, de même que le débat et le pluralisme des théories et des méthodes. Cela est nécessaire pour renouveler la discipline et cela permettra de créer l’espace de discussion d’où pourront émerger les réponses aux défis des sociétés contemporaines.” (sursa)

Andrei Desnițki despre soarta ortodoxiei din Ucraina între Kiev și Moskova. ”Словом, Киев пока не знает, что ему делать. Константинополь играет во времена расцвета Византии, а Москва – в единственное на свете православное царство допетровских времен. Но можно надеяться, что в сложной украинской ситуации могут родиться новые идеи и для православия XXI века, – потребность в них очевидна.”

Jerry Adler despre soarta științelor sociale între ”flexibilitatea postmodernă” (care poate fi simulată) și empirismul ”riguros” (care poate fi trucat).

Andrei Andrievski, despre rusofonii din Moldova (pe ava.md) şi despre cauzele neparticipării lor la viaţa publică şi ale sentimentului de apartenenţă al multora dintre ei la un alt stat (Rusia). Aceste cauze ţin atît de condiţii obiective (fiind marginalizaţi din sfera politică a ţării, politica de dezbinare dintre diferite grupuri etnolingvistice pe care o duce conducerea RM de la independenţă încoace), dar şi de mentalitatea persoanelor vorbitoare de limbă rusă din Moldova, mentalitate tributară structurii imperiale a URSS (de ex., faptul că cei mai mulţi rusofoni nu sînt deloc gata nici astăzi pentru un bilingvism real, nefiind gata să înţeleagă – şi cu atît mai puţin să vorbească – limba română).

O scurtă istorie a regiunii transnistrene din perspectiva analizei formării şi reformării elitelor ei după 1990, de Ruslan Şevcenko, într-un aricol pe ava.md: „Формирование политической элиты Левобережья проходило в начале 1990-х. Если прежняя, «советская» элита здесь состояла из партийного и советского чиновничества, а также директоров промышленных предприятий, председателей колхозов и совхозов, то с 1989-1990 гг. происходит решительный перелом. Большая часть партийного и советского аппарата, оставшаяся по разным причинам на позициях единой Молдовы, была в кратчайшие сроки сметена с политической сцены региона уже к моменту путча ГКЧП и лавинообразному развалу СССР (август-декабрь 1991 г.). Остались лишь те его представители, которые проявили не только лояльность, но и бурную активность, выслуживаясь перед И.Смирновым и  Г.Маракуцей. Свои влиятельные позиции в регионе сохранил директорский корпус, руководивший основой экономики Приднестровья – крупными промышленными предприятиями, Директоров отделение приднестровских районов от остальной части Молдовы полностью устраивало, так как они полагали, что теперь становятся по-настоящему самостоятельной силой, с которой должны будут считаться руководители региона. Влияние председателей колхозов и совхозов, напротив, сразу бесповоротно рухнуло, так как их стали рассматривать исключительно с потребительской точки зрения – уровня производства сельхозпродукции, но ни в коем случае не как политическую силу, да и сами они безропотно согласились на такую незавидную роль. В дальнейшем колхозы были акционированы и начали постепенно разваливаться, пока не были добиты ликвидацией Минсельхоза региона в 2002г.”

Un nou sondaj al Centrului Levada despre opiniile locuitorilor Federaţiei Ruse faţă de evenimentele din Ucraina: „Sentimentul de incertitudine și anxietate este în creștere în rândul rușilor cu privire la evenimentele din Ucraina, dar nu şi în privinţa Crimeii, care potrivit răspunsurilor ale 88 % dintre respondenți, este rezultatul voinței libere a locuitorilor săi. Cu toate acestea, respondenții se sustrag responsabilității în ceea ce priveşte acest nou subiect al Federației Ruse, prin faptul că cea mai mare parte a populației refuză să suporte costurile pentru aderarea regiunii. // Euforia totală cu privire la alipirea „pămînturilor vechi ruseşti” începe să dispară. Dacă la începutul lunii martie 2014, 79 % dintre ruși s-au arătat favorabili alipirii regiunii, a cărei populație a votat la referendum în favoarea aderării la Federația Rusă, în aprilie 2014 această cifră a scăzut la 58 %”. (trad. PN)

Un ghid de instrucţiune despre cum să devii „fascist” şi apoi despre cum să (nu) fii un „om care gîndeşte” pe blogul Lupul sur.

O emoţionantă înregistrare de arhivă a cuvîntării lui Ion Druţă la congresul scriitorilor din Moldova din 1965. Această înregistrare ne descoperă nişte laturi aparte ale personalităţii scriitorului, care a mers împotriva curentului şi şi-a manifestat atitudinea în 1965, la fel ca şi după 1991 (nu judec aici cine a avut sau nu dreptate, el sau curentul). (PN)

Un interviu în Adevărul (România) cu Speranţa Rădulescu, etnomuzicolog, cea care i-a descoperit pe lăutarii din Clejani (între alte fanfare locale din România). Este interesant şi instructiv tot interviul cu privire la colectarea muzicii tradiţionale în România în epoca Ceauşescu şi după, dar este interesant punctul său de vedere cu privire la manele şi la dezbaterile „intelectuale” vizavi de acestea: „Cred că ne dispace această muzică – şi mie îmi displace, de ce să mint? – pentru că ne displace categoria de oameni de care s-a acroşat: barosanii, şmecherii, infractorii. Sigur că datele astea circumstanţiale se răsfrâng asupra muzicii. Versurile sunt deseori elogii la adresa barosanilor. Dar ce?, credeţi că în Evul Mediu trubadurii şi truverii făceau altceva? Sau lăutarii care, la nuntă, cântau balade?! Nu făceau şi ei închinăciuni? Dar pe intelectuali cred că i-a deranjat şi coloratura orientală a manelelor şi au simţit nevoia să strâmbe din nas. (…) eu, ca etnomuzicolog, nu pot face evaluări estetice. Nu vreau ca, negând dreptul de a exista al unei muzici, să le neg oamenilor care o iubesc dreptul de a o asculta.”

CĂRȚI.

Robert C. Allen, ”Farm to Factory: a Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution” (2003). ”Robert C. Allen a publicat în anul 2003 o carte, Farm to Factory: a Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution. Lucrarea se remarcă printr-o extremă temeinicie a surselor istorice și a literaturii de specialitate. Robert C. Allen apelează și la diverse modele economice pentru a măsura gradul de dezvoltare economică al URSS-ului pe parcursul a două perioade largi: între 1928-1938, avântul industrializării forțate și a colectivizării sectorului agricol și stagnarea, urmată de o contracție a economiei planificate sovietice, după anul 1970. Celelalte perioade sunt acoperite, dar accentul cade pe etapele deja menționate.” (Dan Neumann).

O cronică a cărţii lui Traian Sandu, Un fascisme roumain: histoire de la Garde de fer, prefață Catherine Durandin, Paris : Perrin, 2014 de Nicolas Trifon (pe Asymetria – revista română de cultură şi republicată pe blogul lui Gh. Erizanu): „Cartea prezintă însă un dublu avantaj. Pe de o parte, TS [Traian Sandu] evită aluzile şi sentințele moralizatoare menite să înfiereze Legiunea, cum e cazul deseori în Occident, sau să justifice « manifestările extremiste » ale Legiunii cum o fac mulți, inclusiv printre istorici, în România postcomunistă. Pe de altă parte, în reconstituirea propusă, TS foloseşte sistematic arhivele, mai ales ale Direcției generale ale poliției din perioada 1927-1941, cele ale Legiunii au dispărut fiind în bună parte distruse. Scrisă azi, cartea aplică în mai multe rânduri diferitele metode de analiză critică recente privind fascismul, fără însă, după părea mea cel puțin, să aducă o explicație convingătoare originalității ideologiei legionare şi dinamicii în care ea s-a înscris. Personal, ceea ce m-a frapat întotdeauna este faptul că această ideologie politică criminală a fost cam singura contribuție originală românească pe plan doctrinar.”

CARICATURI & DESENE & IMAGINI.

Din The Washington Post.

J. D. Crowe în Alabama Media Group.

 

By Schot.

 

Imagine de fundal: o fotografie cu munci agricole în Moldova, 1990, de Gheorghii Pinkassov.

 

Sprijină redacția Platzforma pe Patreon!
Become a patron at Patreon!

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu