AFIS

Petiție: „Să spunem NU construcției unui hotel în Grădina Publică ”Ștefan cel Mare și Sfânt”!/Скажем НЕТ строительству отеля в центральном парке им. Штефана чел Маре!”

Asociația Tinerilor Artiști ”Oberliht” a solicitat desfășurarea unor dezbateri publice repetate în chestiunea construcției unui hotel de 12-13 etaje în Grădina Publică.
Primăria mun. Chișinău a dat curs cererii și a anunțat dezbaterile publice pentru data de 27 februarie, ora 14.00 în incinta Preturii sectorului Buiucani (str. Mihai Viteazul, 2, Sala de Ședințe). 
Echipa Platzforma susține demersul Asociației Oberliht.  
A fost lansată și o petiție online pentru a sensibiliza opinia publică.  
Petiția poate fi găsită și semnată în cîteva locuri.
Aici:
 http://www.petitieonline.net/petitie/sa_spunem_nu_constructiei_unui_hotel_in_gradina_publica_tefan_cel_mare_i_sfant_-p28533151.html  

Și aici: https://secure.avaaz.org/ru/petition/Grazhdanskoe_obshchestvo_i_oppoziciya_Societatea_civila_si_opozitie_Zashchitit_park_ot_stroitelstva_gostinicy_na_meste_k/share/?new
Mulțumim pentru susținere. 

Iată textul petiției:

(Ro.) Compania ”Finpar Invest” intenționează să construiască un hotel pe teritoriul istoric Grădina Publică ”Ștefan cel Mare și Sfânt”, în locul cafenelei ”Guguță”, pe adresa str. Maria Cebotari, 20 (1). Primăria mun. Chișinău a inițiat consultări publice pe marginea acestui proiect, care urmează să aibă loc pe 27 februarie 2015, în incinta Preturii sectorului Buiucani (str. Mihai Viteazul, 2, Sala de Ședințe), cu începere de la ora 14.00.
Considerăm această construcție inutilă și chiar dăunătoare pentru oraș din următoarele motive:
– Comunitar. Clădirea (prin dimensiunile ei, prin infrastructura necesară – transport, spații de parcare, căi de acces) va afecta integritatea Grădinii Publice, cel mai vechi și mai frecventat parc din Chișinău.
– Cultural. Clădirea va reduce spațial și vizual din teritoriul Grădinii Publice, care are statut de monument istoric protejat de stat de categorie națională găzduind totodată și complexe sculpturale importante precum Aleea Clasicilor, monumentul lui Ștefan cel Mare, monumentul lui A. Pușkin.
– Ecologic. Construcţia unei clădiri cu 18 etaje din sticlă şi metal împreună cu împrejmuiri, parcări, drumuri de acces şi construcţii aferente, ar îngrădi accesul oamenilor în parc, luând o parte din spaţiul de agrement public şi folosit ulterior în scopurile de infrastructură a hotelului. Plus la aceasta în timpul lucrărilor de construcţie parcul va fi impracticabil din cauza zgomotului, prafului şi pe lângă toate acestea vor fi defrişaţi mai mulţi arbori ceea ce va afecta destul de grav aspectul şi funcţionalitatea parcului. Adițional, odată construit, hotelul va aduce în zona Grădinii Publice un flux constant de transport (pentru aprovizionare, evacuare a deșeurilor, transportul clienților) fapt care va înrăutăți considerabil calitatea aerului și nivelul de zgomot în Grădina Publică.
– Economic. Construcția unui hotel enorm (la intersecția străzii Serghei Lazo cu bd. Ștefan cel Mare) într-o zonă în care, pe o rază de 300-400 m există cel puțin alte 4 hoteluri funcționale mari (Jolly Allon, Codru, Leogrand, Dacia) nu este justificată.
– Administrativ Încă în 2013, în legătură cu protestul societății civile față de construcția unei pizzerii în Scuarul Europei, din cadrul Grădinii Publice ”Ștefan cel Mare” primarul general de Chișinău, Dorin Chirtoacă, a declarat că va reface granițele parcurilor, mai ales cele din zona centrală a orașului și nu va mai înnoi contractele de arendă cu agenții economici ce desfășoară activități în parc. Promisiunea rămâne neonorată – hotelul se dorește a fi construit în granițele istorice ale Grădinii Publice care deține statut de monument de categorie națională protejat și primăria și-a dat acceptul. Un alt aspect juridic problematic ține de faptul că terenul cu pricina se află în litigiu între foștii și actualii proprietari (când el, de fapt, ar trebui să fie proprietate municipală).
– Transport. Construcția și funcționarea ulterioară a transportului va genera un flux constant de transport (pentru aprovizionare, evacuare a deșeurilor, transportul clienților) care va aglomera fluxul deja supraîncărcat al zonei centrale a orașului.
– Social. Construcția nu contribuie nicidecum la incluziunea tuturor oamenilor ce vin în parc, ci separă oamenii care vin la hotel (un bun privat, accesibil doar unor cetățeni) de oamenii care vin în parc (bun public gratuit). Avem toate motivele să credem că poluarea auditivă, ecologică și fonică a zonei va reduce din numărul de vizitatori ai Grădinii Publice.
Simbolic și politic. Clădirea viitorului hotel se va afla în imediata vecinătate cu clădirea Parlamentului (cea mai importantă clădire reprezentativa a țării). Considerăm că față de așa edificii se cuvin reglementări mai stricte de înălțime și destinație.
În cei 200 de ani de la existență, care au trecut de la fondarea Grădinii Publice, aceasta ar fi prima construcție care ar ieși din cadrul legal existent, bunului simț, care nu s-ar înscrie în contextul Grădinii și care ar prejudicia integritatea spațială și vizuală a acestui monument de arhitectură peisagistică urbană de unicat pentru Republica Moldova.
Din aceste motive ne opunem construcției hotelului în Grădina Publică.
Cerem proprietarii să-și revizuiască decizia și să propună un alt proiect care ar corespunde statutului de monument protejat al locului, profilului ecologic, cultural și comunitar al acestui spațiu.
Solicităm ca primăria să-și onoreze promisiunea de a reconstitui granițele parcurilor din Chișinău și a interzice construcția unor noi clădiri în parcuri și grădini publice.
Invităm pe toți cei cărora nu le este indiferent ce se întâmplă în capitală și în țară să participe la consultări publice pe marginea acestui proiect, care urmează să aibă loc pe 27 februarie 2015, în incinta Preturii sectorului Buiucani (str. Mihai Viteazul, 2, Sala de Ședințe), cu începere de la ora 14.00.

(Ru.) Компания «Finpar Invest» собирается построить отель в центральном парке им. Штефана чел Маре, на месте кафе «Гугуцэ» по адресу: ул. Мария Чеботарь, 20 (1). Примэрия муниципия Кишинэу назначила повторные публичные слушания касательно этого проекта. Они пройдут 27 февраля 2015 года в претуре сектора Буюкань (ул. Михай Витязул, 2, зал заседаний). Начало: 14.00.
Мы считаем это строительство ненужным и губительным для города исходя из следующих причин:
– Общественная. Здание (по своим размерам и при необходимой для него инфраструктуре – транспортной, парковочной, пути доступа) нарушит целостность центрального парка, самого старого и посещаемого парка в Кишиневе.
– Культурная. Здание уменьшит визуально и пространственно территию парка, который имеет статус исторического памятника национального значения, охраняемого государством, и в котором расположены такие культурные объекты, как Аллея Классиков, памятник Михаю Еминеску, памятник А.С. Пушкину, центральный фонтан.
– Экологическая. Строительство 18-этажного здания из стекла и металла вместе с заборами, парковками, путями доступа к зданию и другими эксплуатационными строениями будут препятствовать доступу людей в парк, захватив часть пространства для общественного досуга и использовав его в целях инфраструктуры отеля. Также во время строительных работ парк будет лишен своей рекреационной цели из-за постоянного шума, пыли, а также вырубки деревьев, что сильно снизит ценность парка.
Более того, строительство отеля станет причиной постоянного наличия в парке транспорта (привоз продукции, вывоз отходов, доставка клиентов), что ухудшит состояние воздуха в парке и уровень шума.
– Экономическая. Строительство еще одной гостиницы в зоне с уже существующим приостановленным троительством огромной гостиницы (на пересечении улиц Сергей Лазо/Штефан чел Маре) и на территории, где в радиусе 300-400 метров уже действуют 4 гостиницы (Jolly Allon, Codru, Leogrand, Dacia), – не оправдано.
– Административная. Еще в 2013 году в связи с протестом общественности касательно строительства пиццерии в Сквере Европы, генеральный примар Кишинева Дорин Киртоакэ заявил, что пересмотрит границы парков, особенно находящихся в центральной части города и не будет продлевать контракты по аренде с экономическими агентами, разворачивающими свою деятельность в парке.
Данное обещание остается невыполненным: отель собираются построить в границах парка им. Штефана чел Маре и мэрия дала добро на это.
Еще один проблемный юридический факт: земля под строительство находится в состоянии судебной тяжбы между бывшими и нынешними владельцами (в то время, когда земля должна принадлежать муниципию).
– Транспортная. Строительство и последующее циркулирование транспорта создадут трафик, который еще больше увеличит и так постоянно существующий трафик в центральной части города.
– Социальная. Строительство нового здания не будет способствовать сплочению всех людей, которые приходят в парк, а будет разделять аудиторию отеля (частная территория, доступная только определенному количеству людей) и аудиторию отдыхающих в парке. Есть все причины полагать, что шумовое, экологическое и фоновое загрязнения зоны снизят количество посетителей центрального парка.
– Символическая и политическая. Здание будущего отеля будет находиться в непосредственной близости от здания Парламента (самого представительного здания в стране). Мы считаем, что рядом с такими зданиями нужно ужесточить регламент высотности и дистанции.
За 200 лет существования центрального парка, строительство нового отеля будет первым, которое выйдет за рамки существующего закона и здравого смысла. Это строительство не вписывается в контекст парка и соответственно нарушит пространственную и визуальную целостность уникального для Молдовы памятника городского ландшафтного дизайна.
Исходя из всех вышеперечисленных причин, мы выступаем против строительства отеля в центральном парке.
Мы призываем собственников пересмотреть свое решение и создать другой проект, который бы отвечал статусу памятника парка, а атакже экологическим, культурным и общественным требованиям места.
Также мы просим примэрию выполнить свое обещание по пересмотру границ парков Кишинева и запретить строительство новых зданий в парках и скверах.
Приглашаем всех, кому не безразлично, что происходит в столице и стране, принять участие в публичных слушаниях по поводу проекта. Слушания пройдут 27 февраля 2015 года в претуре сектора Буюкань (ул. Михай Витязул, 2, зал заседаний). Начало: 14.00.

Despre autor

Vitalie Sprînceană

Vitalie Sprînceană a studiat ştiințe politice în Bulgaria, filozofie în Moldova și acum face un doctorat la universitatea George Mason din SUA. Jurnalist, activist, fotograf amator și autor de blog.

Lasa un comentariu