AFIS

Justiția pentru supraviețuitoarele violenței sexuale nu poate fi anulată!

Unde: Scuarul Teatrului AP Cehov, Chișinău
Cînd: 28 septembrie, ora 18.00.
 
La sfîrșitul lunii august, Radio Europa Liberă a publicat o investigație despre un caz de hărțuire sexuală ce îl implică pe regizorul lituanian Linas Zaikauskas, acuzat și CONDAMNAT pentru hărțuire sexuală în Lituania în 2018. Acesta a lucrat în ultimii 2 ani în cîteva teatre din Moldova și a hărțuit sexual două dintre actrițele cu care a lucrat.
Ministerul “N-AM ȘTIUT” (adică al Culturii) a ignorat complet încă de la început avertizările care au venit din spațiu public despre acest regizor. Iar acum minimalizează ceea ce s-a întîmplat și încearcă să mușamalizeze acest caz și mai ales să mușamalizeze responsabilitatea Ministerului în această situație. De parcă cazul Linas Zaikauskas ar fi o excepție și misoginia și hărțuirea sexuală nu ar fi realitatea cu care se confruntă actrițele în teatrele din Moldova sau studentele la Academia de Artă.
Niciunul din teatrele în care Linas Zaikauskas a fost angajat nu a luat o poziție publică, nu a anulat spectacolele la care Linas Zaikauskas a lucrat sau cel puțin nu a argumentat public decizia de a nu le anula.
Iar în spațiul public practic nu au existat reacții față de acest caz.
Toate astea nu sunt decît dovada că violența împotriva femeilor este în continuare tacit acceptată și normalizată în Moldova atît la nivel instituțional, cît și în întreaga societate.
Pe 28 septembrie la teatru A.P. Cehov urma să se joace unul din spectacolele regizate de Linas Zaikauskas, spectacolul a fost anulat, nu din motive că este regizat de un abuzator, ci pentru că actrița s-a îmbolnăvit.
În acest context, noi, mai multe femei -unele din noi fac parte din scena culturală, altele nu – am decis să ne adunăm pe 28 septembrie în scuarul teatrului A.P. Cehov pentru a ne exprima solidaritatea cu supraviețuitoarele violenței sexuale!
Spectacolul din 28 septembrie a fost anulat, însă justiția pentru supraviețuitoarele violenței sexuale nu poate fi anulată!
Ne adunăm pentru a ne face vocile auzite, pentru că tăcerea protejează doar agresorul!
Ne adunăm pentru că #NoiTeCredem și pentru că vrem să ne purtăm de grijă unele de altele! Ne adunăm pentru că suntem furioase: corpul nostru nu este la cheremul vostru! Ne adunăm pentru a cere justiție, pentru că justiția pentru supraviețuitoarele violenței sexuale nu poate fi anulată!
Pe 28 septembrie facem pancarte, împărtășim istorii și ne solidarizăm.
Și vom continua să ne adunăm… am auzit că Academia de Artă are o curte mare, încăpătoare!
Nu suntem singure, ne avem unele pe altele!

Pagina de facebook a evenimentului


[RO] În cadrul protestului grupul de organizatori și organizatoare au făcut public un Manifest.

MANIFEST 

Justiția pentru supraviețuitoarele violenței sexuale nu poate fi anulată 

„Mi-a pus mâna acolo, la el, pe deasupra pantalonilor, și mi-a strâns mâna ca să simt tot ce are”. „N-am vorbit la început pentru că mi s-a spus că nimeni nu o să mă creadă, că la noi în țară nu sunt instituții care să te creadă. Ba chiar dimpotrivă, vor crede că faci asta pentru reclamă. Mi s-a spus că o să se inventeze că la mijloc a fost mai mult, că o să mă ia în derâdere… Dar acum am aflat că există instituții care ajută, care te susțin, îți oferă ajutor psihologic. Și o poți face anonim, cum o facem și noi, așa ca să nu te simți batjocorită sau jignită în public”.

Aceasta este mărturia unei actrițe care a fost subiectul unei investigații publicată de Radio Europa Liberă despre un caz de hărțuire sexuală ce îl implică pe regizorul lituanian Linas Zaikauskas, acuzat și CONDAMNAT pentru hărțuire sexuală în Lituania în anul 2018. Acesta a lucrat în ultimii 2 ani în câteva teatre din Moldova și a hărțuit sexual mai multe actrițe cu care a lucrat.

Într-o țară în care fiecare a cincea femeie angajată este supusă unor forme subtile de hărțuire sexuală la locul de muncă, iar 4 din 100 femei se confruntă cu forme grave de hărțuire sexuală, Ministerul Culturii a ignorat încă de la început avertizările care au venit din spațiu public despre acest regizor și s-a făcut că nu cunoaște despre astfel de cazuri, de parcă cazul Linas Zaikauskas ar fi o excepție și misoginia și hărțuirea sexuală nu ar fi realitatea cu care se confruntă actrițele în teatrele din Moldova sau studentele la Academia de Artă.

Niciunul din teatrele în care Linas Zaikauskas a fost angajat nu a luat o poziție publică, nu a anulat spectacolele la care Linas Zaikauskas a lucrat sau cel puțin nu a argumentat public decizia de a nu le anula. Iar în spațiul public, cu excepția unor organizații de femei și activiste/ști, practic nu au existat reacții față de acest caz. 

Toate astea nu sunt decât dovada că violența împotriva femeilor este în continuare tacit acceptată și normalizată în Moldova atât la nivel instituțional, cât și în întreaga societate. ​​Lucrătoarele din domeniul cultural reprezintă o comunitate dezavantajată, depinzând de locuri de muncă precare și prost plătite, astfel, fiind reduse la tăcere atunci când sunt supuse violenței sexuale. Iar inacțiunea autorităților, precum cea a Ministerului Culturii, creează un mediu în care femeile și fetele nu se simt în siguranță, sunt intimidate și descurajate să raporteze astfel de abuzuri. 

Acum 2 ani, în octombrie 2021, țara noastră a ratificat Convenția Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Republica Moldova și-a asumat în fața fiecărei femei și fete din țara noastră să prevină și să combată toate formele de violență, inclusiv hărțuirea sexuală. 

Chiar dacă avem legi mai bune, noi, femeile și fetele continuăm să trăim într-o cultură a violului care ne fură siguranța, liniștea, șansele și, uneori, și viața. Impunitatea agresorilor, inacțiunea sau complicitatea autorităților sunt dovada faptului că în țara noastră femeile încă nu se pot simți în siguranță! 

Astăzi, la teatrul A.P. Cehov urma să se joace unul din spectacolele regizate de Linas Zaikauskas, spectacolul a fost anulat, nu din motive că este regizat de un abuzator, ci pentru că actrița s-a îmbolnăvit.

În acest context, noi, ne-am adunat astăzi aici ca să: 

– Ne exprimăm solidaritatea cu toate actrițele, femeile d in lumea teatrală și culturală care au fost și sunt hărțuite sexual. Vă spunem că noi vă credem și vom ieși în stradă de câte ori va fi nevoie pentru a vă fi alături!
– Condamnăm orice formă de abuz față de femei – hărțuirea sexuală, violența, abuzul emoțional, sexual, psihologic, fizic, economic și cerem să fie respectat dreptul femeilor de a se simți în siguranță la locul de muncă și de a le fi respectată demnitatea.
– Ne opunem la inacțiunea și tăcerea autoritățile cu privire la toate cazurile de hărțuire sexuală din toate teatrele, școlile, universitățile, instituțiile de stat, străzile, casele! 

Noi, cei și cele adunate astăzi aici, cerem: 

 1. Atragerea la răspundere a tuturor abuzatorilor și o investigație proactivă din partea autorităților pentru a aduce dreptate supraviețuitoarelor hărțuirii sexuale la locul de muncă.
 2. Atragerea la răspundere a angajatorilor/oarelor care nu respectă obligația de a preveni și combate hărțuirea sexuală la locul de muncă și a tuturor celor responsabili care s-au făcut că nu știu și nu au acționat pentru a asigura dreptul lucrătoarelor culturale la demnitate, siguranță și protecție.
 3. Atragerea la răspundere a celor care încearcă să intimideze sau să descurajeze supraviețuitoarele hărțuirii sexuale să raporteze și să ceară dreptate.
 4. Un audit independent al tuturor instituțiilor culturale a Republicii Moldova cu privire la abuzurile invizibile care se comit în raport cu persoanele subreprezentate din domeniu: femeile, persoanele queer, persoanele cu dizabilități, etc.
 5. Elaborarea și, cel mai important, punerea în practică (așa cum prevede legea) de către Ministerul Culturii și toate instituțiile în subordinea sa a unei politici clare pentru a preveni și combate hărțuirea sexuală la locul de muncă care să prevadă responsabilități clare, sancțiuni și măsuri de protecție și asigurare a demnității supraviețuitoarelor.
 6. Comunicare publică din partea Ministerului Culturii cu privire la măsurile concrete întreprinse pentru a condamna, pedepsi și preveni hărțuirea sexuală la locul de muncă în toate instituțiile culturale din țară.

[RU]

МАНИФЕСТ 

Справедливость для переживших сексуальное насилие не может быть аннулирована

 „Он положил руку туда, к себе, над брюками, и сжал мою руку, чтобы почувствовать все, что у него есть там”. „Сначала я не говорила, потому что мне сказали, что мне никто не поверит, что в нашей стране нет учреждений, которые поверят тебе. Даже наоборот, они подумают, что ты делаешь это ради рекламы. Мне сказали, что придумают, что в этом было больше, что меня будут высмеивать… Но теперь я узнала, что существуют учреждения, которые помогают, поддерживают, предоставляют психологическую помощь. И это можно сделать анонимно, как мы и делаем, чтобы не чувствовать себя униженной или оскорбленной в обществе”.

Это показания актрисы, которая стала героиней расследования, опубликованного Радио Свобода о случае сексуального домогательства, в котором обвиняется и осужден литовский режиссер Линас Зайкаускас, осужденный за сексуальное домогательство в Литве в 2018 году. Последние 2 года он работал в нескольких театрах Молдовы и сексуально домогался нескольких актрис, с которыми работал.

В стране, где каждая пятая занятая женщина подвергается скрытым формам сексуального домогательства на рабочем месте, а 4 из 100 женщин сталкиваются с серьезными формами сексуального домогательства, Министерство Культуры с самого начала игнорировало предупреждения общественности относительно этого режиссера и делало вид, что не знает о таких случаях, словно случай Линаса Зайкаускаса был бы исключением, а мизогиния и сексуальное домогательство не являются реальностью, с которой сталкиваются актрисы в молдавских театрах или студентки Академии Искусств.

 Ни один из театров, где работал Линас Зайкаускас, не высказался публично, не отменил спектакли, над которыми он работал, или, по крайней мере, не обосновал публично решение не отменять их. И в общественной среде, за исключением некоторых женских организаций и активисток, фактически не было реакции на этот случай. Все это свидетельствует о том, что насилие над женщинами по-прежнему замалчивается и нормализуется в Молдове как на институциональном уровне, так и в обществе в целом. Работницы в сфере культуры представляют собой уязвимое сообщество, зависящее от некачественных и низкооплачиваемых рабочих мест, и, таким образом, молчат, когда они подвергаются сексуальному насилию. А бездействие властей, включая Министерство Культуры, создает среду, в которой женщины и девушки не чувствуют себя в безопасности, их запугивают и отговаривают от заявлений о таких злоупотреблениях.

Два года назад, в октябре 2021 года, наша страна ратифицировала Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Республика Молдова взяла на себя обязательство перед каждой женщиной и девушкой нашей страны предотвращать и бороться со всеми формами насилия, включая сексуальное домогательство.

Даже если у нас есть лучшие законы, мы, женщины и девушки, по-прежнему живем в культуре насилия,, которая отнимает у нас безопасность, покой, возможности и, иногда, даже жизнь. Безнаказанность насильников, бездействие или соучастие властей – это доказательство того, что в нашей стране женщины все еще не могут чувствовать себя в безопасности!

 Сегодня в театре им. А.П. Чехова должен был состояться один из спектаклей, поставленных Линасом Зайкаускасом, но спектакль был отменен не потому, что его поставил Зайкаускас, а потому что актриса заболела.

 В этом контексте мы, собравшиеся здесь сегодня, призываем: 
Выразить солидарность со всеми актрисами, женщинами в театральной и культурной среде, которые были подвержены и продолжают подвергаться сексуальным домогательствам. Мы говорим вам, что мы верим вам и будем выходить на улицу всякий раз, когда это будет необходимо, чтобы быть рядом с вами
Осудить любые формы насилия над женщинами – сексуальное домогательство, насилие, эмоциональное, сексуальное, психологическое, физическое, экономическое, и требовать соблюдения права женщин на безопасность на рабочем месте и уважение их достоинства.
Противостоять бездействию и молчанию властей относительно всех случаев сексуального домогательства во всех театрах, школах, университетах, государственных учреждениях, на улицах, в домах!

 Мы, те, кто собрался здесь сегодня, требуем: 

 1.   Привлечения к ответственности всех насильников и активного расследования со стороны властей, чтобы добиться справедливости для переживших сексуальное домогательство на рабочем месте.
 2.   Привлечения к ответственности работодателей, которые не выполнили обязанность предотвращать и бороться с сексуальным домогательством на рабочем месте, и всех ответственных лиц, которые делали вид, что не знают и не предпринимали мер для обеспечения прав женщин в области культуры на достоинство, безопасность и защиту.
 3.   Привлечения к ответственности тех, кто пытается запугать или отговорить переживших сексуальное домогательство докладывать и требовать справедливости.
 4.   Независимой проверки всех культурных учреждений Республики Молдова на предмет невидимых злоупотреблений, совершаемых в отношении малопредставленных лиц в сфере: женщин, квир-персон, лиц с ограниченными возможностями и других.
 5.   Разработки и, что самое важное, внедрения (как предусматривает закон) ясной политики Министерства культуры и всех его ведомств для предотвращения и борьбы с сексуальным домогательством на рабочем месте, включающей ясные обязанности, санкции и меры по защите и обеспечению достоинства выживших.
 6. Публичного сообщения от Министерства культуры относительно конкретных мер, предпринятых для осуждения, наказания и предотвращения сексуального домогательства на рабочем месте во всех культурных учреждениях страны.

imagini de la protest (fotografii de Doy Romanta Dochitan). 

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu