ATITUDINI RECENTE

Declarație Publică cu privire la includerea instituțiilor Oficiul Avocatului Poporului și Consiliul pentru Egalitate în lista pentru majorarea salariilor bugetare din proiectul de lege pentru modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2023

Domnului Dorin Recean,  Prim Ministrul Republicii Moldova
Doamnei Veronica Sirețeanu, Ministra Finanțelor

Declarație Publică
cu privire la includerea instituțiilor Oficiul Avocatului Poporului și Consiliul pentru Egalitate în lista pentru majorarea salariilor bugetare din proiectul de lege pentru modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2023

Organizațiile societății civile semnatare susțin Declarația comună a Oficiului Avocatului Poporului și Consiliului pentru Egalitate, prin care se solicită majorarea salariilor angajaților Instituțiilor Naționale pentru Protecția Drepturilor Omului, în contextul proiectului de modificare a Legii bugetului pentru anul 2023 (număr unic 402/MF/2023), care urmează a fi votat în Guvern pe 31 mai.

Proiectul vizează modificări în scopul majorării salariilor angajaților din cadrul ministerelor și a unor instituții independente, fără a fi incluse în această listă instituția Oficiului Avocatului Poporului și Consiliul pentru Egalitate. 

Anterior atât instituțiile vizate, cât și organizațiile societății civile au solicitat sporirea capacității instituțiilor pentru apărarea drepturilor omului și fortificarea sustenabilității acestora prin creșterea independenței financiare. Constatăm cu regret că, Oficiul Avocatului Poporului și Consiliul pentru Egalitate în continuare se confruntă cu provocări privind fluxul mare de personal care se datorează în mare măsură nivelului scăzut al salariilor. Conform raportului Consiliului pentru egalitate pentru anul 2022, instituția înregistrează un deficit de cca 40% a personalului cu funcție publică de execuție și o rată de ocupare de doar 70% din numărul total de unități. În cadrul Oficiului Avocatului Poporului, rata de ocupare este la fel de aproximativ 70% din numărul total de unități, iar aproximativ 60% din angajați sunt remunerați sub salariul mediu pe economie. 

Deficitul de personal se explică prin migrația personalului, dar și prin interesul scăzut al specialiștilor față de funcțiile vacante din cauza salariilor mici în raport cu gradul înalt de complexitate pentru munca desfășurată. Suplinirea numărului de personal fără o majorare salarială, nu poate fi considerată și raportată ca o implementare a recomandărilor de fortificare a capacităților instituțiilor de apărare a drepturilor omului și de asigurare cu personal, formulate anterior de unele mecanisme internaționale.

Instituția Avocatului Poporului și Consiliul pentru Egalitate sunt autorități autonome, activitatea și profesionalismul acestora fiind recunoscut la nivel internațional și european. Instituția Oficiului Avocatului Poporului beneficiază de statutul „A”, cea mai înaltă calificare acordată instituțiilor naționale din domeniul drepturilor omului de mecanismele Organizației Națiunilor Unite. Iar Consiliul pentru Egalitate începând cu 2018 este membru plenipotențiar al Equinet-ului – rețeaua europeană a instituțiilor de egalitate – contribuind, astfel, alături de alte țări ale Uniunii Europene la dezvoltarea standardelor europene privind nediscriminarea. 

Atenționăm că în cazul în care proiectul enunțat nu va include instituțiile Oficiului Avocatului Poporului și Consiliul pentru Egalitate, această omisiune ar putea fi apreciată drept ignorare a obligațiilor Statului ce țin de fortificarea capacităților instituțiilor de apărare a drepturilor omului și de combatere a discriminării. Totodată, în contextul reacreditării Oficiului Avocatului Poporului preconizată a fi realizată în anul curent ignorarea acestei obligațiuni ar putea fi evaluată drept un regres pentru Republica Moldova, de către Biroul Alianței Globale a Instituțiilor Naționale de Protecție a Drepturilor Omului (GANHRI).

Reiterăm că solicitarea de majorare a salariilor angajaților în cadrul Oficiului Avocatului Poporului și a Consiliului pentru Egalitate este în concordanță cu angajamentele asumate de Republica Moldova în ceea ce privește respectarea principiilor și recomandărilor internaționale în domeniul protecției drepturilor omului, nemijlocit recomandările  Comisiei de la Veneția.

Considerăm că este crucial ca instituțiile naționale pentru protecția drepturilor omului să beneficieze de resurse adecvate pentru a-și îndeplini misiunea și a se dezvolta într-un mod sustenabil și independent. Prin urmare, solicităm includerea instituțiilor Oficiul Avocatului Poporului și a Consiliului pentru Egalitate în lista instituțiilor ale căror salarii vor fi majorate astfel, contribuind la fortificarea acestor instituții cruciale și la consolidarea statutului Republicii Moldova de promotoare al drepturilor omului și susținătoare al unui sistem juridic eficient.

Lista organizațiilor semnatare este deschisă. Vă puteți alătura declarației, scriind un email la adresa: ao.platforma@gmail.com 

Organizații Semnatare: 

 1. Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări PLATFORMA
 2. A.O. Ambasada Drepturilor Omului
 3. Comunități Active pentru Democrație Participativă (CADP)
 4. A.O. Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria” – RCTV Memoria
 5. A.O. Promo-LEX
 6. A.O. Centrul de Informații GENDERDOC-M
 7. Centrul de Politici și Reforme (CPR Moldova)
 8. Amnesty International Moldova
 9. Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)
 10. Coaliția pentru Incluziune și Nediscriminare
 11. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
 12. AO EcoContact 
 13. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD)
 14. A.O. Părinți Solidari
 15. Alianța INFONET
 16. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova.
 17. Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități (AOPD).
 18. Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM).
 19. Centrul de Drept al Avocaților.
 20. Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.
 21. Centrul de Drept al Femeilor. 
 22. Eco-TIRAS – Asociația Internațională a Păstrătorilor Râului Nistru.
 23. A.O. „Femei pentru Femei”.
 24. Elena Rațoi, activistă, expertă de gen.
 25. Russu Dumitru, apărător al drepturilor omului. 

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu