AFIS

The Ongoing War(s) Orașul Gloriei [Town of Glory] / Уездный город Е

RO / The Ongoing War(s)
Orașul Gloriei [Town of Glory] | Dmitry Bogolyubov [RU] | 2019 | Rusia | 90’ | Rusă | EN sub
Sâmbătă, 6 mai 2023, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
În preajmă de 9 mai, aducem un anti-omagiu proiectând filmul Orașul Gloriei, regizat de Dmitry Bogolyubov, care portretizează obsesia Rusiei față de trecutul ei glorios prin microuniversul orașului Yelnya – e un oraș tipic rusesc în care cei 10.000 de locuitori ai săi tânjesc nostalgic după fosta URSS și armata ei. Yelnya a rămas marginalizată economic încă de la prăbușirea Uniunii Sovietice, iar prezentul ei post-industrial sărac și uitat de lume, fac orașul pradă propagandei agresive anti-occidentale a Kremlinului. Nu mulți se opun afirmațiilor himerice conform cărora fascismul vestic amenință din nou, iar Rusia trebuie să fie pregătită să se apere. Sub acest context, oamenii și-au recăpătat însă mândria, reînviind mitul glorioasei armate și cultul personalității lui Putin și militarizând societatea de la grădiniță până la pensionare.
 
 

Р​​У / The Ongoing War(s)
Уездный город Е [Town of Glory] | Дмитрий Боголюбов [RU] | 2019 | Россия | 90′ | русский | EN sub
Суббота, 6 мая 2023, 19:00
Zpatiu (Дом земств, ул. Щусева 103, Кишинев)
Накануне 9 мая предлагаем вам критически взглянуть на идеологию военной славы и героизации войны, посмотрев вместе с нами фильм режиссера Дмитрия Боголюбова «Уездный город Е», который иллюстрирует одержимость России своим славным прошлым через микрокосм Ельни — типичного русского городка, в котором десять тысяч жителей ностальгируют по СССР и его армии. После распада Советского Союза Ельня остается экономически маргинализованной, и ее обнищавшее, забытое миром постиндустриальное настоящее делает город жертвой агрессивной антизападной пропаганды Кремля. Не многие противятся галлюцинаторным утверждениям о том, что западный фашизм снова угрожает, и Россия должна быть готова защищаться. Однако в этом контексте народ вернул себе гордость, возродив миф о славной армии, создав культ личности Путина и милитаризировав общество от детсада до пенсии.

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu