AFIS

Masă rotundă – Rolul culturii pe timp de criză/ Round table – The role of culture in times of crisis

[RO]
Ukraine Month in Europe (Luna Ucrainei în Europa)
Masă rotundă – Rolul culturii pe timp de criză
Miercuri, 15 martie 2023, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău).
Pagina de facebook a evenimentului
 
Context:
În perioada 24 februarie – 25 martie 2023, Luna Ucrainei în Europa marchează un an de la invadarea Ucrainei de către Rusia și se va desfășura simultan în șapte țări ale Europei de Est, printre care și Moldova. Coaliția Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova organizează în cadrul acestui program un panel de discuții în cadrul căreia vom reflecta împreună cu operatori culturali din Ucraina, Georgia, Belarus și Moldova asupra rolului artei și a culturii în vremuri de criză.
În contextul războiului din Ucraina, dar și a derivelor autoritare în regiune in contextul în care mai multe guvernări încearcă să limiteze drepturile cetățenilor sub pretexte de securitate, care este rolul culturii și-a artiștilor în lupta pentru apărarea drepturile fundamentale? Ce misiune avem, în calitate de lucrători culturali, în ceea ce privește reziliența și coeziunea socială? Poate arta și cultura să contribuie la menținerea păcii?
Cum ne ajută acestea să procesăm evenimentele curente și să ne ofere un orizont de așteptare?
Prin această discuție, dorim să le oferim participanților un punct de pornire pentru a reflecta despre rolul culturii și artei în perioade dificile și care sunt rolurile acestora pentru fiecare individ în parte, pentru comunitățile locale și cele la nivel global.
Discuție moderată de: Vitalie Sprânceană.

[EN]
Ukraine Month in Europe
Round table – The role of culture in times of crisis
Wednesday, March 15, 2023, 19:00
Zpace (House of Zemstvo, 103 Al. Șciusev str., Chisinau)
Context
From February 24 to March 25, 2023, Ukraine Month in Europe marks one year since Russia invaded Ukraine and will take place simultaneously in seven Eastern European countries, including Moldova. The Coalition of the Independent Cultural Sector from the Republic of Moldova organizes a discussion panel within this program in which we will reflect together with cultural operators from Ukraine, Georgia, Belarus and Moldova on the role of art and culture in times of crisis.
In the context of the war in Ukraine, but also of the authoritarian drifts in the region in the context in which several governments try to limit the rights of citizens under security pretexts, what is the role of culture and artists in the fight to defend fundamental rights? What is our mission as cultural workers in terms of resilience and social cohesion? Can art and culture contribute to maintaining peace?
How do they help us process current events and give us a horizon of expectation?
Through this discussion, we want to give participants a starting point to reflect on the role of culture and art in difficult times and what their roles are for each individual, for local and global communities.
Discussion moderated by: Vitalie Sprânceana

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu