AFIS

Recoeziune/ Recohesion/ Re-сплоченность

Unde: Galeria Lacuna, Chișinău, str. Hristo Botev 11/1
Cînd: 22 februarie 2023, ora 19.00. 
Pagina de facebook a evenimentului:
 
 
RO: Galeria migrantă Lacuna vă invită să vizitați reactivarea expoziției „8 ½ femei”, curatorată acum 10 ani, în Varșovia, în atelierul-apartament al artistei de origine engleză, Katy Bentall. De data aceasta evenimentul are loc la Chișinău, în perioada 22-24 Februarie, 2023, într-un apartament devenit temporar galerie. Vă invităm, precum a fost și în Varșovia, așadar, la un kvartirnik, în fostul apartament al Eleonorei Zavtoni, protagonista documentarului „Doina groparilor”. Reactivarea a fost predeterminată printre altele de dorința de a oferi publicului de la Chișinău posibilitatea interacționării cu lucrări create de artistele prezente la expoziția din Varșovia, precum și de necesitatea menținerii și îngrijirii relațiilor. Cu ce s-au ocupat aceste artiste în deceniul care a trecut? Cum a evoluat felul în care reflectă realitatea? Asupra a ce lucrează curent? Sunt fascinante elementele care încheagă și contribuie la buna funcționare și dăinuire a colectivelor, nu neapărat de creație. Face oare participarea într-o expoziție de grup parte din acești factori? În ce măsură se extind relațiile participantelor într-o expoziție de grup în afara spațiilor rigide expoziționale? Cât de des se întâmplă ca artistele participante să devină mai mult decât doar niște cunoscute pe tărâmul artelor plastice? Se poate oare afirma că artistele care particiă împreună într-o expoziție de grup sunt un colectiv? Dar dacă participă în două expoziții similare?
Tema propusă artistelor a fost – RECOEZIUNI – sugerându-le astfel idea reîntoarcerii într-un spațiu paralel, dar oarecum familial și comun de expunere și performanță artistică. Artistele au contribuit cu lucrări diferite decât cele prezentate în Varșovia.
– – – – – – – – – –
РУ: Мигрирующая Галерея Лакуна приглашает посетить возобновление выставки «8 ½ женщин», организованной 10 лет назад в Варшаве, в квартире-студии художницы английского происхождения Кэти Бенталл. На этот раз мероприятие проходит в Кишиневе, с 22 по 24 февраля 2023 года, в квартире, временно ставшей галереей. Приглашаем вас, как это было и в Варшаве, в своего рода квартирник, в бывшей квартире Элеоноры Завтони, главной героини документального фильма «Дойна могильщиков». Реактивация была предопределена, среди прочего, желанием предложить кишиневской публике возможность взаимодействия с работами, созданными группой художниц, присутствующими на выставке в Варшаве, а также необходимостью поддерживать и развивать отношения. Чем они занимались в последнее десятилетие? Как изменился их способ отражения реальности? Над чем они сейчас работает? Что значит участие в групповой выставке для художника? Насколько отношения участников групповой выставки выходят за рамки жестких выставочных пространств? Как часто случается, что художники-участники становятся не просто знакомыми в мире изобразительного искусства? Восхитительны и малознакомы факторы, которые сопутствуют объединению и работе коллективов, и которые предопределяют их устойчивость. Можно ли считать художниц выступающих вместе в одной выставке творческим коллективом? А в двух похожих выставках?
Предложенная тема была – RE- СПЛОЧЕННОСТЬ, подсказывая идею возвращения в параллельное, но фамильное и совместное пространство выставки и художественного перформанса. Художницы представили новые работы.
– – – – – – – – – –
EN:
The migrant gallery Lacuna invites you to the reactivation of the exhibition „8 ½ women”, curated 10 years ago in Warsaw, in the Katy Bentall’s apartment-studio-pracownia. This time the event takes place in Chisinau, between February 22-24, 2023, in an apartment that has temporarily become a gallery. We invite you, as it was in Warsaw, therefore, to a so-called, kvartirnik, in the former apartment of Eleonora Zavtoni, the protagonist of the documentary „Digging for Life”. This reactivation was predetermined, among other things, by the desire to offer the public in Chisinau the possibility to interact with works created by the artists present at the exhibition in Warsaw, as well as by the need to maintain and nurture relationships. What have these artists been up to in the past decade? How has the way they reflects reality evolved? What are they currently working on? The elements that connect and contribute to the good functioning and durability of collectives, not necessarily creative ones, are fascinating. Is participating in a group art exhibition part of these factors? To what extent do the relationships of the participants in a group exhibition extend outside the rigid white cube? How often does it happen that the participating artists become more than just some fleeting acquaintances in an ever changing art world? Can it be claimed that the artists who participate together in a group exhibition are a collective? And what if they participate in two similar exhibitions?
The theme proposed to the artists was – RECOHESION – thus suggesting the idea of returning in a parallel, but somehow familiar and common space of exhibition and artistic performance. The artists contributed different works than those presented in Warsaw.
 

TEXT CURATORIAL:

Expoziția  „8  1/2  Recoeziuni” este despre încercarea de împăcare, despre reziliență și colaborare în pofida a orice, atât în interiorul cât și în afara Artei, despre rolul adesea autodesemnat de către femei de păstrătoare și creatoare de cultură, respectiv despre referințe și ajutor reciproc, solidaritate, dar și despre glasurile femeilor, adesea răsunătoare și puternice, dar pierdute în cerțile războinice ale mai marilor patriarhatului.

Vizitatoarele expoziției sunt întâmpinate de lucrarea specifică locului, nu neapărat apartamentului în sine, ci specifică oriunde în zona R. Moldova, perdeaua plutitoare de bumbac a Tatianei Fiodorova, executată pe un material care din start exclamă personificat – Nu trebuie să ne salvați – Pânza este moștenirea unor timpuri trecute, și poate chiar dragi, mama artistei a lucrat în industria textilă locală, pe cînd pacea, lucru chestionabil – era propagată la fel cum se propagă azi războiul. Declarația poate fi rostită, de fapt, de oricine în poziție aparent mai slabă adresată cuiva într-o poziție mai puternică. Este un strigăt universal feminin, în esență feminist. 

Suntem continuu bombardați de propagandă. Mass-media ne silește prin mesaje și simboluri să ne pliem ideologiilor pe care le servește. Una dintre lucrările instalației „Z” semnate de Valeria Barbas – 3.33 de lipsă de zgomot – ne oferă o retrospectivă catatonico-temporară a acestui fapt: ne sunt prezentate o listă de secvențe ale începuturilor programului principal de știri al URSS – Vremea (Timpul), începând cu anii 60 ai secolului XX până în prezent, actualmente pus pe post de TV de stat al Rusiei. Era un Timp în care toți erau siliți să asculte și să tacă. După escalarea invaziei militare a Rusiei în Ucraina, litera Z a devenit un simbol militarist, o nouă zvaztică, un simbol al Războiului, dar și un simbol al propagandei. Artista atenționează față de interdicție ca procedură de propagandă care modelează și deformează discursurile și care amprentează răni schimbărilor de tipar în percepție. Este oare ștergerea literei Z din alfabetul latin realmente o soluție pentru evitarea manipulării? „Z” mai este și titlui poemului scris de V. Barbas și recitat în cadru public, la un slam, precum și al unei lucrări în tuș de ochi de poezie concretă în lucru.

Geamurile celor două balcoane ale galeriei Lacuna sunt neacoperite. La primul dintre ele, descoperim o publicație de tip zin – documentarea parțială și referința la prima expoziție „8 ½ femei, cînd ea trăiește asta…”,  ținută acum un deceniu, în atelierul Katyei Bentall din Varșovia, de la care a pornit ideea reactivării expoziției actuale.

În salon vizitatoarei îi sunt prezentate lucrările Alinei Radu, fondatoarea și redactoarea-șefă a Ziarului de Gardă, o operă monumentală de artă ziaristică în sine, publicație națională care a distribuit prima serie de texte critice despre arta socială și independentă în R. Moldova (2008-2010), și care insistă, ca instituție, să desfășoare pe lângă activitatea publicistică și o activitate expozițională. „Tocătorul miliardului” vs „Tocătorul de vreascuri” – două studii de caz a propagande și contrapropagandei – un politician implicat în furtul miliardului, plătește cu 400 de lei pe zi orice persoană doritoare să protesteze, cerând Guvernului să cumpere mai multe gaze de la Gazprom. Pe de altă parte avem un omagiu adus lui Constantin Olteanu, pensionar din Cahul, care a afirmat că nu are nevoie de gaz, de Gazprom, sau de compensații. Omul și-a procurat un tocător de vreascuri și își încălzește casa cu maxim 100 de lei pe lună. Tocătorul miliardului aduce opacitate, dependență energetică și frig. Tocătorul de vreascuri aduce căldură, lumină și autonomie energetică.

Specifică locului este și seria de imagini – Dacă clădirile ar putea cuvânta – ale Tusei Jurminskaia. Deși, avem de-a face cu o lucrare angajată politic – o trecere în revistă a unui alt război, și a unei activități de partizanat – mă refer la gentrificarea din urbea noastră, și la mijloacele posibile de rezistență, precum și la nepăsarea noastră față de patrimoniu (cauză? efect?), artista insistă asupra posibilității de conectare la atmosfera clădirilor părăsite și la experiențele locuitorilor de odinioară ale acestora, în dorința de a prelua și valorifica aceste experiențe. Vaccinurile împotriva teroarei și violenței pe care ni le-au inoculat traumele masive ale trecutului nu prea îndepărtat par să fi slăbit. Poate oare acțiunea lor fi stimulată cumva? Bunoară, prin interacțiuni directe – artista pătrunde în clădiri, performând atmosferele resimțite, ca o zână, devenindu-le spirit temporar. Clădirile devin ființe vii, actrițe colaboratoare într-un spectacol în discursul fotografic al artistei.

Tabloul polonezei Karolina Malinowska înfățișează o altă dimensiune a propagandei – impusă de corporațiile și industriile cosmetice și ale frumuseții. Artista aduce în discuție un alt câmp de luptă și o altă rezistență prin artă – corpul femeii, căruia i se impun schilodiri și moduri aberante de comportament, și căruia i se iau drepturile; teroarea opiniei publice și frustrarea căreia trebuie să-i facă față femeile de la o vârstă tot mai fragedă. Arta ar putea fi una dintre modalitățile care poate servi drept scut și oferi un spațiu de regândire și regrupare a ființei.

În bucătărie vizitatoarele vor găsi pe masă „Pacea și Calmul” – două fotografii semnate de Cristina Prohorenco, actualmente emigrată din Moldova, ceea ce înseamnă și părăsirea conștientă a frontului de luptă a propagandelor, posibilitatea de detașare și, eventual, de calmare. O fi emigrarea geografică o pistă pentru pacea minții, inclusiv emigrarea din Artă?

Tot în bucătărie, pe un perete, sprijit pe niște țevi, se găsește pătratul alb cu melci – o lucrare grafică a artistei de origine americană Tamara Fernandez. Au cochiliile moi, precum sunt și cochiliile-piele din poemul Idei Dzik, care a inspirat lucrarea. Poemul „Comuna melcilor” care poate fi citit în cadrul expoziției în trei limbi: engleză, română și rusă. Mai este un imperativ să ne prezentăm discursurile în rusă? Evident. Limba nu aparține ucigașilor, cât de bâzâitori n-ar fi propagandonii acestora.  Poemul Idei Dzik e textul titular al unei antologii în pregătire de poezie migrantă. Dealtfel, mai mulți melci semnați de Tamara Fernandez călătoresc slobod prin întreg cubul alb expozițional. Cele trei fotografii cu giganta Lissachatina fulica melcul gigant african proiectate în camera de baie (lucrări de Tusea Jurminskaia), pe de o parte par a fi suprapuneri tulburătoare, care ne duc cu gândul la abominabilul freudian (unheimlich), dar care, în fapt, au fost imagini ale unor clipe de autoterapie, precum afirmă însăși artista. Privindu-le mișcările lente ea reușea să mediteze și să-și recapete puterile după corvoada muncii zilnice invizibile și necontabilizate Surprinzător, aflăm că melcii posedă o memorie incredibilă, ceea ce deschide calea pentru noi posibilități de metaforizare a lor și îi leagă de cochiliile de piatră ale celeilalte lucrări expuse de artistă, discutată mai sus.

Expoziția se încheie, sau poate mai bine zis, se descheie cu o carte de artist – Povestea unui bețigaș marin – expusă la al doilea balcon – de Katy Bentall, amfitrioana expoziției de acum zece ani, s-a alipit grupului de participante, cu o lucrare fragilă, dar dătătoare de speranță în ameliorare, în pace, cel puțin cea interioară, sprijin simbolic și o invitație spre noi colaborări pe viitor.

Teodor Ajder

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu