FEMINISM PZF RECENTE

Festivalul Feminist/ ediția a 6-a / 2020

Vă invităm cu drag să veniți la evenimentele din cadrul Festivalului Feminisit, ediția a 6-a. 

PROGRAM:

? ?????? – ora 18.30, discuție publică „Ananas” Offline {Festivalul Feminist VI}: „De ce nu toate feministele sunt lesbiene și nu toate lesbienele sunt feministe”, LOCAȚIE: Jazz Hotel, Str. Vlaicu Pârcălab 72

5 ?????? – ora 18:00, inițiativa Fete pe bicicletevrea să încurajeze ciclatul în rândul fetelor, așa că vă invită la un mic atelier practic Mai multe fete pe biciclete / #festivalulfeminist unde vom învăța cum se circulă corect și sigur prin oraș cu bicicleta și vom împărtăși experiențele de bicicliste în Chișinău. LOCAȚIE: Sediul EcoVisio, str. A. Mateevici 71

? ?????? – ora 18:00, Facem pancarte pentru Marșul Solidarității, LOCAȚI|E: Art Labyrinth, str. Alexei Şciusev 103

? ?????? – ora 11:00, Despre cupă, fără jenă {Festivalul Feminist VI}, detalii și formularul de înscriere pe pagina evenimentului.
ora 16:00, Lansare de carte: Sofia Nădejde. Texte publicistice. – Despre creierul femeii și alți demoni”, o antologie a textelor publicistice ale Sofiei Nădejde. Lansarea are loc în prezența autoarei Maria Cernat (București), LOCAȚIE: incinta Bibliotecii Publice de Drept, str. Armenească 42

? ?????? – ora 13:00, Marșul Solidarității: Porniți Convenția de la Istanbul, început traseu scuarul Unic Centru Comerciall.
Colectare de absorbante și alte produse de igienă pentru femeile în situații de risc – în cadrul marșului organizăm o colectare de produse de igienă pentru femeile în situații de risc: femeile străzii și victimele violenței.
ora 19:00 – Hai la party după Marșul Solidarității! (str. 31 August 1989, 137). Începem cu muzică LIVE, ne va (în)cânta trupa de fete „Ловец снов”, apoi începând cu ora 20:00 – DJ music by Tsvetaeva și Ilona Sergheevna (INTRARE GRATUITĂ).

Ne vedem la Festivalul Feminist!

*********
Acest an este dedicat ratificării Convenției de la Istanbul, cu genericul: „La început a fost violența/ Violența împotriva noastră/ Opriți violența /Porniți Convenția!”
Convenția de la Istanbul este primul document juridic ce prevede o abordare unitară pentru prevenirea, investigarea și pedepsirea actelor de violență împotriva femeilor și fetelor, violenței domestice, inclusiv prin urmărirea penală a autorilor acestui tip de crime.
Violența față de fete și femei rămâne a fi cea mai gravă încălcare a dreptului omului din Republica Moldova.

RU
Приглашаем вас принять участие в мероприятиях 6-й Феминистский Фестиваль.

ПРОГРАММА:

4 марта – 18:30, публичная дискуссия Ананас: «Почему не все феминистки – лесбиянки и не все лесбиянки – феминистки», РАСПОЛОЖЕНИЕ: Jazz Hotel, Str. Vlaicu Pârcălab 72
6 марта – 18:00, мастерская по плакатам к маршу, РАСПОЛОЖЕНИЕ: Арт-Лабиринт, ул. Алексея Щусева 103
7 марта – 11:00, Despre cupă, fără jenă {Festivalul Feminist VI}, подробности и регистрационная форма на странице мероприятия.
16:00 – запуск книги «София Надежде – о мозге женщины и о других демонах», сборник текстов Софии Надежде. Запуск пройдёт в присутствии авторки Мария Чернат (Бухарест), РАСПОЛОЖЕНИЕ: помещение Публично-правовой библиотеки, ул. Арменяскэ 42
8 марта – 13:00, Марш солидарности: запустите Стамбульскую конвенцию. Начало пути – с площади магазина UNIC.
Сбор прокладок и других средств гигиены для женщин из группы риска – В рамках марша будет организован сбор средств гигиены первой нужды для женщин, относящихся к группе риска: женщины без определённого места жительства и жертвы насилия.
19:00 – Bечеринкa после Марша солидарности в Artcor (ул. 31 августа 1989 г., 137). Мы начнем с живой музыки, будyт петь девушки из группы „Ловец снов” (Кишинев) и «Roses for no one», а затем в 20:00 согреют атмосферу диджейки Цветаева и Илона Сергеевна.

*********
Этот год посвящен ратификации Стамбульской конвенции, с общим выражением: «Сначала было насилие / Насилие против нас / Остановите насилие / Запустите Конвенцию!»
«Стамбульская конвенция является первым юридическим документом, который предусматривает единый подход к предотвращению, расследованию и наказанию за акты насилия в отношении женщин и девочек, бытового насилия, в том числе путем судебного преследования лиц, совершивших этот вид преступления».

Насилие в отношении девушек и женщин остается самым серьезным нарушением прав человека в Республике Молдова.

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu