DOSAR SOCIAL

Acțiune socială – 2018. Proiect de studii, articole și evenimente de reflecție, dezbateri și atitudine critică: apel la contribuții

Proiectul „Acțiune socială – 2018”, realizat de PLATZFORMA în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert Moldova, reprezintă o continuare a unor eforturi de cercetare, analiză și discuție publică pe teme de interes social, cultural și economic, realizate anterior de echipa Platzforma în colaborare cu FES Moldova (pe durata anului 2017). Acest proiect continuă interesul nostru pentru abordarea unor teme ce țin în mod generic de echitate, egalitate, justiție socială, incluziune, drepturi sociale și nediscriminare.

Proiectul „Acțiune socială”, care se va desfășura pe parcursul anului 2018, este structurat în patru tipuri de activități: 1) 7 studii de dimensiune medie (în medie 6 pagini fiecare); 2) 18 articole de dimensiuni mici (în jur de 2 pagini); 3) traduceri din engleză, franceză și rusă a unor articole pe teme internaționale (în jur de 15 texte) și 4) 5 evenimente/ dezbateri pe temele enunțate mai sus.

Mai exact, ne propunem să realizăm:

  • O serie de 7 articole de analiză pe cîteva teme sociale centrale (inegalități, excluziune, protecția muncii, accesul la serviciile sociale și medicale, educație și produse culturale). Articolele vor avea în jur de 6 pagini fiecare și vor fi elaborate pe o bază teoretică, metodologică și empirică bine definite. Temele vor avea un impact politic în măsura în care vor răspunde unor proiecte de reformă sau unor necesități de reformă în domeniile enumerate mai sus. Studiile vor folosi surse empirice inedite și secundare (ex.: interviuri, chestionare, sondaje, studii, analize, cercetări academice), care vor fi analizate, coroborate și contextualizate. Acestea vor produce un anumit impact în contextul unor reforme potențiale sau reale în diverse domenii publice (social, cultural, educație, justiție, economie etc.).
    Fiecare studiu va face obiectul unei prezentări și dezbateri publice, cu participarea părților implicate, experților, decidenților, a publicului larg. 
  • O serie de 13 articole scurte (în jur de două pagini) de analiză și atitudine. Aceste articole vor fi elaborate „la cald” în contextul unor probleme de actualitate în domeniile social, cultural, economic și politic (ex. cazul Braguța sau votarea proiectului de lege „a zilierilor”). Aceste articole vor fi scrise de un anumit număr de autori cu care se va face contract pentru serii de 2 sau 3 articole (în total: 5 autori).
  • Traducerea a circa 15 articole relevante (la temele enumerate mai sus) din engleză, franceză sau rusă. Aceste articole vor aduce mai mult context global și internațional în discuția și înțelegerea temelor locale. Textele vor fi traduse de Vitalie Sprînceană.
  • O serie de 7 evenimente-dezbateri pe subiectele enumerate mai sus, cu participarea autorilor studiilor, experților și părților implicate. Evenimentele vor fi moderate de unul din editorii Platzforma sau de persoane invitate și vor contribui la discutarea problemelor neglijate de politicieni și media.

Onorarii:

Articole de analiză (6 pagini): 150€ net.

Articole de atitudine și analiză (2 pagini): 50€ net.  

Coordonatorii proiectului: Petru Negură și Vitalie Sprînceană

Contact: petru.negura[at]gmail.com, vitalie.sprinceana[at]gmail.com

 

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu