ATITUDINI RECENTE

ADRESARE/Open Call for responsibility /Appel ouvert à la responsabilité

Cetăţenilor Republicii Moldova,

Societăţii Civile din Republica Moldova,

Partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova

(Comisia europeană, Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială etc.).

Guvernului, Parlamentului şi Preşedintelui Republicii Moldova.

 

Prin prezenta adresare, asociaţiile și inițiativele semnatare, ne adresăm în primul rînd cetăţenilor moldoveni (celor din ţară şi celor din străinătate), societăţii civile din R. Moldova şi partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova de a monitoriza atent acţiunile Guvernului şi ale altor instituţii de conducere din Republica Moldova (RM).

Legitimitatea acestei adresări este următoarea: cetăţenii Republicii Moldova, prin contribuţiile lor fiscale (care formează în jur de 85% din bugetul public naţional al RM) şi partenerii de dezvoltare ai RM (în principal Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi Comisia Europeană – cu o susţinere financiară ce constituie între 5% şi 10% din bugetul naţional anualal RM) sînt creditorii de drept ai programelor de dezvoltare elaborate şi aplicate de Guvern şi de celelalte instituţii ale statului RM.

În iulie 2009, după aşa-zisa „revoluţie Twitter” care a împiedicat revenirea Partidului Comuniştilor din RM la conducerea ţării, o coaliţie care s-a proclamat pro-europeană a venit la guvernare cu un program calificat de observatori drept unul reformator.

Într-adevăr, în perioada guvernelor AIE-1 (Alianţa pentru Integrare Europeană) şi AIE-2, au fost adoptate mai multe modificări legislative, necesare pentru încheierea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, care cuprinde și Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv RM – UE.

Dar, aşa cum s-a văzut cu prisosinţă mai ales odată cu ianuarie 2015 (după câteva investigaţii apărute în presă) care au fost confirmate după publicarea raportului realizat de compania de investigaţii Kroll, aceste guverne şi alte instituţii ale statului RM au fost implicate, în calitate de actori şi/sau complici, în acte de înaltă corupţie, trafic de influenţă şi delapidări de fonduri de proporţii extrem de mari.

În iulie 2015 a fost ales un nou guvern, condus de Valeriu Streleţ, fost deputat PLDM, care îşi propune un program reformator de „dezvoltare” şi de „ieşire din criză”. Dar acest program de reforme este propus a fi pus în aplicare de către aceiaşi actori politici, cu exact aceleaşi instituţii ale statului şi cu oameni proveniţi cu toţii din aceleaşi partide care au condus Republica Moldova la criza economică, financiară şi socială profundă în care se află astăzi.

Judecînd în baza performanţelor şi strategiilor guvernelor dintre 2009 şi 2014, comportamentul noului guvern al RM în raport cu partenerii occidentali şi cu cetăţenii RM este previzibil. Acest Guvern şi alte instituţii ale statului vor fi gata să adopte, în aparenţă, anumite planuri de ieşire din criză sugerate de partenerii de dezvoltare şi de societatea civilă: lichidarea băncilor delapidate anterior, măsuri de austeritate prin tăierea cheltuielilor bugetare, combaterea corupţiei. Aceste măsuri, în aparenţă reformatoare, ar putea fi însă substituite de simulacre de reforme care, pe termen lung, vor aprofunda criza sistemică în care se află astăzi Republica Moldova.

Astfel, lichidarea băncilor problematice, fără acțiuni hotărîte pentru identificarea și pedepsirea făptașilor „jafului secolului” (atît autorii săi propriu-ziși cît și conducătorii instituțiilor de stat care l-au facilitat) – aşa cum a fost numită devalizarea celor trei bănci (BEM, Unibank şi Banca Socială) de circa un miliard de dolari –, precum și recuperarea banilor furați, ar putea duce la ştergerea definitivă a urmelor acestei crime. Măsurile de austeritate, pe care noul guvern le anunţă de pe acum „dureroase” – reducerea aparatului public, majorarea tarifelor și creșterea prețurilor – ar putea viza doar antreprenorii/ întreprinderile mici şi mijlocii și simplii cetățeni, nu şi marile averi şi interese private. În fine, strategiile de combatere a corupţiei se vor putea limita doar la corupţia mică şi medie – cele mai vizibile, fără să atingă schemele de mare corupţie şi de trafic de influenţă la nivel înalt.

Strategia noului Guvern al RM ar putea urmări crearea vizibilităţii unui program reformator, nu şi să pună în aplicare reforme reale, structurale şi durabile. În realitate, scopul principal al acestui program de reforme simulate ar fi tocmai rămânerea coaliţiei AIE-3 la guvernare pe toată durata mandatului (până în 2018/2019). Dacă acest scop îi va reuşi, ultimele urme lăsate ocazional în urma „jafului secolului” vor putea fi înlăturate definitiv, iar acest sistem financiar corupt va putea fi exploatat în continuare de către interesele private, prezente în cadrul coaliţiei de guvernare actuale.

Bonul de plată pentru eșecurile guvernării va reveni, în ultimă instanţă, populaţiei actuale a RM, copiilor, nepoţilor, generațiilor viitoare, dar nu şi respectivilor guvernanţi, acțiunile și deciziile cărora au condus ţara la criza actuală.

Doar un program ambiţios şi bine conceput de dezvoltare elaborat de Guvernul RM, discutat şi negociat minuţios şi transparent cu societatea civilă din RM şi cu partenerii internaţionali de dezvoltare, ar mai putea salva ţara de la un faliment economic şi o criză politică altminteri inevitabile.

În calitate de cetăţeni, contribuabili şi reprezentanţi ai societăţii civile din Republica Moldova, solicităm Guvernului şi instituţiilor statului RM să discute în mod public şi transparent cu societatea civilă din RM şi cu partenerii occidentali de dezvoltare ai ţării un program de dezvoltare care să includă reforme reale şi eficiente, nu doar mimarea lor.

Aşadar, ne simţim îndreptăţiţi a cere Guvernului Republicii Moldova să elaboreze un program de dezvoltare capabil de a scoate ţara din criza profundă în care se află.

În acest sens, cerem ca toate documentele produse în cadrul discuţiilor în vederea elaborării acestui program să fie făcute publice pentru o monitorizare activă a procesului de discuţie şi elaborare a programului de dezvoltare din partea cetăţenilor.

Elementele cheie ale unui program eficient şi durabil de ieşire din criză și dezvoltare trebuie să vizeze instaurarea unui stat de drept în Republica Moldova, prin revenirea la autonomia reală a instituţiilor de drept faţă de alte instituţii ale statului și/sau grupuri de interese private. Deciziile luate de aceste instituții să fie transparente și periodic evaluate.

Pentru aceasta, solicităm un şir de acţiuni pentru a fi realizate de către Guvernul RM (cu susţinerea celorlalte instituţii ale statului) în termeni cît mai grabnici (pînă în decembrie 2015):

  • Să se realizeze o reformă reală a sistemului de justiţie din RM, printr-o reformă instituţională complexă, de natură să prevină ingerinţa intereselor private în activitatea instituţiilor de drept prin trafic de influenţă şi corupţie la nivel înalt;
  • Să se realizeze în termeni cît mai grabnici continuarea investigaţiei, demarate de compania Kroll, asupra sistemului bancar din Republica Moldova, pentru a identifica schemele de corupţie în urma cărora cele trei bănci (BEM, Unibank şi Banca Socială) au fost delapidate, iar reponsabilii de aceste crime economice să fie supuşi justiţiei;
  • Să se elaborareze şi să se aplice un sistem echitabil de verificare şi impozitare a veniturilor şi a bogăţiilor (bunurilor), în aşa fel încît cetăţenii (şi familiile lor) care au agonisit pînă acum bogăţii enorme, pe căi ilicite, să le fie verificată originea veniturilor şi bogăţiilor. Să se preia experienţa ţărilor din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte verificarea legalităţii veniturilor şi bogăţiilor şi de impozitare echitabilă a veniturilor şi bogăţiilor dobîndite legal;
  • Să se evite măsurile contraproductive de austeritate prin tăierea salariilor şi pensiilor angajaţilor bugetari, şi aşa extrem de mici faţă de standardele regionale (salariile scăzute sunt o precondiţie evidentă care întreţine şi reproduce, între alte manifestări deviante, corupţia mică);
  • Să fie recunoscută necesitatea monitorizării mai stringente a modului în care este utilizată asistența financiară externă de către autoritățile de la Chișinău și comunicarea publicului larg despre rezultatele acestei monitorizări;
  • Să fie elaborate mecanisme instituţionale de consultare şi cooperare între Guvern şi reprezentanţii societăţii civile care să faciliteze o implicare mai eficientă a experţilor independenţi în luările de decizie cele mai importante ale Guvernului;
  • Să fie adoptate mecanisme legale de verificare a proprietăţilor mass media şi de monitorizare eficientă şi independentă a conţinutului produselor mediatice pentru a preveni un control excesiv al pieţei media de către grupuri private de interes;
  • Să se introducă indicatori de eficiență pentru activitatea agențiilor anticorupție și instituțiilor de drept, cum ar fi durata investigațiilor și nivelul de recuperare a fondurilor pentru buget/autofinanţare.

În fine, semnatarii acestei adresări reiterează solicitarea ca acordurile Guvernului RM cu partenerii de dezvoltare (FMI, Comisia Europeană, BERD și BEI) să fie făcute publice.

 

Ajutaţi-ne să construim, împreună, un stat Republica Moldova democratic şi prosper.

 

Open Call for responsibility

To the citizens of Republic of Moldova,

To the civil society of Republic of Moldova,

To the Development Partners of Moldova (European Commission, International Monetary Fund, the World Bank, etc.),

To the Government, Parliament and the Presidency of Republic of Moldova.

In this call, we, the undersigned civic associations and initiatives, would like, firstly, to address  the citizens of Moldova (those who are either living here or abroad),  the Moldovan civil society and  the Development Partners of Moldova by asking them to monitor the actions of the Government and other ruling institutions of the Republic of Moldova.

The legitimacy of this call is based on the following: the citizens of Moldova, through their fiscal contributions (which amount to around 85 % of the public budget of the Moldovan state) and the Development Partners of Moldova (the IMF, the World Bank and the European Commission – with a contribution of around 5-10 % of the public budget) are the main creditors of the development programs designed and implemented by the Government and other state institutions of the Republic of Moldova.

In July 2009, after the so-called “twitter Revolution” that prevented the return of the Communists Party in power, a coalition that called itself “pro-European” started to rule the country with a program that many considered to be reformist.

It is true that the first two non-communist governments, AEI-1 (Alliance for European Integration) and AEI-2 have implemented several reforms that have led, among other things, to the signing of the Association Agreement between the EU and Republic of Moldova (which also comprises the Deep and Comprehensive Free Trade Area).

But, as we have seen during the years, and especially after January 2015, when several investigations by the media revealed that at least one billion US dollars from the public reserve of the National Bank where directed to several private banks in order to replace another one billion US dollars stolen through off-shores and ghost companies, state authorities of Republic of Moldova have been involved, as actors and accomplices in schemes of corruption, traffic of influence and defalcation of public funds in large proportions.

In July 2015, a new government was put in place, headed by Valeriu  Streleţ, former MP from the Liberal-Democratic Party of Moldova. The new government has designed an “anti-crisis” and “development” program. But this program is to be implemented by the same political actors and the same political institutions that have put the country in the current economic, financial and social crisis in the first place.

We have strong reasons to doubt, based on the performances and strategies of previous governments that have been in power from 2009 to 2014, the sincerity and willingness of the current government to carry out the ambitious reformist program it advertises.

Moreover, we are not convinced that some of the measures –liquidation of the banks through which the one billion US dollars was stolen (BEM, Unibank and the Social Bank), austerity through cutting public spending, fighting corruption – are helpful at all.

Thus, the quick liquidation of the ”problematic banks”  could in the end erase any trace of the crime if not accompanied by vigorous measures for identifying the authors of the crime itself (but also the heads of state institutions that have facilitated it) as well as the recovery of the stolen money.

Along the same lines, austerity measures that were announced by the new government and were already qualified as ”painful” – reduction of the public sector, rise of prices and tariffs – will most probably affect only small enterprises and ordinary citizens while leaving the big companies and the wealthy intact.

Lastly, the strategies to fight corruption are most likely to target only small and middle-level corruption –the most visible ones –without touching the schemes of great corruption at the highest level.

There are many reasons to believe that the goal of the strategy of the new Moldovan government is to create the visibility of a reformist program, but not implementing real, durable and profound reforms. The simulation of the reformist program could have, as a goal, to maintain the current coalition in power until the end of its mandate (2018/2019).

It is our understanding that the receipt for these failed attempts to govern will be paid, in the end, by the population of Moldova, both current and future generations, but not by the  respective politicians whose actions, inaction and decisions have lead to the current crisis.

Only an ambitious and well conceived reformist agenda, designed together by the the Government of Moldova, the Development Partners and the civil society of Moldova could save the country from an economic bankruptcy and long-lasting political crisis.

As citizens, tax payers and representatives of the civil society of Republic of Moldova, we ask the Government, the Parliament and the Presidency to engage in an open, transparent and public discussion with the civil society and Development Partners for a development program that will include real and efficient reforms, not the simulation of such ones.

We demand that all the documents produced in the process of elaboration of the development program will be made public for a more active monitoring by the citizens.

The key elements of a durable and efficient development program to overcome the current crisis should have as main goals the settlement of the state of law in Moldova and the protection of state institutions from interference from political and/or corporate interests. Decisions taken by these institutions should be transparent and periodically evaluated.

In order to achieve this we demand a series of urgent actions to be realized by the Government of Moldova (with the support of other state institutions). These are to be done as quickly as possible (by December 2015).

These actions are:

To realize a real and complex institutional reform of the justice system of Moldova. This has the goal of preventing the interference of private and party interests in the activity of the legal institutions through corruption and traffic of influence.

To continue, in the most urgent terms, the investigation of the fraud in the banking sector, initiated by the Kroll Company in order to identify the schemes through which BEM, Unibank and the Social Bank were looted. The ones responsible that perpetrated and/or facilitated the fraud should be punished and the money recovered.

To adopt and put in practice an efficient mechanism in order to verify and tax the wealth so that citizens that have amassed illegal fortunes should prove the origins of their wealth. Furthermore, is important to take the experience of the EU in the verification of the legality of the wealth and correct taxation of legal wealth.

To avoid adopting and putting in practice austerity measures (freezing the increase of salaries in the public sector, cutting in social spending and pension funds) that will lead to impoverishment of large categories of Moldovan citizens. Especially dangerous is the reduction of revenue of the workers in the public sector: teachers,  doctors, civil servants. Low salaries and revenues are an evident precondition that maintains and reproduces, among other things, the petty corruption.

To recognize the necessity of a constant monitoring of the way in which external assistance is used and spent by the Government and state authorities of Moldova. The results of this monitoring should be communicated regularly to the general public.

To elaborate a clear and transparent mechanism of consultation and cooperation between the Government and representatives of civil society that will lead to a more efficient involvement of citizens in the process of decision making.

To adopt a clear legal mechanism in order to verify the property of mass-media in order to prevent the creation of monopolies or excessive concentrations of mass media in the hands of several groups of interest.

To introduce efficiency indicators for the activity of anti-corruption and legal institutions, such as the duration of the investigations and the level of recovery of funds.

Lastly, the initiatives that have signed this Call repeat their demand that all the agreements between the Government of Moldova and the Development Partners (IMF, European Commission, EBRD, EBI) should be made public.

Help us build together a prosperous and democratic state.

This call is signed by the following organizations and initiatives (see below):

Appel ouvert à la responsabilité

Aux citoyens de la République de Moldova,

A la Société Civile de la République de Moldova,

Aux partenaires au développement de la République de Moldova

(La Commission européenne, le Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale, etc.),

Au Gouvernement, au Parlement et au Président de la République de Moldova.

Par cet appel, les associations et initiatives signataires s’adressent tout d’abord aux citoyens moldaves (résidant en Moldavie et à l’étranger), à la société civile et aux partenaires au développement de la République de Moldova à suivre de près les actions du gouvernement et d’autres institutions administratives de Moldavie (RM).

La légitimité de cet appel est la suivante: les citoyens moldaves, à travers leurs contributions fiscales (qui constituent environ 85% du budget national de la RM) et des partenaires au développement de la RM (principalement le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la Commission européenne – dont le soutien financier constitue entre 5% et 10% du budget national annuel de la RM) sont les créanciers légitimes des programmes de développement élaborés et exécutés par le gouvernement et d’autres institutions administratives de la RM.

En juillet 2009, après la soi-disant « révolution Twitter » qui a empêché le retour du Parti des Communistes de la RM moldave au pouvoir, une coalition proclamée pro-européenne est venue au pouvoir avec un programme qualifié par les observateurs de réformateur.

En effet, les gouvernements AIE-1 (l’Alliance pour l’Intégration Européenne) et l’AIE-2, ont opéré plusieurs modifications législatives, nécessaires pour la conclusion de l’Accord d’Association entre la République de Moldova et l’Union Européenne, comprenant également l’Accord de libre-échange approfondi et complet RM – UE.

Mais comme on l’a pu remarquer, surtout à partir de janvier 2015, après quelques investigations apparues dans la presse, confirmées par le rapport de l’enquête menée par la compagnie Kroll, le gouvernement et d’autres institutions administratives de la RM ont été impliqués, comme acteurs et / ou complices, dans des actes de corruption de haut niveau, de népotisme et de détournement de fonds de proportions extrêmement élevées.

En juillet 2015, un nouveau gouvernement dirigé par Valeriu Streleţ, ancien député du Parti Libéral-Démocrate de Moldavie, a été élu, proposant un programme de « développement » et « anti-crise ». Mais ce programme de réformes est proposé à être mis en œuvre par les mêmes acteurs politiques, avec exactement les mêmes institutions administratives et avec des fonctionnaires appartenant tous aux mêmes partis qui ont conduit la Moldavie à la crise économique, financière et sociale profonde dans laquelle le pays se trouve aujourd’hui.

Si l’on juge selon la performance et les stratégies des gouvernements en place en RM entre 2009 et 2014, le comportement du nouveau gouvernement par rapport aux partenaires occidentaux et aux citoyens de la RM est prévisible. Le gouvernement et d’autres institutions de l’Etat seront prêts à adopter des plans destinés apparemment à faire sortir l’économie moldave de la crise, recommandés par les partenaires au développement et par des organisations non gouvernementales: la liquidation des banques détournées, l’adoption des mesures d’austérité par la réduction des dépenses publiques et la lutte contre la corruption. Ces mesures apparemment réformistes, pourraient être substituées par des simulacres de réformes qui, sur le long terme,  approfondiront la crise systémique instaurée présentement en Moldavie.

La liquidation des banques en difficulté, sans une action résolue pour identifier et soumettre à la justice les auteurs du « pillage du siècle » (tant ses auteurs proprement dits que les dirigeants des institutions administratives qui l’ont facilité) – comme on a appelé le détournement d’un milliard de dollars ayant lieu dans les trois banques (Banca de Economii, Unibank et Banca Sociala) – pourrait entraîner la suppression définitive des traces de ce crime. Les mesures d’austérité que le nouveau gouvernement annonce dès maintenant « douloureuses » – visant la réduction des effectifs des employés publics, l’augmentation des tarifs pour l’énergie – pourraient cibler seulement les entrepreneurs / les entreprises petites et moyennes et les citoyens ordinaires, non pas les grandes richesses et intérêts privés. Enfin, les stratégies de lutte contre la corruption pourraient se limiter à la corruption petite et moyenne – les plus visibles, sans toucher au système de corruption et de trafic d’influence au plus haut niveau.

La stratégie du nouveau gouvernement de la RM chercherait à créer la visibilité d’un programme réformateur, au lieu d’appliquer de véritables réformes, structurelles et durables. En fait, le but principal de ce programme de réforme serait précisément de maintenir la coalition AIE-3 au gouvernement pendant la durée entière du mandat (jusqu’en 2018/2019). Si cet objectif est atteint, les dernières traces laissées par le « pillage du siècle » seront définitivement effacées, tandis que le système financier corrompu pourra être davantage exploité par des intérêts privés, présents dans l’actuelle coalition gouvernementale.

Les coûts des échecs du gouvernement reviendront, en fin de compte, à la population actuelle du pays, aux enfants, aux petits-enfants et aux générations futures, mais non aux gouvernants respectifs, dont les actions et décisions ont conduit le pays à la crise actuelle.

Seul un développement ambitieux et bien conçu par le gouvernement moldave, discuté et négocié de manière approfondie et transparente avec les représentants de la société civile moldave et les partenaires internationaux au développement, pourrait sauver le pays de la faillite économique et de la crise politique autrement inévitable.

En tant que citoyens, contribuables et représentants de la société civile de la République de Moldova, nous demandons au gouvernement et aux institutions étatiques de la RM de discuter publiquement et de manière transparente avec la société civile en Moldavie et les partenaires occidentaux au développement l’élaboration d’un programme de développement du pays qui comprenne des réformes véritables et efficaces, non leur imitation.

Donc, nous nous sentons en droit de demander au gouvernement moldave à élaborer un programme de développement capable de sortir le pays de la crise profonde dans laquelle il se trouve à présent.

À cet égard, nous demandons que tous les documents produits dans les discussions pour élaborer ce programme soient rendus publics pour que le processus de discussion et d’élaboration du programme de développement soit activement surveillé et discuté par les citoyens.

Les éléments clés d’un programme efficace et durable de sortie de crise et de développement devraient viser la mise en place d’un état de droit en Moldavie, par l’instauration d’une autonomie réelle des institutions de droit par rapport aux autres institutions de l’Etat et/ ou des groupes d’intérêts privés. Les décisions prises par ces institutions doivent être transparentes et régulièrement évaluées.

Pour cela, nous demandons l’adoption d’une série de mesures par le gouvernement moldave (avec l’appui d’autres institutions de l’Etat) dans un délai urgent (jusqu’en décembre 2015):

1)      Mettre en œuvre une vraie réforme du système de justice en Moldavie, à travers une réforme institutionnelle complexe, pour prévenir les interférences des intérêts privés dans l’activité des institutions de droit par le trafic d’influence et la corruption de haut niveau;

2)      Poursuivre en termes d’urgence l’enquête initiée par la compagnie Kroll dans le système bancaire en Moldavie, pour identifier les mécanismes de corruption, qui ont rendu possible les malversations au sein des trois banques (BEM, Unibank et Banca socială) et les personnes responsables de ces crimes économiques soient soumises à la justice;

3)      Elaborer et appliquer un système efficace et équitable de contrôle et d’imposition des revenus et des richesses (biens), afin de vérifier les citoyens (et leurs familles) qui ont accumulé jusqu’ici des richesses énormes, par des voies illégales. Reprendre l’expérience des pays de l’Union européenne en ce qui concerne la vérification de la légalité des revenus et la juste imposition des revenus et richesses obtenues légalement;

4)      Eviter les mesures d’austérité contre-productives par la réduction des salaires et des pensions de retraite des employés du secteur public, déjà extrêmement bas par rapport aux moyennes régionales (d’autant plus que les bas salaires sont une prémisse évidente qui maintient et reproduit la petite corruption, entre autres manifestations déviantes);

5)      Reconnaître la nécessité de vérifier plus rigoureusement la façon dont les autorités de Chisinau utilisent l’aide financière extérieure et l’information du public sur les résultats de cette vérification;

6)      Mettre au point les mécanismes institutionnels de coopération entre le gouvernement et la société civile afin de faciliter une participation plus efficace des experts indépendants dans les prises de décision les plus importantes du gouvernement;

7)      Adopter les mécanismes juridiques de contrôle et de surveillance des propriétés audiovisuelles et de vérification efficace et indépendante du contenu des produits médiatiques pour éviter un contrôle excessif du marché des médias par des groupes d’intérêts privés;

8)      Introduire des indicateurs d’efficacité pour l’activité des agences et institutions anti-corruption, tels que la durée des enquêtes et le niveau du recouvrement des fonds pour le budget / autofinancement.

Enfin, les signataires de l’appel réitèrent la demande que les accords du Gouvernement de la RM avec les partenaires au développement (FMI, Commission européenne, BERD et la Banque mondiale) soient rendus publics.

Aidez-nous à construire ensemble un Etat démocratique et prospère.

Cet appel est signé par les organisations et initiatives suivantes :

Forum for Interdisciplinary Studies PLURAL (Forumul de Studii Interdisciplinare PLURAL)

On-line platform: https://platzforma.md

Center “Partnership for Development” (Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”)

Independent Think-Tank “Expert-Grup” ( Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”)

GENDERDOC-M information centre (AO Centrul de Informații „GENDERDOC-M”)

Center for Entrepreneurial Education and Business Support (Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri)

Institute of Public Policy (Institutul de Politici Publice)

East Europe Foundation (Fundația Est-Europeană)

Gender Center (Gender-Centru)

Anticorruption Alliance (Alianța Anticorupție)

Ziarul de Gardă

ONG “Terra-1530″

Rehabilitation Centre for Torture Victims “Memoria” (RCTV Memoria)

Legal Resources Centre from Moldova (Centrul de Resurse Juridice din Moldova)

 

Sursă imagine.

 

Despre autor

Platzforma Redacția

10 Comentarii

Lasa un comentariu