AFIS

Identitatea sovietică și monumentele dedicate „Marelui Război pentru Apărarea Patriei” în RSS Armenească și RSS Moldovenească

 

Marţi 1 iulie, 17.00, la Cocoşul roşu (Chişinău, str.  Şciusev 79) va avea loc o  prezentare de Erin Hutchinson, doctorandă la Universitatea Harvard despre „Identitatea sovietică și monumentele dedicate „Marelui Război pentru Apărarea Patriei” în RSS Armenească și RSS Moldovenească”.

Erin Hutchinson lucrează la o teză de doctorat sub coordonarea prof. Terry Martin, Universitatea Harvard, SUA.

Prezentarea şi discuţia va avea loc la Cocoșul Roșu. Prezentarea se va ţine în engleză. Traducerea din engleză va fi asigurată pentru întrebări şi răspunsuri.

Acest eveniment este realizat în baza unui parteneriat între https://platzforma.md, Forumul de Studii Interdisciplinare PLURAL şi „Cocoşul Roşu”.

O contribuţie benevolă de 10 lei (pentru întreţinerea localului) va fi apreciată.

Doritorii se pot înscrie  la eveniment (pe facebook) pentru a ne ajuta la organizarea evenimentului.

Vă aşteptăm cu drag.

https://platzforma.md, Forumul PLURAL şi Cocoşul Roşu.

Iată un rezumat (în română şi engleză) a prezentării:

Identitatea sovietică și monumentele dedicate „Marelui Război pentru Apărarea Patriei” în RSS Armenească și RSS Moldovenească

După mai mult de douăzeci de ani de la ampla mobilizare naționalistă şi anti-sovietică în RSS Armenească (RSSA) și RSS Moldovenească (RSSM), astăzi constatăm în aceste două țări o relație cu totul diferită faţă de moștenirea ritualurilor sovietice. 9 mai a fost o zi înscrisă cu roșu în calendarul sovietic, marcînd celebrarea victoriei sovietice asupra Germaniei naziste și a aliaților săi fascişti din Europa. Ritualurile dedicate Zilei Victoriei, centrate în jurul monumentelor Marelui Război pentru Apărarea Patriei au fost pilonii culturii oficiale sovietice. Astăzi în Republica Moldova, Ziua Victoriei a devenit un referendum extrem de politizat asupra sentimentelor faţă de Rusia și trecutul sovietic. În ciuda faptului că Armenia a cunoscut un nivel chiar şi mai ridicat decît Moldova de mobilizare naționalistă în perioada sovietică tîrzie, continuarea celebrării ritualice a Zilei Victoriei nu a provocat controverse după restaurarea ei ca sărbătoare de stat la mijlocul anilor ’90. În această prezentare, eu consider că o abordare culturală a comemorării sovietice a Marelui Război Patriotic ne-ar ajuta să înțelegem mai bine dinamica identității sovietice și naționale, aşa cum aceasta s-a desfăşurat în viața și cultura de zi cu zi în Uniunea Sovietică. Un studiu de caz comparativ pe RSS Armenească și RSS Moldovenească ne arată că practica de comemorare a războiului a favorizat diferite identificări în diferite părți ale Uniunii Sovietice. În RSS Armenească, ritualurile Zilei Victoriei și monumentele consacrate Marelui Război Patriotic au promovat un sentiment de legătură cu ambele identități, cea sovietică și cea armenească. În acelaşi timp, în RSS Moldovenească, aceste monumente și ritualuri au pus în valoare o cultură sovietică nemarcată de către elementul național. Analiza practicii sovietice de comemorare a războiului și a moştenitoarei sale după 1991 dezvăluie în cele din urmă două politici naționale diferite care au încercat să modeleze două tipuri foarte diferite de „subiectivitate” în cele două republici.
Voi prezenta informații suplimentare din cercetarea mea în curs de desfăşurare în arhive și voi fi bucuroasă să aud comentarii pe marginea prezentării.

Soviet Identity and Monuments to the Great Patriotic War in the Armenian and Moldovan SSRs

Erin Hutchinson, PhD candidate, Harvard University

Over twenty years after widespread anti-Soviet nationalist mobilization in both the Armenian and Moldovan SSRs, today we see a starkly different relationship to the legacy of Soviet rituals in these two countries. May 9 was a red-letter day on the Soviet calendar, marking the celebration of the Soviet victory over Nazi Germany and its fascist allies in Europe. Victory Day rituals centered around monuments to the Great Patriotic War were pillars of official Soviet culture. Today in Moldova, Victory Day has become a highly politicized referendum on feelings about Russia and the Soviet past. In Armenia, despite having had even higher levels of nationalist mobilization in the late Soviet period than Moldova, the continued practice of Victory Day rituals has not provoked significant controversy after its restoration as a state holiday in the mid-‘90s. I argue that a cultural approach to Soviet commemoration of the Great Patriotic War helps us to better understand the dynamics of Soviet and national identity as they played out in everyday life and culture in the Soviet Union. A comparative case study of the Armenian and Moldovan SSRs reveals that the practice of war commemoration fostered different identifications in different parts of the Soviet Union. In the Armenian SSR, Victory Day rituals and monuments to the Great Patriotic War promoted a sense of connectedness with both Soviet and Armenian identities. Meanwhile, monuments and rituals in the Moldovan SSR emphasized Soviet culture unmarked by the national. Analysis of the Soviet practice of war commemoration and its post-1991 aftermath ultimately reveals two very different nationalities policies that sought to shape two very different model subjects in the two republics.
I will be presenting additional information from my ongoing research at the archives and would be happy to hear any feedback.

 

Despre autor

Avatar photo

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu