AUTORI

Andrey Devyatkov

Andrey Devyatkov, Doctor în istorie, lector superior la Universitatea de Stat din Tyumen (Rusia). A fost cercetator invitat la Stiftung Wissenschaft und Politik (Germania), New Europe College (România), Departamentul de Studii de Politică Globală, Universitatea din Malmo (Suedia). Actualmente este cercetător post-doctoral la Centrul de Cercetare al UE și al Rusiei de la Universitatea din Tartu (Estonia). Domenii de interes: reglementarea transnistreană, Parteneriatul estic, politica externă a Rusiei și Germaniei, fosta Uniune Sovietică.

Андрей Владимирович Девятков, кандидат исторических наук, старший преподаватель Тюменского государственного университета (Россия). Был приглашенным исследователем в Фонде науки и политики (Германия), Колледже Новой Европы (Румыния), Департаменте исследований глобальной политики Университета Мальме (Швеция), Центре исследований ЕС и России Университета Тарту (Эстония). Область научных интересов: приднестровское урегулирование, Восточное партнерство, внешняя политика России и Германии на постсоветском пространстве.

 

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu