AFIS

Ukraine Month in Europe / CHIOȘC AIR – artist talk cu KAR [UA] / КИОШК AIR – встреча с художницей KAR [UA]

RO

Ukraine Month in Europe (Luna Ucrainei în Europa)
CHIOȘC AIR – artist talk cu KAR [UA], urmată de o discuție
Joi, 2 martie 2023, ora 18:00
3rd Space studio (Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

24 februarie 2022 surprinde procesul anti-metaforizării ocupației al artei create sub ocupație în Herson, în timpul invaziei rusești la scară largă din Ucraina. „Zetovshchina” se strecoară în grafică, ceramică, textile, colaj, în gândurile lui KAR, pe care artista le distruge înainte de a pleca la 1 noiembrie 2022, transportând „fragmente” ale artei încă vii din Hersonul ocupat pe malul său stâng, ocupat și el. Pe 10 februarie 2023, fragmente ale obiectelor menționate anterior trec prin etapa scanării în zona de frontieră, fiind examinate din punctul de vedere al „legalității” lor, urmând direcția Crimeea – Rusia – Belarus – Letonia – Lituania – Polonia – Ucraina – Moldova.

Pe 21 februarie 2023 KAR se scufundă în Oberliht și decide să recreeze lucrările în baza fragmentelor rămase, care au fost distruse în timpul traversării Niprului în timpul trecerii spre nicăieri…

KAR este o artistă din Ucraina. Coordonatele activității: 46,6558 latitudine nordică și 32,6178 longitudine estică. În lucrările sale din 2018-2021, KAR explorează fundul terminologic al artei (frumusețe = artă = Kherson / subiect al plăcerii libere = artă = Ucraina) pe baza unor evenimente reale, acumulând cele cercetate într-un samizdat.

CHIOȘC AIR – program de rezidenţă pentru artişti şi curatori
Spre deosebire de expoziţiile de artă şi proiectele finisate, care circulă prin rețeaua de galeri și muzee, programul CHIOŞC AIR de rezidenţă pentru artişti încurajează crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul şi realităţile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se referă la situaţia Moldovei în general şi de a analiza procesele care modelează astăzi spaţiul public al Chişinăului. În cursul anului 2022 prin intermediul acestui program la Chișinău au fost găzduiți artiști din Republica Belarus și Ucraina, iar în 2023, ținând cont de războiul pornit de Rusia la scară largă în Ucraina, programul CHIOȘC AIR este prioritar deschis pentru participanți ucrainieni: http://chiosc.oberliht.org/2022/12/19/chiosc-ua-2/

Luna Ucrainei în Europa este organizată de Asociația Oberliht în parteneriat cu Coaliția Sectorului Cultural Independent din RMdrept parte din Re-source! Ukraine, și este găzduită de Zpațiu cu sprijinul Institutului Suedez și Trans Europe Halles. Programul de rezidență artistică CHIOȘC AIR este organizat în cadrul proiectului Spații culturale sigure pentru lucrători culturali din Ucraina și Republica Moldova, cu susținerea Fundației Culturale Europene.


РУ

Месяц Украины в Европе
КИОШК AIR – встреча с художницей KAR [UA], с последующим обсуждением 
Четверг, 2 марта 2023, 18:00
3rd Space studio (Дом Земств, ул. Ал. Щусева 103, Кишинёв)

24 февраля 2022 фиксирует антиметафоризацию оккупации оккупационного искусства в Херсоне во время полномасштабного акта вторжения России в Украину. “Зэтовщина” просачивается в графику, керамику, текстиль, коллаж, мысли KAR, которые художница перед отъездом 1 ноября 2022 уничтожает, переправляя “по обрывку на память” ещё живого искусства с оккупированного Херсона на оккупированный левый берег. 10 февраля 2023 ранее фиксируемые объекты-обрывки проходят этап пограничного сканирования на предмет “подвальности” в направлении Крым – Россия – Беларусь – Латвия – Литва – Польша – Украина – Молдова. 

21 февраля 2023 KAR погружаясь в Oberliht принимает решение воссоздать по обрывкам работы, которые были уничтожены во время переправы через Днепр во время переправы в никуда…

KAR – художница из Украины. Координаты творчества: 46,6558 северной широты и 32,6178 восточной долготы. В своих работах 2018–2021 KAR исследует терминологическое дно искусства (красота = искусство = Херсон / предмет свободного удовольствия = искусство = Украина) основываясь на реальных событиях совокупляя исследуемое в самиздат.

КИОШК AIR – программа резиденций для художников и кураторов
В отличие от художественных выставок и готовых проектов, которые циркулируют по галереям и музеям, программа CHIOȘC AIR – резиденции для художников поощряет создание новых работ, произведенных на основе местного контекста. Она дает возможность изучить различные вопросы, связанные с ситуацией в Молдове в целом, и проанализировать процессы, которые формируют общественное пространство Кишинева сегодня. В 2022 году в рамках этой программы в Кишиневе были приглашены художники из Беларуси и Украины, а в 2023 году, в условиях кризиса в регионе, программа CHIOȘC в приоритетном порядке открыта для украинских участников: http://chiosc.oberliht.org/2022/12/19/chiosc-ua-2/

«Месяц Украины в Европе» организован Ассоциацией «Оберлихт» в партнерстве с Коалицией Независимого Культурного Сектора на площадке Zpațiu в рамках проекта Re-source! Ukraine, при поддержке Шведского Института и Trans Europe Halles. Программа КИОШК AIR организована в рамках проекта Safe cultural spaces for culture workers from Ukraine and Moldova, при поддержке European Cultural Foundation.

Despre autor

Vitalie Sprînceană

Vitalie Sprînceană a studiat ştiințe politice în Bulgaria, filozofie în Moldova și acum face un doctorat la universitatea George Mason din SUA. Jurnalist, activist, fotograf amator și autor de blog.

Lasa un comentariu