RECENTE

IDA.MD – o platformă anonimă de raportare a încălcărilor drepturilor muncii

IDA.MD – o platformă anonimă de raportare a încălcărilor drepturilor muncii

E o idee mai veche pe care în sfîrșit am dus-o la capăt.
Am lansat pagina IDA.MD – o platformă SIGURĂ, ANONIMĂ, CONFIDENȚIALĂ și ACCESIBILĂ pentru angajații și angajatele din orice ramură a economiei care pot raporta încălcări ale unuia sau mai multe drepturi ce țin de locul lor de muncă.

Pe platformă puteți raporta încălcări ce țin de:

CONDIȚII DE MUNCĂ

 

 • Lipsa unui contract oficial de muncă (munca la negru)
 • Muncă peste program
 • Concediere ilegală
 • Accidente de serviciu
 • Condiții de muncă neadecvate (ex. Lipsesc condiții de a pregăti mîncarea sau de a lua masa).
 • Nerespectarea normelor privind sănătatea și securitatea muncii
 • Condițiile de muncă ale persoanelor cu dizabilități
 • Munca minorilor (copii etc)
 • Nerespectarea dreptului de asociere a muncitorilor în sindicate
 • Discriminare pe bază de gen, etnie, limbă, religie etc
 • Hărțuire sexuală la locul de muncă
 • Agresiune verbală, psihologică sau de alt gen
 • Altele

CONDIȚII DE SALARIZARE

 • Nu se achită salariul la timp
 • Salariul mai mic decît cel promis la angajare
 • Achitarea salariului în plic
 • Rețineri nejustificate din salariu
 • Altele

CONCEDIU ȘI ZILE DE ODIHNĂ

 • Nerespectarea dreptului la zile de odihnă
 • Nerespectarea dreptului la pauza de masă
 • Neacordarea concediului anual
 • Neacordarea concediului plătit pentru îngrijirea copilului.

Cît de Anonimă este platforma IDA.MD?

Nici o informație legată de identitatea Dvs sau alte detalii ce vă pot identifica NU VA APĂREA pe pagina web. 

Dacă selectați bifa Sînteți de acord ca textul sesizării (fără datele personale) să apară pe site? atunci echipa de proiect poate publica pe site o notificare scurtă: ex. Încălcare în domeniul salarizării muncii la o companie textilă din Chișinău….

Notificarea scurtă va apărea abia după ce echipa a studiat profilul companiei semnalate și va lua în considerație toate detaliile. 

De exemplu, dacă o companie/întreprindere are doar 2-3 angajați sau este unica dintr-o localitate, echipa de proiect nu va publica notificarea scurtă pentru că va considera că persoana ce a făcut sesizarea poate fi identificată mult mai ușor, chiar și din informații minime.

Ce se întîmplă după ce public o sesizare?

Aceasta este vizualizată de către echipa de proiect (PLATZFORMA.MD) și juristul organizației. Aceștia citesc sesizarea și inițiază munca de documentare detaliată a cazului. În cazul unor abuzuri grave, echipa va sesiza în mod ANONIM instituțiile publice abilitate: Inspecția Muncii, Centrele de Sănătate Publică etc.
În cazul unor încălcări mai puțin grave, echipa de proiect se va documenta și poate face următoarele:
– să scrie pe site și pe alte pagini afiliate (ex. PLATZFOMA.MD) despre încălcări și condiții de muncă, păstrînd în mod obligatoriu ANONIMITATEA. 
– să contacteze autorul/autoarea sesizării (DOAR prin intermediul adresei electronice incalcari@protonmail.com) pentru a decide împreună pașii următori (echipa oferă asistență juridică calificată pentru cei care doresc să se adrese în instanță pe litigii de muncă).

Există riscul ca cineva să acceseze toate sesizările și să le facă publice?

Nu. Categoric nu. 

După ce ați trimis sesizarea, echipa de proiect o descarcă de pe site și o include într-o mapă securizată ce se păstrează off-line. Ulterior, sesizarea este ștearsă de pe site așa încît, chiar dacă cineva ar sparge site-ul, nu ar avea acces la arhiva sesizărilor.

Pentru contacte și informații suplimentare: incalcari@protonmail.com

Platforma IDA.MD este realizată de PLATZFORMA, în colaborare cu AO CADP, cu sprijinul financiar al FundAction.

 

Despre autor

Platzforma Redacția

1 Comentariu

 • Buna seara , mă interesează faptul unde pot scrie sau mai bine zis să vă informez despre o experiență
  neplacută dintre mine și angajatorul magazinului Tesoro.mio ?

Lasa un comentariu