POLITIC RECENTE

APEL cu privire la intenția Ucrainei de extindere a Complexului Hidroenergetic Nistrean

                                                                      Către Prim-ministrul Republicii Moldova,

                                                                                   Domnul Pavel Filip

                                                                                   Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale
                                                                                    și Mediului,

                                                                                   Domnul Nicolae Ciubuc

                                                                                   Ministrul Economiei și Infrastructurii,

                                                                                   Domnul Chiril Gaburici,

                                                                                    Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene,

                                                                                    Domnul Tudor Ulianovschi

 

Stimate Domnule Prim-ministru,

Este cunoscut faptul că fluviul Nistru are un rol vital pentru asigurarea securității ecologice a Republicii Moldova și pentru dezvoltarea durabilă a societății moldovenești. Reamintim faptul că fluviul Nistru reprezintă principala resursă de apă pentru Republica Moldova, iar în bazinul nistrean locuiesc peste 2 mln. de cetățeni moldoveni. Fluviul Nistru este singura sursa de apă potabilă pentru capitala Republicii Moldova și pentru toate localitățile de pe ambele maluri amplasate de-a lungul fluviului. Atenționăm că strategia de alimentare cu apă a Republicii Moldova, din cauza calității joase a apei din subteran, prevede construcția magistralelor pentru alimentarea cu apă potabilă a populației din 8 raioane din nordul și centrul republicii cu apa fluviului Nistru. Din volumul total al apei utilizate în diverse scopuri în Republica Moldova, 80 % este captată din bazinul Nistrului, fapt care accentuează valoarea uriașă a fluviului pentru toți cetățenii moldoveni.

În același timp, remarcăm faptul că, Complexul Hidroenergetic Nistrean, care a fost planificat și început încă pe timpul URSS și care acum este în gestiunea companiei Ukrhidroenergo SA din Ucraina, are un impact dezastruos asupra fluviului Nistru, fapt constatat de oamenii de știință atât din Republica Moldova, cât și din Ucraina. Studiul impactului social și de mediu, elaborat la momentul planificării construcției Complexului Hidroenergetic Nistrean a constatat că extinderea unui astfel de obiectiv poate duce la crearea unor situații catastrofale în regiune, fapt pentru care, la darea în exploatare în 1983 a primei părți a hidrocentralei la Novodnestrovsk, construcția a fost definitiv stopată .

Cu regret constatăm că de concluziile studiului respectiv nu au ținut cont nici autoritățile din Ucraina, care au continuat extinderea Complexului Hidroenergetic Nistrean începând cu anul 2002, și nici autoritățile din Republica Moldova care nu au intervenit oficial pentru a proteja fluviul Nistru de un proiect antiecologic cu impact devastator pentru cele două țări. Ținem să subliniem că ambele state sunt parte a Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Convenția Espoo), astfel încât Ucraina era obligată, la etapa intenției de proiectare să elaboreze studiul de impact asupra mediului în context transfrontalier a Complexului Hidroenergetic Nistrean și să-l consulte cu Republica Moldova, lucru care nu s-a făcut, până în prezent, la nici o etapă de extindere a Complexului Hidroenergetic Nistrean.

Din ultimele informații parvenite la data 12 noiembrie 2018, Ambasada Ucrainei în Republica Moldova informează Guvernul Republicii Moldova despre intenția companiei Ukrhidroenergo SA din Ucraina de a construi încă 3 agregate imense la Complexului Hidroenergetic Nistrean, ceea ce presupune o nouă construcție de mari dimensiuni, care trebuie supusă unei evaluări noi a impactului asupra mediului în context transfrontalier, conform art. 1 pct. 5 si art. 2 pct. 2 a Conventiei Espoo. Astfel, art. 1 pct. 5 si art. 2 pct. 2 a Conventiei Espoo prevede că orice activitate sau orice modificare majoră a unei activități care face obiectul unei decizii a unei autorități competente în conformitate cu o procedură națională aplicabilă, trebuie supusa unei noi evaluări de impact asupra mediului în context transfrontalier (https://www.unece.org/env/eia/about/eia_text.html).

În acest context, solicităm Guvernului Republicii Moldova:

  • să expedieze Cabinetului de Miniștri a Ucrainei o scrisoare prin care să reamintească despre obligațiunile statului ucrainean în cadrul Convenției Espoo și să solicite elaborarea Studiului de evaluare a impactului asupra mediului a Complexului Hidroenergetic Nistrean în context transfrontalier, care să fie consultat cu toate părțile interesate, și în primul rând cu Republica Moldova;
  • să nu semneze Acordul privind asigurarea funcționării Complexului Hidroenergetic Nistrean până la definitivarea Studiului de impact a funcționării Complexului Hidroenergetic Nistrean asupra mediului, societății și economiei Republicii Moldova, elaborat de PNUD Moldova, cu susținerea Ambasadei Suediei în Republica Moldova și până la prezentarea și consultarea Studiului de evaluare a impactului asupra mediului a Complexului Hidroenergetic Nistrean în context transfrontalier, elaborat de beneficiarul din Ucraina și supus consultărilor cu toate părțile interesate din Republica Moldova.

 

Organizațiile semnatare:

Centrul Național de Mediu, Ina Coșeru, președinte

Mișcarea Ecologistă din Moldova, Alecu Reniță, președinte

Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic, Lilia Curchi, director executiv

Asociația Internațională a Păstrătorilor Râului Eco-TIRAS, Ilia Trombitki, director executiv

Asociația Platforma, Vitalie Sprînceană, director

Asociația Forumul de Studii Interdisciplinare PLURAL, Petru Negură, director

Institutul de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, director executiv

Centrul de Resurse Juridice, Veaceslav Gribincea, director

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, Vladislav Caminschi, director executiv

Centrul National de Mediu, Victor Parlicov, expert

Sergiu Ungureanu, Energy & Environment, expert NSM

Centrul pentru Eficienta Energetica ‘Pro-Energy’, Ruslan Surugiu, președinte

Comunitatea „Watchdog.MD”, Sergiu Tofilat, expert

 

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu