AFIS

Școala de Urbanism Aplicat: Постсоветский город: перезагрузка смыслов/сообществ/среды

В рамках проекта «Активные сообщества для партисипативной демократии города», приглашаем активных граждан на 2-х дневную Школу Прикладной Урбанистики с её основателем, урбанистом Святославом Муруновым.

Мероприятие пройдет с 29 по 30 марта, с 10:00 до 16:00. Для участия на семинаре необходимо заполнить регистрационный формуляр и подтвердить участие до 25 марта включительно: https://goo.gl/forms/S0fw2oN0gV5qVf1d2

мун. Кишинёв, Forum Center and Hostel, ул, Букурешть 77-5

Школа ЦПУ это возможность представить и изучить постсоветский город, понять причины и следствия влияния и конфликтов разных культур – крестьянской/заводской/советской/постсоветской/глобальной. Это практика по городским исследованиям, и новые форматы сетевого взаимодействия внутри сообщества, это технологии проектирования без главных, но на общих ценностях. Школа ЦПУ это возможность вернуть свое право на город и понять чем отличается житель от горожанина.

Мурунов Святослав, основатель сети Центров Прикладной Урбанистики, урбанист (авторская методология Сетевая модель города, сеть городских сообществ, анализ и проектирование общественных пространств с конструированием субъектов, творческая экономика, новые города), эксперт по сетевым моделям, автор карты городских сообществ.
Создатель и руководитель института Прикладной урбанистики (городские экспедиции – http://vk.com/urbanap, эксперт по городским сообществам/социальному проектированию/сетевым моделям/перезагрузке постсоветского города, в качестве эксперта участвовал в проектах Норильского Никеля, РусАла, Еврохима, Фонда Моногородов, Сколково.
Член рабочей группы Минстроя РФ по программе Городская среда.
Читает авторский курс лекций Прикладная урбанистика в МГУ (Философский факультет), курс лекций про перезагрузку постсоветского города в Сколково для фона моногородов. Преподаватель курса городских продюсеров в академии коммуникаций Wordshop.

Автор технологии создания локальных сообществ/общественно-культурных центров и программы повышения квалификаций для сотрудников девелоперских компаний:
http://o-k.center/

Эксперт комплексных проектов освоения территорий, сотрудничает с девелоперскими компаниями (Талан, RDI, Urban Group, ЛСР, ЮИТ, СеверСтрой и другие).

Автор 3х слойной модели постсоветского города, человеческого капитала, сети городских сообществ, креативного кластера, технологии городского воркшопа.

Семинар пройдёт на русском языке.

*** (Ro)***

În cadrul proiectului ”Comunități Active pentru Democrație Participativă în Oraș”, invităm cetățenii activi să participe timp de două zile la Școala de Urbanism Aplicat, condusă de urbanistul din Federația Rusă, Sviatoslav Murunov.

Evenimentul va avea loc pe data de 29 și 30 martie, între orele 10:00 și 16:00. Pentru a participa la eveniment vă rugăm să completați formularul de înregistrare și să confirmați participarea până pe data de 25 martie inclusiv: https://goo.gl/forms/S0fw2oN0gV5qVf1d2

Locația: mun. Chișinău, Forum Center and Hostel, str. București 77-5

Participarea la Școala de Urbanism Aplicat este o oportunitatea de a învăța și de a studia despre orașul post-sovietic, de a înțelege cauzele și consecințele conflictelor dintre diverse culturi – cultura țăranilor/fabricilor/sovietică/post-sovietică/globală. Aceasta este practica cercetării urbane și a noilor forme de interacțiune în cadrul comunității, acestea sunt tehnologiile de proiectare bazate pe valori comune. Participarea la acest atelier vă oferă oportunitatea de a recâștiga dreptul la oraș și de a înțelege modul în care un oaspetele se deosebește de un rezident din oraș.

Sviatoslav Murunov este fondatorul rețelei de Centre de Urbanism Aplicat, urbanist (autorul Modelului de rețea urbană, rețelei de comunități urbane, analiză și proiectare a spațiilor publice prin construirea subiectelor, economia creativă, orașele noi), expert în modelarea rețelelor, autorul hărții comunităților urbane.

Fondatorul și directorul Institutului de Urbanism Aplicat (expediții urbane: http://vk.com/urbanap, expert în proiectarea socială/modelelor de rețea/resetarea orașului post-sovietic), în calitate de expert a participat în așa proiecte ca Norilskii Nikeli, RusAla, Evrohima, Fundația MonoOrașelor, Skolkovo.

Membrul grupului de lucru al Ministerului Construcțiilor al Federației Ruse în cadrul proiectului Mediul Urban.

Lector și autor al cursului de Studii Urbane Aplicate la Universitatea de Stat din Moscova (Facultatea de Filosofie), un curs de prelegeri despre resetarea orașului post-sovietic în Skolkovo pentru Fundația MonoOrașelor. Profesorul al cursului de producători urbani în cadrul Academiei de Comunicare Wordshop.

Autorul tehnologiei de creare a comunităților locale/centrelor social-culturale și al programului de calificare profesională pentru angajații companiilor de dezvoltare: http://o-k.center/

Expert în cadrul proiectelor complexe de dezvoltare a spațiilor, colaborează cu așa companii de dezvoltare ca: Talan, RDI, Urban Group, LSR, YIT, SeverStroi etc.

Autorului modelului de 3 straturi al orașului post-sovietic, capitalului uman, rețelei de comunități urbane, clusterului creativ, tehnologiei de workshop-uri în oraș.

Evenimentul pe facebook:

https://www.facebook.com/events/566034497095028/?active_tab=about

Seminarul se va desfășura în limba rusă.

Participarea la Școala de Urbanism Aplicat este gratuită.

Cazarea participanților din afara Chișinăului va fi asigurată de către organizatori (maxim 15 participanți).

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu