AFIS

Festivalul Solidarității între femei

Русский текст ниже
Scroll down for English

În ultimul timp în Moldova au avut loc mai multe discuții fierbinți în jurul femeilor din politică, femeilor la naștere, femeilor victime a violenței și violului etc. Deseori acestea au fost atacate și blamate tot de alte femei, iar o mare parte din femei nu au avut nici o reacție de susținere. Noi am decis că SOLIDARITATEA ar fi ceea, ce ne lipsește cel mai mult pentru promovarea cauzelor noastre în egalitatea de gen.

De aceea am decis în acest an să facem un mic festival în jurul zilei de 8 martie cu acest îndemn: De a fi solidare. 

Festivalul va dura 3 zile, 6,7 și 8 martie. 
Tema și sloganul de bază va fi „Solidaritatea între femei”.
Invităm să ni se alăture toate organizațiile și persoanele fizice care doresc să fie parte a acestei uniri pentru solidaritate.

În data de 6 martie la 18.00 vom avea un club de discuții în care vor participa femei din diverse grupe cu o istorie proprie.

Discuția va avea loc în Sala Roșie a Summit Events (Chișinău, Tighina 49/3)

În data de 7 martie vom face o conferință de presă cu îndemnul spre solidaritate.

În data de 8 martie va fi Marșul solidarității cu sloganul de bază: „Solidaritate între femei”.
Vă îndemnăm să vă alăturați nouă în solidaritate între femei și cu femeile!

***
В последнее время в Молдове было несколько горячих споров о женщинах в политике, о родивших женщинах, о женщинах, ставших жертвами насилия, и так далее. Их зачастую атаковали и обвиняли другие женщины, или другие женщины не оказывали надлежащей поддержки. Мы решили, что СОЛИДАРНОСТЬ – это то, чего нам больше всего не хватает, чтобы продвигать наши интересы в области гендерного равенства.
Вот почему, мы решили в этом году сделать небольшой фестиваль вокруг 8 марта с призывом к солидарности.
Ниже описаны события фестиваля:

Фестиваль будет проходить 3 дня, 6, 7 и 8 марта. 
Тема и главный лозунг: «Женская солидарность».
Приглашаем все организации и отдельные лица, которые хотят стать частью этого объединения за солидарность.

6 марта в 18.00 мы проведем дискуссионный клуб, в котором примут участие женщины из разных групп с небольшой мотивационной речью.
Дискуссия пройдет в Красном зале Саммит Эвентс (Кишинев, ул. Тигина 49/3)

7 марта пройдет пресс-конференция, с призывом к участию в Марше Женской солидарности.

8 марта состоится сам Марш солидарности под лозунгом: «Женская солидарность».
Призываем присоединиться к нам из женской солидарности или солидарностью с женщинами.

***
Recently, there have been several heated debates in Moldova about women in politics, women who had gone through childbirth, women who have been victims of violence, and so on. They were often attacked and accused by other women, or other women did not provide an appropriate support. We decided that SOLIDARITY is what we lack most to advance our interests in the field of gender equality.
That’s why we decided this year to make a small festival around the 8th of March with a call for solidarity.
Below are the events of the festival:

The festival will last 3 days, on the 6th, 7th and 8th of March.
Theme and the main slogan: „Women’s Solidarity”.
We invite all organizations and individuals who want to become a part of this association for solidarity.

On March 6 at 18.00 we will hold a discussion club in which women from different social groups will take part with a little motivational speech.
The discussion will take place in the Red Hall of Summit Evens (Chisinau, Tighina 49/3 str.)

On March 7, a press-conference will be held, with an urge on participation in the March of Women’s Solidarity.

On March 8, the March of Solidarity itself will be held under the slogan: „Women’s Solidarity.”
We invite everybody to join us on the strength of women’s solidarity or solidarity with women.

 

Pagina de facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/events/2034505303230322/

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu