DOSAR SOCIAL POLITIC RECENTE

Memoria istorică: cazul Transnistriei

На русском.

Conflictele etnopolitice joacă un rol primordial în păstrarea securității regionale. Fiind problematice ”din punctul de vedere al originilor”, acestea capătă un caracter și mai complex în procesul de reglementare.

Istoria conflictului moldo-transnistrean numără deja mai mult de 25 ani. Conflictul armat dintre părți în 1992 complică și mai mult exercițiul de elaborare a unei soluții politice. Pe de o parte, pozițiile Chișinăului și ale Tiraspolului astăzi sînt mai îndepărtate decît oricînd. Pe de altă parte, pe durata întregii perioade a fost acumulată o experiență unică în procesul de negocieri, care a permis asigurarea păcii la Nistru. În cele ce urmează voi încerca să fac o analiză a factorilor și voi evidenția anumite tendințe ce influențează dinamica reglementării conflictului.

Unul dintre acești factori care afectează intensitatea conflictului este modul în care părțile aflate în conflict percep și interpretează memoria istorică, cea care include istoria poporului, păstrează experiența istorică dar și evenimentele cheie ale trecutului.

În condițiile unui conflict nesoluționat dimensiunea istorico-ideologică creează diverse interpretări și utilizări ale ”memoriei istorice” care are funcția de a justifica poziția fiecărei părți. Ar trebui să menționăm aici că, potrivit opiniei cercetătorului Charles King, crearea RSS Moldovenești în 1940 prin combinarea a două entități — Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească de pe malul stîng al Nistrului și Basarabia pe partea dreaptă a Nistrului a reprezentat un proiect artificial al conducerii sovietice (1).

În legătură cu aceasta, identitatea națională, culturală și politică a populației Moldovei sovietice nu avea un fundament stabil și din acest motiv s-a destrămat atît de ușor în anii cînd Uniunea Sovietică se prăbușea. Acest lucru, în opinia mea, reprezintă motivul din care a izbucnit conflictul dintre Tiraspol și Chișinău.

Amintim că conflictul dintre Transnistria și Moldova a început cu confruntarea pe chestiunea privind limba de stat. La 30 martie 1989 a fost publicat proiectul de lege privind limba de stat, elaborat de un grup de lucru al Sovietului Suprem al RSSM, în cadrul căruia limba moldovenească era proclamată drept unica limbă de stat. Aceasta a cauzat un val de proteste în Transnistria, unde proiectul de lege a fost calificat ca avînd un caracter discriminatoriu. Transnistrenii au cerut pentru limba rusă un statut similar și și-au exprimat nemulțumirea față de trecerea limbii moldovenești la grafia chirilică. Totuși, la 10 august 1989 a devenit cunoscut faptul că Sovietul Suprem al RSSM planifică, pentru una din sesiunile viitoare, să discute o variantă și mai radicală a proiectului de lege care prevedea că întreg procesul administrativ în republică urmează să se desfășoare în limba moldovenească. Ca răspuns la aceasta, Consiliul Unificat al Colectivelor Muncitorești (CUCM, rus. Объединенный Совет Трудовых Коллективов – ОСТК) a organizat o grevă preliminară cu solicitarea de amînare a sesiunii Sovietului Suprem, dar conducerea RSSM nu a reacționat în nici un fel la aceste proteste și a decis să purceadă la desfășurarea sesiunii.

Aceasta a condus la creșterea numărului de întreprinderi care s-au alăturat protestului, și nu doar din Transnistria ci și din Moldova. 170 întreprinderi au intrat în grevă cu începere din 29 august. Peste 400 colective muncitorești și-au exprimat solidaritatea cu greva.

Reacția de răspuns la această grevă a fost ”Marea Adunare Națională”, o manifestare organizată de Frontul Popular la Chișinău și care a adunat vreo jumătate de milion de participanți de pe întreg teritoriul RSSM. La Marea Adunare Națională au fost exprimate solicitări privind excluderea limbii ruse din viața publică a republicii. La două zile după aceasta Sovietul Suprem al RSSM a acordat limbii moldovenești statutul de unică limbă de stat.
La 29 ianuarie 1990 la Tiraspol, sub patronajul CUCM, a fost organizat un referendum cu privire la oportunitatea creării Republicii Autonome Socialiste Transnistrene. Majoritatea covîrșitoare a participanților a votat favorabil.
La 23 iunie Sovietul Suprem al RSSM a aprobat concluziile raportului comisiei speciale pe Pactul Ribbentrop-Molotov, în cadrul căruia crearea RSSM a fost recunoscută drept un act ilegal, iar Basarabia și Bucovina de Nord erau declarate ca fiind teritorii românești ocupate ilegal. La rîndul său Frontul Popular a cerut ca RSS Moldovenească să își schimbe numele în Republica Românească Moldova. Drept răspuns Consiliul Orășenesc din Tiraspol a declarat că, dacă RSSM a fost creată ilegal, atunci alipirea părții din stînga Nistrului la această entitate constituie de asemenea un act ilegal, iar hotărîrea guvernului RSSM nu are nici o importanță pentru Transnistria.
Organele administrației publice locale din Transnistria au desfășurat un referendum despre statutul limbii oficiale în regiune. Limbile rusă, ucraineană și moldovenească au fost recunoscute drept limbi oficiale pe teritoriul Transnistriei. La 2 septembrie a fost creată Republica Moldovenească Nistreană (RMN) în componența URSS, a fost ales Sovietul Suprem al regiunii și președintele acestuia, Igor Smirnov.

Faza armată a conflictului transnistrean a durat între 1 martie și 1 august 1992. Din ambele părți au fost folosite tehnica blindată și artileria.

Către mijlocul lui iulie 1992 numărul de jertfe al ambelor părți angajate în conflict era de aproximativ 1000 morți și 4500 răniți.

Studiile memoriei în condițiile conflictului

Pe acest fundal fiecare dintre părțile implicate în conflict a început să creeze comanda politică și socială pentru investigații și cercetări pe tema studiilor memoriei (eng. memory studies) (1) cu scopul de a-și legitima propria statalitate, dar și acțiunile față de cealaltă parte în condițiile conflictului. Astăzi putem constata că studiile memoriei reprezintă una dintre direcțiile istoriografiei care se dezvoltă cel mai dinamic. Aparatul metodologic și termenii teoretici de bază care sînt utilizați la studiul memoriei istorice țin de lucrările lui M. Halwbachs [2], B. Anderson [3], P. Ricoeur [4], J. Le Goff [5] și alții.

În legătură cu aceasta trebuie să remarcăm controversele și discuțiile despre interacțiunea dintre memoria istorică și știința istorică. O serie de cercetători afirmă (2) că istoriografia e chemată să corecteze memoria și să aleagă ceea ce trebuie să rămînă în ea. Al doilea punct de vedere crede că istoriografia însăși nu este decît o reflectare a memoriei istorice (3). Ar trebui să menționăm și existența unei poziții de mijloc care, deși recunoaște dependența istoriografiei de mituri, consideră că aceste mituri trebuie combătute (4).

În acest sens, pentru Transnistria ca stat de facto, dezvoltarea istoriografiei proprii și a studiilor memoriei a fost determinată, întîi de toate, de conflictul dintre Chișinău șu Tiraspol.

Primul document din domeniul păstrării propriului cod cultural și dezvoltarea bazelor istoriografiei proprii a devenit o decizie a Sovietului Suprem al Republicii Moldovenești Nistrene (RMN) din 12 martie 1991, ”Cu privire la măsurile prioritare de păstrare a originalității poporului moldovenesc, a limbii și culturii moldovenești”. Documentul constata că ”în ultima vreme în RSSM s-a activizat foarte mult procesul de românizare a poporului moldovenesc… și este implementată o politică antinațională orientată spre uitarea originalității poporului moldovenesc, culturii, limbii și tradițiilor lui.”

Totodată cercetătorii transnistreni au primit misiunea complicată de a elabora o istoriografie a Transnistriei. Complexitatea era legată mai ales de faptul că, spre deosebire de alte republici ale URSS, istoria Transnistriei ca atare nu a fost niciodată un obiect de cercetare. Această situație era determinată, în opinia noastră, de cauze obiective.

În primul rînd, pînă în 1990 Transnistria nu a avut o statalitate proprie (cu excepția unei perioade cuprinse între 1924-1940 cînd regiunea exista cu numele de Republică Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească în componența Ucrainei). În legătură cu aceasta nu s-au făcut niciodată lucrări de istorie a regiunii.

În al doilea rînd, istoriografia prerevoluționară a Rusiei (pînă la 1917), dar și cercetările istoricilor din Polonia, România, Turcia nu includ opere dedicate istoriei malului stîng al Nistrului.

Totuși, istoriografia sovietică a scris mai multe lucrări ce abordau diverse probleme ale regiunii în perioada existenței RASSM (1924-1940) în perioadele războiului civil și a Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Putem sublinia de asemenea cîteva lucrări de istorie a Tiraspolului și a coloniei armenești de la Grigoriopol [6].

În pofida acestor dificultăți, un grup de cercetători ai Laboratorului de Cercetare ”Istoria Transnsitriei” de la Universitatea din Tiraspol (conducător — N. V. Babilunga, conducător științific — B.G. Bomeșco, colaborator științific principal – V. I. Grosul) au pus bazele istoriografiei Transnistriei. Laboratorul a devenit baza, centrul de coordonare pentru elaborarea și editarea unor lucrări cheie de istorie a Transnistriei. Menționăm doar cîteva: ”Istoria Republicii Moldovenești Nistrene” (în 3 vol), seria broșurilor ”Curs de lecții la istoria Moldovei”, culegerea de documente ”Chestiunea Basarabeană și crearea Republicii Moldovenești Nistrene”, ghidul ”Cartea memoriei Apărătorilor Transnistriei”, monografia colectivă ”Fenomenul Transnistriei” [7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16] etc.

Analiza literaturii editate în cei 25 ani de la momentul creării Transnistriei ne permite să identificăm cel puțin cinci puncte în jurul cărora are loc dezvoltarea istoriografiei în RMN.

Primul punct — direcția legată de dezvoltarea tematicii tradiționalismului moldovenesc. În acest context au fost editate lucrări pe teme precum păstrarea și dezvoltarea culturii, istoriei și limbii moldovenești [17,18, 19, 20, 21, 22].

Al doilea punct — ediții dedicate luptei pentru independența republicii. Această direcție include lucrări despre dezvoltarea mișcării greviste, crearea mișcării republicane CUCM, organizarea și desfășurarea referendumurilor pe teritoriul republicii [23, 24, 25].

Al treilea punct — tema ”războiului pentru independență”. Include lucrări de istorie a conflictului armat între Moldova și Transnistria [26, 27, 28, 29, 30. 31].

Al patrulea punct — editarea unor lucrări ce au ca subiect perioada cînd Transnistria a fost inclusă în Imperiul Rus. Astfel, de exemplu, pentru orașul Tiraspol este foarte importantă explorarea tematicii suvoroviene. Imaginea lui A. V. Suvorov este foarte populară în Transnistria (5). Teritoriul Transnistriei a fost alipit la Imperiul Rus grație eforturilor ilustrului conducător de oști. El personal a pus fundamentul fortăreței Sredina, pe ruinele căreia a apărut orașul Tiraspol. Suvorov e celebrat în Transnistria iar numele său îl poartă localități, străzi, monumente, pe bancnote. În anii 70 ai secolului XX a existat chiar un proiect de unificare a celor două orașe situate de ambele părți ale rîului Nistru — orașele Bender și Tiraspol — într-un singur oraș cu numele Suvorovgrad. În anul 1979 în piața principală a orașului Tiraspol a fost instalat un monument al lui A.V.Suvorov, operă a sculptorilor leningrădeni frații Artamonov, care a devenit de atunci cartea de vizită nu doar a orașului Tiraspol, ci și a întregii Transnistrii [32, 33, 34, 35, 36].

Al cincilea punct — lucrările contemporane dedicate analizei cauzelor istorico-politice ale apariției conflictului și creării Transnistriei [37,38, 39,40,41, 42, 43].

În mod clar, o asemenea dezvoltare activă a istoriografiei a fost susținută de dezvoltarea altor instrumente care fie influențează fie chiar sînt parte a studiilor memoriei.

Înainte de toate e vorba de educația școlară care include manuale de istorie a Transnistriei ”Istoria plaiului natal” pentru elevii claselor 4-9, dar și manualul de Istorie a Republicii Moldovenești Nistrene pentru elevii din clasele 10-11 [44].

E necesar să menționăm apariția și dezvoltarea în Transnistria a unui asemenea instrument de formare a memoriei istorice precum comemorarea, care include memorialele, sărbătorile publice, monumentele etc. Astfel, în fiecare oraș al republicii există un memorial al apărătorilor Transnistriei căzuți în război, sărbătoarea principală a Transnistriei e celebrată pe 2 septembrie, au loc competiții sportive internaționale în memoria apărătorilor căzuți și multe altele.

În acest fel, pentru Transnistria, în contextul unui conflict nesoluționat dezvoltarea istoriografiei proprii nu e doar o „modă”, ci și un factor necesar pentru consolidarea societății în baza unei înțelegeri unice și interpretări ale trecutului, conștientizarea situației curente și analiza perspectiva dezvoltării ulterioare. 

 

REFERINȚE:

 1. King, Ch. Moldovenii. România. Rusia şi politica culturală / Ch. King. – Chişinău: Editura Arc, 2004. – 274 p.
 2. Хальбвакс М. Социальные реки памяти. М.: Новое издательство, 2007. 343 с.
 3. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2001. 286 с.
 4. Рикер П. Память, история, забвение / пер. с фр. М.: Изд-во гуманитарной лит-ры, 2004. 725 с.
 5. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.: Прогресс; Прогресс-Академия, 1992. 372 с.
 6. Ананян Ж.А. Армянская колония Григориополь. Ереван. 1969 .Изд-во Академия наук Армянской ССР, 273 с.
 7. Бабилунга, Н.В. Бессарабская СССР: к истории несостоявшегося проекта / Н.В. Бабилунга // Интернет – издание тираспольской школы политических иссле-дований [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http :// www. Pmr 21. Info / article . ph p?art=40.–Дата доступа:30.12.2011. .
 8. Бомешко, Б.Г. Проблема «1940 года» в истории приднестровской государственности / Б.Г. Бомешко // Июнь 1940 -го. Бессарабия и Северная Буковина в составе СССР: Материалы международной научно – практической конференции / От в. ред. Ю. А. Борисенок.–М.: издатель Степаненко, 2010.– С.13–19.
 9. Бессарабский вопрос и образование Приднестровской Молдавской Республики: сборник официальных документов / отв. ред. В.Н. Яковлев. –Тирасполь: РИО ПГКУ, 1993.–191 с.
 10. Бабилунга, Н.В. Феномен Приднестровья / Н.В. Бабилунга и др.–Тирасполь: ПГУ, 2003.–336 с
 11. История Приднестровской Молдавской Республики / Сост. В.Я. Гросул, Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко и др. Т. 1. Тирасполь, 2000; Т. II. Тирасполь, 2001
 12. Приднестровье: прошлое, настоящее, будущее: Документы международной научной конференции, посвященной 200-летию со дня основания г. Тирасполя. 14-16 октября 1992г. Тирасполь, 1992.
 13. Полушин В. Тирасполь на грани столетий. Кн. 1. Тирасполь, 1995; Кн. 2. Тирасполь, 1996; Путешествие в историю города Бендеры (Бендерский историко-краеведческий музей 1914-1994). Бендеры, 1995;
 14. Руденко Н.П. Дубоссары — город защитников ПМР. Дубоссары, 1995;
 15. Унгурян Э.Г., Унгурян А.П., Борисова Т.И. История образования, заселения и развития немецких колоний в Левобережном Приднестровье в ХIХ в. Тирасполь, 2003
 16. ЯковлевВ.Н. Теринистый путь к справедливости.-Тирасполь, 1993
 17. Молдовенизм и Интердвижение // Исторический вестник Приднестровья. – 2006. -№ 10.
 18. Шорников П.М. Молдавская самобытность: Монография. – Тирасполь: изд-во Приднестр. Ун-та, 2007. – 400 с.
 19. Лазарев А.М. Я – молдованин. – Тирасполь, 1995.
 20. Гросул В.Я. О терминах «молдавский народ» и «молдавский язык». – Тирасполь, 1991
 21. Чобану И.Д. Слово о судьбе родного языка. – Тирасполь, 1992
 22. Петр Шорников, Поля Падения (Историография молдавской этнополитики). – К. : Б.и., 2009. – 200 с.
 23. Начало: Сборник воспоминаний / Сост. А.З. Волкова. – Тирасполь, 2000
 24. Волкова А.З. Референдумы в Приднестровской Молдавской Республике (1989-2003. – Тирасполь, 2005
 25. Бомешко Б.Г. Создание, становление и защита приднестровской государственности. 1990-1992 гг. – Бендеры: Полиграфист, 2010 – 520 с.
 26. Бабилунга Н.В., Бомешко  Б.Г. Книга Памяти защитников Приднестровья. Тирасполь, 1995.
 27. Бабилунга Н.В., Бомешко  Б.Г Бендеры — расстрелянные, непокоренные. Тирасполь, 1993.
 28. Бабилунга Н.В., Бомешко  Б.Г Дубоссары — кровоточащая рана Приднестровья. Тирасполь, 1993.
 29. Бабилунга Н.В., Бомешко  Б.Г Приднестровский конфликт: исторические, демографические, политологические аспекты.  Тирасполь, 1998.
 30. Жирохов М.А. Приднестровье: история конфликта. – М. – Творческая Мастерская «Бабур-СТМ», «Русская панорама», 2014.206 с.
 31. Непокоренное Приднестровье. Уроки военного конфликта / А.В. Козлов, В.Н. Чернобривый. – М.: Вече, 2015. – 288 с.
 32. Благодатских И.М. А.В.Суворов в исторической памяти Приднестровья // Суворов. История и современность. – СПб., 2000. – С.23-27.
 33. Смирнов И.Н. Мы – суворовцы // Советская Россия, сентябрь 2000.
 34. Парламентская газета. 19 апреля 2000 г.
 35. Скалецкая О.Ю. В мире есть только две страны, где помнят о Суворове // Исторический альманах Приднестровья. 2000 г. №4. – С.77-78.
 36. Мельничук А.А. Город на Днестре Тирасполь http://www.pmr21.info/text.php?cat=13&name=gorodnadnestreTiraspol&arch=onsite
 37. Beyer, John, and Stefan Wolff, Linkage and leverage effects on Moldova’s Transnistria problem East European Politics 32 (3): 2016. pp. 335 – 354
 38. De Waal Thomas, An Eastern European Frozen Conflict the EU got Right, Politico. http://www.politico.eu/article/transnistria – an – eastern – european – frozen – conflict – the – eu – got – right – moldova – russia – ukraine, 8 June 2016
 39. King Charles, The Benefits of Ethnic War: Understanding Eurasia’s Unrecognized States World Politics Vol. 53, No. 4 (Jul., 2001), pp. 524-552
 40. Matsuzako Kimitaka, Transnistria in the macro regional context of the Black Sea coast: a collection of articles, Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, 2008
 41. Moser Sergey, Organization of joint control at checkpoints on the Ukrainian-Moldovan state border (Transnistrian factor), Tiraspol, 2009
 42. Perepelitsa Gregory, Conflict in Transnistria causes problems and development forecast. Stilos, Kiev, 2001. Republic of Moldova: current trends in the development, Moscow, 2004
 43. Strautiu Eugen, The Transnistrian conflict Files, Techno Media, Sibiu, 2017
 44. Бабилунга Н.В., Бомешко Б.Г. История родного края. Учебник для общеобразовательных учебных заведений 6-7 классы. Тирасполь, 2004; Они же. История родного края. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. 8-9 классы. Тирасполь, 2005; Этим учебникам предшествовало учебное пособие для 5 класса средней школы ПМР  (Бабилунга Н.В., Бомешко Б.Г. Страницы родной истории. Тирасполь, 1997), которое носило экспериментальный характер в период поиска единой концепции исторического образования как в России, так и в ПМР. С ее принятием и утверждением учебных планов и стандартов по предметам исторического цикла рассказы по родной истории, как и курс «Введение в историю», в школах больше не изучаются.

 

NOTE DE SUBSOL: 

(1) Алексей Васильев, Memory studies: единство парадигмы – многообразие объектов. http://magazines.russ.ru/nlo/2012/117/v36.html
(2) Никифоров А. Л., Историческая память и общество // Личность. Культура. Общество. 2013. Т. 15, No2. С. 90–102.
(3) Рюзен Й, Утрачивая последовательность истории (некоторые аспекты исторической науки на перекрестке модернизма, постмодернизма и дискуссии о памяти) // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. 2001. Вып. 7. С. 10.
(4) Булдаков В. П., Историк и миф. Перверсии современного исторического воображения // Вопросы философии. 2013. No8. С. 54–65
(5) С Тодорашко З.Г., Суворовская тема в деятельности общества историков – архивистов Приднестровья, http://dunvolna.org/articles/6/20/

 

Sursa imagine de fundal.

 

Acest articol face parte dintr-un proiect de dosare tematice, realizat în baza unui parteneriat dintre PLATZFORMA și Fundația Friedrich Ebert – Moldova. Articolele publicate în cadrul acestui proiect nu exprimă neapărat punctul de vedere al partenerilor.

 

Despre autor

Anatoliy Dirun

Anatolii Dirun estecercetător științific superior (Școala de Cercetări Politice din Tiraspol).
Анатолий Дирун - кандидат политических наук, научный руководитель Тираспольской школы политических исследований (Тирасполь, Приднестровье)

10 Comentarii

 • Un articol care dă aparență științifică propagandei rusești.
  În primul rând se poate observa că deși autorul vorbește de un conflict interetnic, conflictul s-a consumat între niște diviziuni administrativ-teritoriale și guvernul RM, nicidecum între etniile de pe teritoriu raioanelor din stânga Nistrului sau din dreapta acestuia.
  Doi. În centrul conflictului s-a aflat statului limbilor oficiale de pe întreg teritoriul RSSM. Autoritățile centrale vroiau ca limba ,,moldovenească,, să fie unica limbă oficială pe întreg teritoriul RSSM, iar forțele politice din stânga Nistrului vroiau ca ,,moldoveneasc,, și rusa să fie ambele oficiale pe întreg teritoriul RSSM. Ucraineana este oficializată în stânga Nistrului mai târziu și doar pentru a da o aparență de problematică interetnică întregii situații. Dar prea târziu și neconvingător, nefiind oficială decât pe hârtie.
  Trei. Nu s-a constatat nici în stânga, nici în dreapta Nistrului conflicte interetnice, pe criterii etnice, între grupuri etnice.
  Concluzie. Deci nu este conflict interetnic, ci un conflict hibrid, în limbaj actual.
  Foarte multe semne de întrebare ridică paragraful:

  ,,În acest sens, pentru Transnistria ca stat de facto, dezvoltarea istoriografiei proprii și a studiilor memoriei a fost determinată, întîi de toate, de conflictul dintre Chișinău șu Tiraspol.,,

  Întâi. Accentul este pus asupra conflictului politico-militar între forțele politice centrale și cele separatiste. (Eufemismul Chișinău – Tiraspol are menirea de a pune pe picior de egalitate părțile în conflict prin utilizarea denumirilor capitalei RM și a ,,capitalei,, separatiștilor. Observăm că denumirea de Tiraspol nu poate fi pusă între ghilimele pentru că e reală, legală, constituind o sursă de legitimitate pentru alte denumiri oficiale utilizate de separatiști).

  Doi. Nu e vorba de un conflict interetnic, derulat între etniile din întreaga R.M. sau măcar între cele grupurile etnice din stânga Nistrului.

  Trei. Srierea istoriei transnistrene nu are ca punct definitoriu nici RASSM, văzută ca republică a etniei ,,moldovenești,, nici ,,unirea,, cu frații moldoveni din restul RSSM, unire realizată în baza criteriului etnic.

  Patru. Conviețuirea în RSSM de-a lungul perioadei sovietice nu poate explica teoria conflictului interetnic și de aceea iarăși nu poate constitui un punct central al istoriografiei transnistrene.

  Concluzie2: Itoriografia transnistreană pune accent pe conflictul politico-militar ca mit fondator al republicii separatiste tocmai pentru că motivul separării a fost politico-militar și nu interetnic.

  Interesantă pentru dimensiunea politică și nu aceea etnică a separarii este decizia separatiștilor Cu privire la măsurile prioritare de păstrare a originalității poporului moldovenesc, a limbii și culturii moldovenești, descris de autorul articolului ca ,,primul document din domeniul păstrării propriului cod cultural și dezvoltarea bazelor istoriografiei proprii.,,
  Ce îi deranja pe separatiști? Românizarea poporului ,,moldovenesc,, prin implementarea unei politici antinaționale ,,orientată spre uitarea originalității poporului moldovenesc, culturii, limbii și tradițiilor lui.” Și era vorba în primul rând de oficializarea limbii ,,moldovenești,, ca unică limbă oficială a RSSM în condițiile în care atât RASSM, cât și RSSM erau prin titulatură republici ale etnosului moldovenesc, create și unite mai târziu pentru a conserva etnosul moldovenesc, dar care spre deosebire de alte republici autonome și unionale nu avusesere (aparent din neglijență) ca limbă oficială limba națiunii titulare. Extrem de fals si pervers, oficializarea limbii ,,moldovenești,, era descrisă ca românizare și ca pericol la adresa ,,poporului moldovenesc,,. (Este neclar dacă se avea în vedere entia ..moldovenească,, sau subnațiunea politică moldovenească). Mai mult falsitatea pericolului deznaționalizării este dovedită în continuare prin faptul că legea cu privire la funcționarea limbilor pe teritoriul RSSM prevede chiar o preponderență juridică de facto a limbii ruse în toate situațiile când cetățeanul RSSM nu cunoaște limba oficială. De aceea, de facto, conflictul între separatiști și autoritățile legitime nu putea avea ca punct de pornire legislația lingvistică și nici vreun conflict interetnic care să decurgă din ea.

  Dimpotrivă este foarte posibil ca tocmai existenșa etnosului ,,moldovenesc,, să constituie o problemă pentru separatiști întrucât limba etnicilor ,,moldoveni ,, este marginalizată în autoproclamata RTM și chiar și numărul vorbitorilor de ,,moldovenească,, a scăzut de la 40% la 30% în mai puțin de 25 de ani.

  • Da, desigur. Insa in cazul nostru acest articol demonstreaza prin exemple prostia noastra (poate si tradarea de catre unii functionari?).
   Ce este istoria? Ea exista in trei ipostaze:
   1) Statistica (documente, date, fapte etc)
   2) Stiinta ( cercetarea, studierea si interpretarea statisticii) Despre ea Napoleon a spus ceva de tipul: „misiunea noastra e sa cucerim teritorii iar a istoricienilor sa demonstreze ca noi am avut dreptul la asta”
   3)Disciplina in institutiile de invatamint. Aici e o manipulare cu tot ce e posibil (statistica, stiinta, mituri, legende, folclor) cu scopul de a consolida o societate, o natiune, un stat.

   Citind acest articol noi trebuie sa ne punem intrebarea – de ce pe un teritoriu care nu are nici o temelie, nici un motiv sa fie stat, au reusit sa impuna o istorie care consolideaza o societate, educa o generatie, iar noi fiind stat nici macar istoria noastra (macar ca statistica) nu o predam in scoli? Ce este aceasta, prostie? tradare? diversiune?

 • Autorul o zice aproape direct – Te vorba de un proces de instrumentalizare a istoriei, de constituire a unei cereri politice pentru un anume fel de istorie.
  Daca am fi mai putin orbi am vedea ca acelasi proces se intampla si in partea dreapta, in doua directii:
  – inventia istoriei statalitatii moldovenesti (cu moldovenii descendenti directi ai dacilor etc, cu apologetica pentru imperiul rus si perioada sovietica). in aceasta istorie mamutii si dinozaurii au murit pentru prietenia moldo-rusa.
  – inventia istoriei identitatii „romanesti” eterne a regiunii (in care de la mamuti incoace paminturile de aici au plamadit romani). in aceasta istorie nu incap minoritatile, migratiile de populatii, holocaustul etc.
  ele-s opuse doar formal, in substanta sint aceleasi – instrumentalizari politice ale istoriei.
  lipseste istoria sociala, istoria scrisa „de jos” (un fel de istorie a la Howard Zinn), istoria cotidiana, istoria fricii, istoria alimentara…astea n-o sa se scrie in curind.

 • Bine Vitalie, ce spui tu este doar o constatare, dar ce trebuie de facut? Istoria sociala exista, ea este infundata in paturile de jos a societatii la nivelul primitiv „mai bine era cind rusii s-au dus iar romanii inca nu au venit / jandarmul roman / curva cu sapte fete”. De ce in polonia cind au fost timpuri grele s-au gasit oameni care au organizat universitatea clandestina? De ce proromanii la timpul lor au organizat cenacluri, au luat ca arma demagogia si l-au inturnat la 180 grade pe Eminescu cu „suntem romani si punctum”, dar unde sunt elitele moldovenesti?!
  In unul din comentariile tale spuneai ca activistii trebuie sa-si scimbe metodele, ei nu metodele ci calea trebuie s-o scimbe. Drepturile omului, libertatea, egalitatea de gen etc. e un lucru bun si necesar, insa pentru aceasta e necesara o temelie financiara, institutionala, politica si activistii aici putin ce pot rezolva si nu e de mirare ca activizmul se preface in grantomanie. Lipsa activistilor , vidul format de ei ii permite lui Dodon sa imbrace masca „marelui statalist aparator al moldovenilor”. Inactivitatea elitelor moldovenesti contribuie la dezbinarea societatii pe criterii geopolitice, aici e locul activistilor.
  Din acest punct de vedere articolul de mai sus am putea sa-l privim ca pe un master-clas, sa facem si noi ceva asemanator.

  • activismul si „grantismul” is lucruri diferite (uneori se intersecteaza, dar foarte rar ca activistii sa ia granturi). mai mult, cei cu granturile nici macar nu se numesc activisti (e prea „radical” pentru ei) si prefera sa isi zica experti, analisti, ocazional societate civila constructiva…
   nu-s activistii de vina ca Dodon urca in sondaje…sau ca Chirtoaca a pierdut primaria. activistii is cu o trompeta (si aia ignorata) cum e acest portal, ceva retele pe facebook (eu am si o emisiune dar acolo e altceva) si cam atit. prin aceste mediumuri activistii incearca sa schimbe agenda – in loc de integrare europeana sa discute despre trotuare, in loc de geopolitica – de societate si economica. dar monopolurile si resursele din partea ailalta is mult mai mari (plus legiunile de idioti utili care se dau in ceasul mortii ca trotuarele din Chisinau tot trebuie rezolvate geopolitic).
   la vreo citeva saptamini de domnie a dnei Radu la primarie se pot intui ceva directii de activitate a activistilor – respectarea procedurilor (a se vedea confuzul de azi cu „discutiile publice” asupra bugetului), lobby pentru serviciu public bazat pe competente, transparenta la primarie (nu pe numiri obscure si capricii) si deamu ramine pe vechi (acus se redeschide iar disarul Cafenelei Guguta etc).

 • Vitalie, autorul nu vorbește de instumentalizare a istoriei. Dacă o și spune, o face într-un mod atât de voalat, încât chestia cu instrumentalizarea e invizibilă. Ceea ce văd în fața ochilor este un articol foarte clasic ca metodologie din domeniul științei istoriografiei. Există o asemenea știință și cercetătorii acestui domeniu discută pe față despre abordări, metode, adică despre diferitele unelete din instrumentarul istoricilor. Autorul nu demitizează nimic, nu scrie printre rânduri și nu face trimiteri obscure la surse pe care nu le indică la bibliografie de frica cenzurii. Nu există niciun fel de aluzii (red pills) care ne-ar pune pe gânduri și ne-ar face să credem că există vreoo interpretare esoterică. Textul este clar, descriptiv, axat pe o abordară căutat imparțială, dar insistența pe dimensiunea etnică a conflictului m-a făcut să-mi dau seama că, dincolo de această fațadă imparțială, autorul susține o argumentare specifică propagandei rusești: că raionele din stânga Nistrului formează o altă (multi)etno-națiune decât restul RM. Ideea de națiune civică (principii și instituții politice) din câte poți observa nici măcar nu este discutată.

  Ca dovadă autorul spune verbatim:
  ,,În legătură cu aceasta, identitatea națională, culturală și politică a populației Moldovei sovietice nu avea un fundament stabil și din acest motiv s-a destrămat atît de ușor în anii cînd Uniunea Sovietică se prăbușea. Acest lucru, în opinia mea, reprezintă motivul din care a izbucnit conflictul dintre Tiraspol și Chișinău.,,

  Autorul crede că populațiile din stânga și din dreapta Nistrului au identități naționale (etnice), culturale și politice diferite. Tocmai asta spune propaganda rusească. Din această viziune rezultă că dreapta Nistrului este mai românizată, iar stânga mai puțin românizată. De ce oare crede asta? Sunt și motive obiective, dar nu e locul discutării lor aici. Motivul subiectiv, dar importatn pentru autor este catalogarea conflictului politico-militar ca conflict interetnic. Și apoi urmează argumentarea.
  Importantă pentru argumentarea etnizării conflictului sunt cei cinci piloni ai ,,istoriografiei transnistrene,, pe care nu i-am mai discutat pentru că mai ales primul pilon e propagandă pură, deși fără această falsă grijă față de elementul etnic moldovenesc al RNM nu poate fi justificată filiația din RASSM și deci e în pericol legitimitatea RNM.

 • E interesant de citit, în contextul articolului de mai sus, și textul lui Andrey Devyatkov despre „ideea transnistreană și capacitatea remarcabilă a ambelor părți (Chișinău și Tiraspol) să joace complex în funcție de mai mulți poli geopolitici și ținînd cont de interesele de conjunctură: http://147.135.70.104/~platzfor/arhive/37320

 • Chiar așteptam intervenția lui Petru. Totuși are o carte despre paleoistoria ,,statalității,, transnistriene.

  Articolul lui Devyatkov este bun, dar suferă de păcatul acordării de statut de jucător realitiv independent separatiștilor transnistreni. Din fericire analiza esențială și concluziile nu au de suferit din acest motiv. Dar o politică de negociere cu separatiștii (gen pași mici, 5+2) direct consitutie o greșeală diplomatică și mai mult o aparență de negociere (ne aflăm în treabă) decât o soluționare concretă. Ultimele evenimente (cu situația limbii române) ne arată că rezultatul acestor negocieri nu este de durată. Eu recomand negocieri directe cu partea rusă.

  Comentarii:

  ,,Astfel, discursul politic oficial al Tiraspolului, în care domină ideea despre Transnistria ca subiect statal independent, nu e o problemă în sine în procesul de reglementare pașnică a chestiunii transnistrene.,, Și argumentează că se fac pași în sensul reglementării pașnice.

  Păi, faptul că Tiraspolul preferă o reglementare pașnică a chestiunii față de o reglementare violentă este absolut logic. Fiind un cap de pod al Rusiei, o enclavă, violența nu avantajează Transnistria încât aceasta are resurse mai mici ca RM și în caz de conflict riscă doar victorii a la Pirus. În caz de conflicte majore repetate, există și riscul ca regimul transnistrean apropiat Moscovei să fie înlăturăt. Pe de altă parte violența știrbește din imaginea de protector al Rusiei pentru populația Transnistriei, precum și cea de garant al păcii dintre părțile conflictuale pe care Rusia o proiectează pentru opinia publică internațională.
  Totodată, scopul înființării acestui centru de influență rusesc nu a fost niciodată nici războiul cu RM (cu atât mai puțin distrugerea RM), nici obținerea unei autonomii parțiale sau complete (independența) pentru această zonă. Scopul a fost influențarea politicilor interne și mai ales externe ale RM, prin menținerea RM în zona de influență politică, militară, etc. a Rusiei. Varianta pașnică este bineînțeles varianta politică întotdeauna preferată. Tensiunile între centru și o periferie rebelă (RM) nu fac decât să reducă pe termen lung influența centrului asupra periferiei.
  Și, în sfârșit, dacă RM acceptă în mod pașnic influența Rusiei și realizează tot pașnic interesul Rusiei în zonă, inclusiv prin abandonarea discuțiilor despre legitimitatea statalității RNm, de ce Rusia ar trebui să prefere violența în relația cu RM? De ce să lupte cu RM când aceasta reglementează în mod pașnic conflictul acceptând influența Rusească?

  Apoi autorul încearcă să găsească un fel de egalitate în relația RMN cu Moscova, dar și cu ceilalți actori politici interesați de conflict.

  ,,Totuși contextul geopolitic în jurul Transnistriei s-a configurat într-un fel în care regiunea nu avea aliați pe care s-ar fi putut baza în procesul de construire a statalității proprii. Relațiile cu Federația Rusă erau la acel moment pline de contradicții: autoritățile ruse au dispus inițierea procesului de evacuare a forțelor armate și a armamentului fostei armate a 14 încă pe timpul lui Lebed, iar aceste forțe erau văzute la Tiraspol ca un mecanism cheie de asigurare a securității proprii…

  Autorul încearcă să ofere o putere decizională (agency) autorităților transnistrene. Imaginea aceasta este falsă. Bineînțeles, că există o marjă de manevră, dar este marja de manevră a unor pioni totalmente dependenți de Rusia și care se implică în intrigile Kremlinului pentru a-și păstra puterea personală nealterată în stânga Nistrului. Să nu uităm că sunt mai multe grupări dornice să conducă regiunea. Dar, indiferent cine e la putere, în relația cu Rusia regulile sunt următoarele: 1. Influența Rusiei în Transnistria nu trebuie să scadă 2. Influența Rusiei prin Transnistria în RM trebuie să crească. În măsura în care pionii realizează aceste deziderate, au tot sprijinul Rusiei. Dar, dacă interesele Rusiei o cer, pionul este sacrificat în tot sau în parte. Sau i se cere să cedeze în negocierea cu RM și Vestul sau dimpotrivă, să plece de la masa tratativelor.
  Doar având în minte regulile de mai sus, putem înțelege atât aparenta libertate de manevră a Tiraspolului, dorința lui de a obține statalitate (uneori) sau dimpotriva, dorința de a se integra în RM. Și contextul istoric ne luminează ce se întâmplă de fapt.

  În continuare autorul iarăși încurcă marja de manevră a specifică unor pioni totalmente dependenți de Rusia, cu suveranitatea.

  ,,Din aceste motive, autoritățile transnistrene au condus o politică externă multivectorială ce presupunea manevrarea între Kiev, Moscova și Chișinău.,,

  În contextul acestei puteri decizionale transnistrene este foarte straniu cum autorul ajunge la concluzia corectă că idea de suveranitate transnistreană se cristalizează la Moscova care în contextul unei noi situații geopolitice în zona Nordului Mării Negre vede Transnistria ca pe o frontieră geopolitică rusească. Contextul este dezamăgirea nesemnării Memorandului Kozak de către comuniștii moldoveni și Revoluția Orange de la Kiev:

  ,,În legătură cu aceste evoluții Moscova a început să perceapă Transnistria ca pe o frontieră geopolitică atît în relațiile sale cu Ucraina și Moldova cît și în relațiile cu Uniunea Europeană. Pentru un moment scurt, la Moscova a apărut chiar ideea ”suveranizării Transnistriei”. Tot atunci înspre regiune pleacă un convoi umanitar menit să sprijine Transnistria care se afla într-o situație de ”blocadă”. Pentru Tiraspol, cîștigul a fost să capete, în sfîrșit, un aliat geopolitic de nădejde.,,

  Observăm că autorul spune că abia în condițiile ,,blocadei,, Transnistra capătă un aliat de nădejde, Rusia. Dar nu așa se fac alianțele. Alianțele se fac înainte de apariția problemelor de securitate și în condițiile în care ambii aliați își promit ajutor reciproc.
  În cazul de față avem o enclavă rusească care riscă să fie depășită de situație și de aceea vin întăriri de la centru. Că transnistirenii și rușii o interpretează ca pe o apropiere, nu înseamnă că avem de a face cu o apropiere. E mai curând vorba de recunoașterea tacită a unei relații de dependență totală. Iar autorul nu vede asta.

  Totuși, autorul observă corect (dar extrem de straniu pentru cadrul teoretic de la începutul articolului) că din 2006 regiunea ajunge totalmente la balanța Moscovei. Sigur, el o vede ca pe o întărire a alianței dintre aceste două ,,popoare frățești,, și tocmai interpretarea aceasta este totalmente greșită. În realitate, ne putem întreba de ce Moscova plătește? Normal, pentru că Transnistria e un instrument geopolitc rusesc care, chiar dacă nu se poate autosusține, este într-atât de important pentru ruși, încât aceștia plătesc doar ca unealta să-și îndeplinească funcția în continuare.

Lasa un comentariu