ATITUDINI DEZBATERI POLITIC RECENTE

Manifest pentru schimbare. Apel din partea unui grup de cetățeni implicați // Манифест за перемены. Воззвание со стороны группы граждан, небезразличных к судьбе страны

На русском, смотрите ниже.

Semnatarii acestui apel își cheamă confrații, prietenii, rudele și pe toți cetățenii Republicii Moldova să se mobilizeze pentru a se opune mașinăriei mediatice, mai agresivă ca niciodată, într-o campanie distorsionată de strategii de manipulare.

În cel de al doilea tur al alegerilor prezidențiale, lupta dintre cei doi candidați se va duce în condiții inegale din punctul de vedere al resurselor logistice, financiare și al mijloacelor de influență exercitate pe căi administrative și din surse de finanțare obscure.

Vom fi provocați să ne consumăm energiile în polemici sterile cu tentă geopolitică și identitară, în loc să discutăm pe fondul problemelor reale cu care se confruntă de ani de zile societatea moldoveană: corupție politică, sărăcie generalizată, migraţie masivă, inegalități sociale flagrante, monopoluri artificiale etc. Într-o societate și așa divizată, unii politicieni caută să obțină cîștiguri politice (și economice) suplimentare, dezbinînd și mai mult cetățenii noștri în funcție de etnie / limbă, opțiuni politice și geopolitice, în loc să muncească la edificarea unui stat viabil, în care fiecare cetățean să se simtă acasă, fără a fi nevoit să ia calea străinătății.

Chemăm la o participare activă și la implicare pentru a nu irosi această șansă de schimbare dintr-un stat corupt și captiv într-un stat de drept funcțional cu un sistem de guvernare capabil să producă bunăstare și echitate socială.

Vă invităm să vă adresați, la rîndul vostru, cercului cel mai larg de prieteni, rude, cunoștințe, pentru a le aduce și un alt punct de vedere asupra situației politice din țara noastră decît cel prezentat și promovat în mod agresiv de mass-media subordonată unor grupuri de interese care controlează instituțiile statului și urmăresc să le stăpînească în continuare.

Să ne implicăm activ pentru modernizare, stat de drept și bunăstare pentru toți cetățenii Republicii Moldova!

 

Semnează / Подписали:

Petru Negură, sociolog, Universitatea Pedagogică de Stat, Chișinău

Andrei Cușco, istoric, Universitatea Pedagogică de Stat, Chișinău

Igor Cașu, istoric, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău

Virgil Pâslariuc, istoric, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău

Tamara Cărăuș, cercetătoare, Institutul de Cercetări al Universității din București/ICUB

Armand Goșu, istoric, publicist (București)

Mircea V. Ciobanu, scriitor, editura Știința

Diana Dumitru, istoric, Universitatea Pedagogică de Stat, Chișinău

Gheorghe Erizanu, editor, editura Cartier

Angela Stafii, trainer, life coach

Vladimir Solonari, istoric, Universitatea din Florida Centrală, SUA

Victor Chirilă, Asociația de Politică Externă APE, director executiv

Victor Ciobanu, Ziarul Național, editorialist

Leontina Vatamanu, regizor de film

Virgil Mărgineanu, producător de film

Igor Cobileanski, regizor de film

Aurelia Felea, istoric, Universiatea de Stat din Tiraspol (cu sediu la Chișinău)

Ana Gurău, membră a Platformei pentru Egalitate de Gen

Lilian Negură, Universitatea din Ottawa, profesor

Angela Frolov, activistă LGBT

Angela Brașoveanu, ziaristă

Rodica Gramma, specialist în drepturile omului și management sanitar

Nicolae Buza, avocat, doctor în drept

Andrei  Crijanovschi,  lingvist-lexicograf

Viorica Ciubotaru, ziaristă, Iași

Natalia Morari, ziaristă

 

Rugăm doritorii de a semna apelul să ne scrieți la adresa platzforma@gmail.com.

 

Манифест за перемены. Воззвание со стороны группы граждан, небезразличных к судьбе страны

Мы, подписавшие это воззвание, призываем наших собратьев, друзей, родственников и всех граждан Республики Молдова проявить сознательность и воспротивиться вездесущей пропагандистской машине режима, которая через подконтрольные ей СМИ проявляет доселе невиданную агрессивность, искажая и отравляя избирательную кампанию разными стратегиями манипуляции.

Во втором туре президентских выборов борьба между двумя кандидатами будет происходить в заведомо неравных условиях, как с точки зрения организационных и финансовых ресурсов, так и в том, что касается средств и методов влияния на исход голосования через использование административного ресурса и финансирования, полученного из сомнительных источников.

Нас будут провоцировать расходовать нашу энергию впустую, увязая в бесполезных и бесплодных дискуссиях на темы геополитики и идентичности, вместо того, чтобы обсуждать сущность реальных проблем, с которыми сталкивается, в течение многих лет, молдавское общество: политическую коррупцию, повсеместную и хроническую бедность, массовую эмиграцию и отток населения, вопиющее социальное неравенство, искусственные экономические монополии и т.д. В условиях нашего глубоко разделенного общества, некоторые политики пытаются получить дополнительные политические (и экономические) дивиденды, еще больше разобщая и разделяя молдавских граждан по этническому / языковому принципу, по их политическим и геополитическим убеждениям, вместо того, чтобы работать ради общего блага и построения жизнеспособного государства, которое стало бы домом для каждого гражданина. Только тогда наши сограждане перестали бы искать более счастливой доли на чужбине.

Мы призываем к активному и деятельному участию и включению всего населения в предвыборный процесс! Не упустим этот шанс превратить наше теперешнее коррумпированное и захваченное государство в реально функционирующее правовое государство, с политической системой, способной привести Молдову к более благополучному и социально справедливому обществу!

Мы призываем вас обратиться, в вашу очередь, к самому широкому кругу ваших друзей, родственников и знакомых, чтобы донести до них и другую, альтернативную, точку зрения на нынешнее политическое положение в нашей стране. Эта точка зрения в корне отличается от той, которую агрессивно навязывают и пропагандируют большинство СМИ, подконтрольных сомнительным бизнес-группам и интересам. Эти группы фактически узурпировали государственные учреждения и теперь пытаются изо всех сил сохранить и в дальнейшем контроль над ними.

Мы призываем вас деятельно участвовать в борьбе за модернизацию, правовое государство и экономическое благополучие для всех граждан Республики Молдова!

 

Желающие подписать обращение могут связаться с нами по адресу platzforma@gmail.com.

 

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu