CULTURAL RECENTE

Notă de poziție a organizațiilor din sectorul cultural independent față de proiectul ”Centrul de Cultură și Artă Contemporană ”Universul” inițiat de Ministerul Culturii/Декларация позиции организаций независимого культурного сектора относительно проекта Центра Современной Культуры и Искусства”Универсул”, инициированного Министерством культуры РМ

Pe 29 martie 2024, Ministrul Culturii, Sergiu Prodan a anunțat în cadrul unei conferințe de presă proiectul de înființare a Centrului de Cultură și Artă Contemporană „Universul”, în clădirea fostei tipografii „Universul” de pe strada Vlaicu Pîrcălab din Chișinău.
În cadrul aceleiași conferințe Ministrul Culturii a specificat că cheltuielile pentru implementare s-ar ridica la 10-15 milioane de euro, bani identificați de Guvern de pe urma vânzării terenului de pe strada Tighina pentru viitorul sediu al Ambasadei SUA în Republica Moldova, un proiect ce s-ar ridica la „cel puțin 250 milioane de dolari”1.

Organizațiile, inițiativele și lucrătorx culturali din sectorul cultural independent din Republica Moldova, în urma consultărilor și discuțiilor interne în cadrul forumului consultativ al sectorului cultural independent, au elaborat următoarea luare de poziție față de inițiativa Ministerului Culturii. 

1. Salutăm intenția Ministerului Culturii de a iniția un proces de identificare a unor spații de lucru și activitate pentru sectorul cultural independent. Nevoia de spații a fost una articulată constant de sector în cadrul discuțiilor cu autoritățile publice de nivel central și local în ultimii 5 ani.
Încă din luna iulie, 2019, 7 organizații culturale au semnat un demers comun în care se solicita înființarea Centrul Național de Artă și Cultură Contemporană în clădirea fostei Case a Zemstvei Guberniale.

2. Salutăm, de asemenea, și intenția Ministerului Culturii de a identifica un spațiu localizat în centrul orașului și angajamentul Ministerului de a pune din nou în circulația culturală edificiul nefolosit al editurii „Universul”. Centrul orașului trebuie să facă loc și culturii, inclusiv culturii independente, a cărei valoare rămâne subutilizată și marginalizată. Lucrătorx din sectorul cultural independent doresc să contribuie atât la realizarea unui concept al instituției, care să răspundă necesităților și viziunilor locale, cât și la forma de guvernare a acestei noi instituții, după modele europene de participare publică, în folosul scenelor culturale necomerciale și a comunităților locale. Solicităm o întâlnire pe acest subiect la Ministerul Culturii pentru a discuta mai detaliat despre concepțiile unor instituții similare din alte state UE și nu numai și posibilități de adaptare la contextul autohton, dar și de-a afla despre intențiile Ministerului de a lansa un proces participativ în acest sens.

3. În același timp, distingem cele două subiecte separate: amenajarea fostei tipografii “Universul” pentru a răspunde necesităților și proiectelor sectorului cultural, și desființarea terenului fostului Stadion Republican.
Ne exprimăm îngrijorarea că reabilitarea edificiului viitorului Centru de Cultură și Artă Contemporană „Universul” se va face, conform declarațiilor ministrului, din contul desființării unui alt important monument de cultură, sport și memorie colectivă – terenul fostului Stadion Republican din Chișinău. Participanții la forumul consultativ al sectorului cultural independent doresc să se delimiteze de proiectul viitorului sediu al ambasadei SUA și resping orice încercare de instrumentalizare a artei contemporane în folosul unor interese politice și private (“artwashing”).

 4. În privința deciziei de a vinde terenul fostului Stadion Republican Ambasadei SUA, considerăm această decizie ca fiind una ce contravine cadrului legal din motivele enumerate în anexa atașată acestui document. Solicităm o clarificare referitoare la nivelul la care s-a luat această decizie – dacă ține de guvern, de minister etc. 

5. În privința vânzării terenului Stadionului Republican către Ambasada SUA, constatăm absența transparenței procesului decizional. Locuitorii orașului (și ai republicii în general) nu au avut posibilitatea să își exprime opiniile față de proiect în cadrul unor proceduri de dezbatere și consultare publică conform legislației în vigoare. Mai multe grupuri civice, grupuri de cetățeni, persoane publice și-au exprimat dorința ca atât autoritățile publice centrale (Guvernul), cât și Ambasada SUA să asigure transparența și participarea cetățenilor în procesul decizional. A circulat chiar și o petiție care a adunat peste 8000 de semnături2, au fost organizate mai multe evenimente publice de către comunitățile activiste, artistice și civice. Amintim că declarații precedente ale oficialităților de prim rang ale statului au confirmat nevoia de discuții publice pe această chestiune – prim-ministra Natalia Gavriliță3 (pe vremea când se afla în funcție) și președinta Maia Sandu au promis în mod public că vor asigura discuții largi cu societatea și grupurile interesate.
Aceste discuții și consultări largi cu societatea nu au mai avut loc niciodată, riscând să devină promisiuni încălcate. Solicităm demararea unui proces transparent referitor la reamenajarea fostului Stadion Republican. 

6. Atunci cînd interese politice și economice prevalează asupra interesului public de salvgardare a patrimoniului se instituie un precedent antidemocratic periculos, iar societatea civilă și cetățenii sunt descurajați să mai participe activ la procesele democratice, inclusiv la protejarea patrimoniului de memorie culturală. De asemenea, rolul instituțiilor publice nu este cel de a tranzacționa un fragment de patrimoniu (Stadionul Republican) pe alt fragment de patrimoniu (clădirea editurii „Universul”), ci de a proteja obiectele și clădirile de patrimoniu și de a se opune logicii de fragmentare a valorilor prin schimbarea unui monument de patrimoniu pe altul. În condițiile actuale, în care patrimoniul este supus unei presiuni fără precedent în Republica Moldova, ne dorim ca Ministerul să aibă puterea să se poziționeze de partea cetățenilor și a interesului public care apără obiectele și clădirile de patrimoniu. 

7. Atragem atenția că membrii sectorului cultural independent au propus de mai multe ori ca terenul fostului Stadion Republican să fie transformat într-un parc urban, printr-o intervenție cu costuri minime. Respingem formulările din comunicatul oficial al Guvernului cu privire la starea de „paragină” și „murdăria care trebuie curățată” care ar justifica vânzarea terenului4. Apreciem ca fiind regretabilă și condamnabilă intervenția ilegală de demolare a Stadionului Republican în perioada guvernării PCRM, și că acest proces riscă să fie legitimat și continuat de actuala guvernare, inclusiv de Ministerul Mediului și de Ministerul Sănătății, care păstrează tăcerea pe această chestiune. Considerăm că, între timp, spațiul fostului Stadion Republican a devenit un ecosistem sălbatic autonom, cu importante funcții ecologice pentru oraș. Copacii care au crescut pe terenul stadionului alimentează orașul cu oxigen, absorbind dioxidul de carbon al unui oraș al cărui centru e supraaglomerat de numărul mare de automobile personale. Ne raportăm la bune practici din contextul internațional în care alte orașe europene au demarat acțiuni de „resălbăticire” a orașului, adică de recâștigare a zonelor verzi, de readucere și reintegrare a naturii în contextul urban, precum și procese de reamenajare urbană în jurul pietonilor  nu a mașinilor. Orașe ca Paris, Dublin, Hanovra, Berlin, Frankfurt amenajează spații sălbatice la dispoziția locuitorilor, din rațiuni ecologice (pentru păstrarea biodiversității) și de sănătate (pentru confortul și sănătatea fizică și mentală a locuitorilor). 

Reieșind din considerentele expuse mai sus, în calitate de lucrătorx culturali, reiterăm:

– dorința de a ne delimita de proiectul viitorului sediu al Ambasadei SUA și respingem tentativele de „artwashing”; 

– cerem organizarea unui referendum sau a unui proces de consultare publică referitoare la destinația terenului fostului Stadion Republican; 

– solicităm identificarea unor surse alternative de finanțare pentru Centrul de Cultură și Artă Contemporană “Universul”; 

– insistăm pe organizarea unui proces transparent de organizare a Centrului, cu participarea beneficiarilor săi direcți, și care să evite forme de extractivism intelectual5.

Ne exprimăm dorința de a contribui la fondarea unei instituții care să răspundă contextului, necesităților și viziunilor locale, și la convenirea, împreună, a unei forme de guvernare a acestei noi instituții, în baza unui model de parteneriat public-civic, după exemple europene de participare publică. În acest sens, participanții la forumul consultativ al sectorului cultural independent solicită organizarea unei discuții de clarificare cu Ministerul Culturii, înainte de a curs invitației făcute de Minister pentru contribuțiile de idei.

Anexă.
Referitor la cadrul legal al vânzării terenului fostului Stadion Republican:

– Conform articolului 47 al Codului Funciar al Republicii Moldova, Stadionul Republican face parte din terenurile de uz public din oraşe şi sate (comune) . Conform aceluiași articol, pe terenurile de uz public ”se permite amplasarea construcţiilor şi amenajărilor capitale în conformitate cu destinaţia specială a acestor terenuri, precum şi a construcţiilor şi amenajărilor provizorii uşoare (gherete, chioşcuri), fără ca aceasta să fie în detrimentul terenurilor de uz public”. Or, viitorul sediu al Ambasadei SUA nu poate fi considerat amenajare provizorie ușoară sub forma unor gherete sau chioșcuri!

– Conform art. 29 al Legii Nr. 330 cu privire la cultura fizică şi sport, ”modificarea destinației sau desființarea bazelor și/sau a instalațiilor sportive proprietate publică sau privată, inclusiv ale administrației publice locale, se interzice și se sancționează conform legislației în vigoare”.

– De asemenea, terenul fostului Stadion Republican cade sub incidența Legii nr. 29 privind delimitarea proprietăţii publice ca bun din domeniul public al statului. Conform art. 5 (1) al Legii nr. 29 ”bunurile domeniului public formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale și sînt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile, circuitul civil al acestora fiind limitat în condiţiile legii”.

– Amintim, de asemenea, că legea prin care se permite vânzarea terenului fostului Stadion Republican către Ambasada SUA, anume Legea nr. 151/2018 cu privire la transmiterea cu titlu oneros a unui bun imobil din 4 octombrie 2019, a fost elaborată într-un context care, prin Hotărîrea Parlamentului nr. 39 din 08 iunie 2019, a recunoscut „caracterul captiv al statului Republica Moldova”. 

05.04.2024

Semnează

Coaliția Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova

Centrul de Proiecte Culturale Arta Azi

Centrul pentru Politici, Inițiative şi Cercetări „Platforma”

Comunități Active pentru Democraţie Participativă

teatru-spălătorie

Alexandru Macrinici

Vlada Ciobanu

Pavel Brăila

AO Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău KSA:K

Victor Ciobanu

Asociația Oberliht

Ritmurile Rezistenței Chișinău (Rhythms of Resistance)   

Studioul de Creație ZaO

Constanța Dohotaru

Asociația Art Platforma

Valeria Barbas

Teodor Ajder, Dr. în științele mediului, media și informațiilor

Anetta Dabija

Lutnița

(lista este deschisă).


 1.  https://mc.gov.md/ro/content/chisinaul-va-avea-un-centru-de-cultura-si-arta-contemporana-universul ↩︎
 2. Societatea Civilă Cere Referendum privind soarta Stadionului Republican
  https://www.change.org/p/pre%C8%99edintelui-rm-igor-dodon-prim-ministrului-rm-maia-sandu-pre%C8%99edintelui-parlamentului-rm-zinaida-societatea-civil%C4%83-cere-referendum-privind-soarta-stadionul-republican ↩︎
 3. video) Stadionul Republican va fi sau nu dat pentru construcția unei noi Ambasade SUA? Răspunsul Nataliei Gavrilița
  https://unimedia.info/ro/news/f5565912a3c9ba09/video-stadionul-republican-va-fi-sau-nu-dat-pentru-constructia-unei-noi-ambasade-sua-raspunsul-nataliei-gavrilita.html 
  ↩︎
 4. https://gov.md/ro/content/guvernul-anunta-elaborarea-unui-nou-acord-prin-care-terenul-din-strada-tighina-va-fi-vandut ↩︎
 5. Extractivismul cultural presupune exploatarea sau preluarea elementelor culturale dintr-o comunitate sau țară, adesea fără o compensare adecvată sau fără a ține cont de contextul și semnificația lor pentru cultura respectivă.) ↩︎

29 марта, министр культуры, Сергей Продан, объявил на пресс-конференции о запуске проекта создания Центра Современной Культуры и Искусства „Универсул” в здании бывшей типографии „Универсул” на улице Влайку Пыркэлаб в Кишиневе.
На той же самой конференции министр культуры уточнил, что необходимая сумма для реализации проекта составит от 10 до 15 миллионов евро, средства определенные Правительством за счёт продажи земельного участка на улице Тигина для будущего здания Посольства США в Республике Молдова, проект который обойдется, по его словам, „как минимум в 250 миллионов долларов”.

Организации, инициативы и работники независимого культурного сектора Республики Молдова после консультаций и внутренних дискуссий в рамках консультативного форума независимого культурного сектора разработали следующее заявление относительно инициативы Министерства культуры.

1. Приветствуем намерение Министерства культуры инициировать процесс выделения рабочих и деятельных пространств для независимого культурного сектора. Потребность в пространствах была постоянно подчеркиваема сектором в ходе дискуссий с центральными и местными органами власти за последние 5 лет. Уже с июля 2019 года, 7 культурных организаций подписали совместный запрос о создании Национального Центра Современной Культуры и Искусства в здании бывшего Дома Земственного Управления.

2. Мы также приветствуем намерение Министерства культуры идентифицировать место, расположенное в центре города, и обязательство Министерства вновь включить в культурный оборот неиспользуемое здание издательства „Универсул”. Центр города должен предоставлять место для культуры, включая независимую культуру, ценность которой остается недоиспользованной и маргинализированной. Работники независимого культурного сектора желают внести свой вклад как в разработку концепции учреждения, отвечающей потребностям и местным видениям, так и в форму управления этим новым учреждением, в соответствии с европейскими моделями общественного участия, в пользу некоммерческих культурных сцен и местных сообществ. Мы просим провести встречу на эту тему в Министерстве культуры, чтобы более детально обсудить концепции аналогичных учреждений в других странах ЕС и не только возможности адаптации к местному контексту, но и узнать о намерениях Министерства запустить процесс участия в этом отношении.

3. В то же время мы различаем две отдельные темы: преобразование бывшей типографии „Универсул” для удовлетворения потребностей и проектов культурного сектора, а также снос земельного участка бывшего Республиканского Стадиона. Мы выражаем беспокойство относительно того, что восстановление будущего Центра Современной Культуры и Искусства „Универсул”, согласно заявлениям министра, будет осуществляться за счёт ликвидации другого важного общественного достояния, памятника культуры, спорта и коллективной памяти, расположенного в историческом центре города – участка бывшего Республиканского Стадиона в Кишинёве. Участники консультативного форума независимого культурного сектора стремятся отделиться от проекта будущего здания посольства США и отвергают любые попытки инструментализации современного искусства в политических интересах и частных целей („артвошинг”).

4. Относительно решения о продаже земельного участка бывшего Республиканского Стадиона Посольству США, мы рассматриваем это решение как нарушение законодательного каркаса по причинам, перечисленным в приложении к данному документу. Мы запрашиваем разъяснения относительно уровня, на котором было принято это решение – является ли это решение решением правительства, министерства и т. д.

5. В отношении продажи земельного участка бывшего Республиканского Стадиона Посольству США мы отмечаем отсутствие прозрачности в процессе принятия решений. Жители города (и республики в целом) не имели возможности высказать свои мнения по проекту в рамках процедур обсуждения и общественных консультаций в соответствии с действующим законодательством. Несколько гражданских инициатив, групп граждан, общественных деятелей выразили желание обеспечить, как центральным государственным органам власти (Правительство), так и Посольству США, прозрачность и участие граждан в процессе принятия решений. В ходе даже была петиция, собравшая более 8000 подписей, было организовано несколько общественных мероприятий активистскими, художественными и общественными сообществами. Напомним, что предыдущие заявления высших должностных лиц государства подтверждали необходимость широких обсуждений этого вопроса – премьер-министр Наталья Гаврилица (на тот момент в должности) и президент Майя Санду публично обещали обеспечить широкие обсуждения с обществом и заинтересованными группами. Однако эти широкие обсуждения и консультации с обществом не состоялись, что грозит превратиться в нарушение обещаний. Мы запрашиваем начало прозрачного процесса в отношении использования бывшего Республиканского Стадиона.

6. Когда политические и экономические интересы превалируют над общественным интересом сохранения наследия, устанавливается опасный антидемократический прецедент, и гражданское общество и граждане демобилизуются от активного участия в демократических процессах, в том числе в защите культурного наследия. Кроме того, роль государственных институтов не заключается в торговле фрагментом наследия (Республиканский Стадион) за другой фрагмент наследия (здание издательства „Универсул”), а в защите объектов и зданий наследия и противодействии логике фрагментации ценностей путем жертвоприношения одного памятника наследия ради другого. В условиях нынешнего давления на наследие в Республике Молдова мы хотели бы, чтобы Министерство имело силу выступить на стороне граждан и общественного интереса, защищая объекты и здания наследия.

7. Обращаем ваше внимание, что члены независимого культурного сектора неоднократно предлагали превратить земельный участок бывшего Республиканского стадиона в городской парк с минимальными затратами. Мы отвергаем формулировки из официального сообщения Правительства о состоянии „заброшенности” и „грязи, которую нужно убрать”, которые могли бы оправдать продажу участка. Мы считаем недопустимым и осуждаемым незаконное вмешательство в виде сноса Республиканского Стадиона в период правления ПКРМ, и опасаемся, что этот процесс может быть легитимирован и продолжен нынешним правительством, включая Министерство Экологии и Министерство Здравоохранения, которые молчат по этому вопросу. Мы считаем, что на данный момент пространство бывшего Республиканского Стадиона стало автономной дикой экосистемой с важными экологическими функциями для города. Деревья, выросшие на территории стадиона, обеспечивают город кислородом, поглощая углекислый газ от перегруженного автомобилями центра города. Мы обращаемся к лучшим практикам в международном контексте, в котором другие европейские города начали действия по „ре-дикоизации” и озеленению города, то есть по восстановлению зеленых зон и возвращению и интеграции природы в городскую среду, а также по процессам городского благоустройства вокруг пешеходов, а не автомобилей. Города, такие как Париж, Дублин, Ганновер, Берлин, Франкфурт, обустраивают дикие территории и предоставляют их жителям, по экологическим (для сохранения биоразнообразия) и здравоохранительным (для комфорта и физического и психического здоровья жителей) причинам.

Исходя из вышеизложенных соображений, в качестве культурных работников мы подчеркиваем следующее:

желание отделиться от проекта будущего здания посольства США и отвержения попыток „артвошинга”;

требуем проведения референдума или общественных консультаций относительно назначения земли бывшего Республиканского Стадиона;

просим найти альтернативные источники финансирования для Центра Современного Искусства и Культуры „Универсул”;

настаиваем на проведении прозрачного процесса организации Центра с участием его прямых получателей и избегании форм культурного экстрактивизма.

Мы выражаем желание внести свой вклад в создание учреждения, которое бы отвечало контексту, потребностям и местным видениям, а также согласовать вместе форму управления этим новым учреждением и судьбу бывшего Республиканского Стадиона на основе модели государственно-общественного партнерства, по примеру европейского опыта общественного участия. В этом контексте участники консультативного форума независимого культурного сектора требуют проведения ясного обсуждения с Министерством Культуры перед тем, как отвечать на приглашение Министерства предоставить свои идеи.

Приложение. Относительно правового каркаса продажи земельного участка бывшего Республиканского стадиона:
– Согласно статье 47 Земельного кодекса Республики Молдова, Республиканский стадион является частью земель общественного пользования в городах и селах (коммунах)). Согласно той же статье, на землях общественного пользования „разрешается размещение капитальных строений и сооружений в соответствии с особым назначением этих участков, а также временных легких сооружений (будок, киосков), без ущерба для земель общественного пользования”. Однако будущее здание посольства США не может быть рассмотрено как временное легкое сооружение в виде будок или киосков!

– Согласно статье 29 Закона № 330 о физической культуре и спорте, „изменение назначения или ликвидация баз и/или спортивных сооружений государственной или частной собственности, включая местное государственное управление, запрещается и подлежит наказанию в соответствии с действующим законодательством”.

– Также, земельный участок бывшего Республиканского Стадиона подпадает под действие Закона № 29 о границах государственной собственности как имущество, относящееся к государственной собственности или административно-территориальных единиц. Согласно статье 5 (1) Закона № 29 „имущество общественной собственности составляет исключительным объектом государственной собственности или административно-территориальных единиц и является неотчуждаемым, не подлежит изъятию и истечению срока давности, их гражданское обращение ограничено в соответствии с законом”.

– Также напоминаем, что закон, позволяющий продажу земельного участка бывшего Республиканского Стадиона Американскому посольству, а именно Закон № 151/2018 о передаче имущества с возмездным основанием от 4 октября 2019 года, был разработан в контексте, когда Решением Парламента № 39 от 8 июня 2019 года признавался „зависимый характер государства Республики Молдова”.

Примечание: Экстрактивизм культуры предполагает эксплуатацию или захват культурных элементов из сообщества или страны, часто без должной компенсации или без учета их контекста и значения для соответствующей культуры..

Despre autor

Platzforma Redacția

3 Comentarii

Lasa un comentariu