DOSAR SOCIAL ECONOMIC RECENTE

Cum înlocuim benzina: condițiile și avantajele producerii combustibilului E85 în Republica Moldova

Autor: Denis Roșca

E85 este un combustibil creat din 85% etanol și 15% benzină.

 1. Descriere generală

Descrierea amplă a acestui combustibil poate fi găsită aici. E 85 este un combustibil pe larg utilizat pe plan internațional, ce poate fi utilizat și în Republica Moldova. El reprezintă un pericol redus pentru oameni, automobile și mediu, deoarece a trecut toate testările necesare și deja se produce circa în multe țări în cantități industriale.

Acest combustibil poate substitui pînă la 85% importurile de benzină.

Producerea și comercializarea acestui combustibil nu va afecta semnificativ profiturile întreprinderilor importatoare și distribuitoare de benzină, deoarece va păstra același adaos comercial de X lei/litru. Totodată, nu vor suferi modificări importante nici încasările bugetare, dacă se va menține același sistem de accizare de X lei/tonă. Suma TVA plătită la vămuire va fi înlocuită prin aceeași sumă TVA plătită la vînzarea primară.

Pentru a produce E85, întreprinderile de distribuție trebuie să investească în producerea de etanol, ulterior să îl amestece cu 15% benzină și să continue să vîndă combustibilul în aceleași rețele de distribuție.

 

Beneficiile pentru țară sînt evidente:      

 • Posibilitatea scăderii prețurilor la combustibil, menținînd încasările bugetare;
 • Creșterea PIB-ului din contul substituirii importurilor;
 • Formarea de locuri de muncă și plata impozitelor salariale suplimentare;
 • Dezvoltarea infrastructurii producerii și domeniilor aferente (întreținerea utilajelor, energia electrică, spațiile de stocare etc.);
 • Menținerea în circulație a materiei prime după procesare poate dezvolta industria zootehnică;
 • E85 are mai puține impurități la ardere;
 • Materia primă (cereale etc.) pentru producerea E85 se vinde pe teritoriul Republicii Moldova (nu iese la export), iar suplimentar vin încasări la TVA în buget.

Beneficii pentru industria petrolieră:

 • Sporirea vînzărilor pe plan regional datorită prețurilor competitive (în punctul 3 sînt indicate calculele);
 • Reducerea costurilor pentru transport;
 • Reducerea timpului necesar pentru vămuire și distribuire, deoarece producerea poate fi regională;
 • Previzibilitatea prețurilor la 85% din materia primă;
 • Diversificarea domeniilor de afaceri în urma accesului pe piața etanolului;
 • Scăderea dependenței de fluctuațiile prețurilor pe piața internațională;
 • Asigurarea livrărilor în caz de forță majoră;
 • Parcul de TIR va fi mai puțin uzat din cauza reducerii distanțelor necesare pentru transportare.

 

 1. Exemple de succes.

Iată lista celor mai mari producători de combustibil în bază de etanol (în total 26, 094 milioane galoane = 98 milioane tone anual sau 98 000 milioane litri).

SUA = 15 330 milioane galoane pe an;

Brazilia = 7 295 milioane galoane an;

UE = 1 377 milioane galoane an;

China = 845 milioane galoane pe an etc.

În Republica Moldova există un surplus de producție de 198,7 milioane USD exporturi de cereale în anul 2017. Această statistică vorbește despre existența materiei prime pe teritoriul țării și despre posibilitatea de asigurare a unui proces continuu. Aici nu sînt incluse semințele oleaginoase – ele sînt într-un alt clasificator cu exporturi de peste 240 milioane USD în 2017.

 

 1. Rentabilitate economică

Prețul de piață a unui galon de etanol (3,78 litri) este de 1,43 USD (23,92 lei).

Prețul unui litru de  etanol este de 6,32 lei, acest preț conține deja profitul producătorului.

Prețul de intrare în țară a benzinei este mult mai mare.

Varianta ideală de producere și comercializare este atunci cînd distribuitorii de combustibil investesc în procesul de producere, astfel va dispărea intermediarul ce poate influența sau condiționa prețurile pe piață.

Au fost indicate prețurile pe piața internațională. Rentabilitatea producerii pe teritoriul Republicii Moldova a etanolului va fi profitabilă, avînd factorii de producere mai ieftini. Producerea E85 pe teritoriul țării nu va suporta o deviere înaltă.

Suplimentar, vor rămîne multe reziduuri cerealiere (50-60%) ce vor putea fi vîndute industriei zootehnice.

 

 1. Piața de desfacere

Se va certifica producerea pe teritoriul Republicii Moldova și va continua distribuția prin intermediul stațiilor PECO.

Întreprinderile importatoare de produse petroliere pot investi și ele în utilajele de producere a etanolului pe teritoriul țării. Ulterior vor amesteca produsul conform formulei cu benzină și vor continua distribuția.

În rezultatul producerii E85 în Moldova, totalul importurilor de benzină va scădea în proporție mare. Totalul importurilor de benzină anual este acum de 160 000 tone. Pentru a produce nevoia necesară de carburant vom avea nevoie de 136 000 tone etanol: 160 000 x 0,85% = 136 000 tone etanol necesar spre producere pentru consumatorii din Republica Moldova.

Dacă se obține un preț mai mic al mărfii, va crește capacitatea concurențială pe plan regional.

 

 1. Materia primă

Producerea de etanol poate fi obținut din următoarele materii prime:

1 kg porumb = 0,45 litri etanol;

1 kg grîu = 0,43 litri etanol;

1 kg cartof = 0,14 litri etanol;

1 kg zahăr = 0,64 litri etanol (zahărul se extrage din sfecla de zahăr).

Pentru a produce 136 000 tone de etanol va fi necesar 316 280 tone de grîu. Producția globală de grîu în RM este de 1,17 milioane tone.

 

 1. Ecologia

Etanolul, după ardere, lasă mai puține impurități nocive decît benzina.

 

 1. Forța de muncă

Pentru producerea industrială a E85, va fi necesară instruirea regională a personalului pentru procesul de producere a etanolului și proporțiile de amestec. Marea majoritate a personalului reprezintă muncă necalificată, iar tehnologul va urma un proces de formare deosebită.

 

 1. Infrastructura
  1. Pentru producerea și amestecarea E 85, pot fi utilizate în producere teritoriile și infrastructura existentă în fabricile de vin slab performante sau falimentate din raioanele Republicii Moldova. Acest lucru este comod și prin faptul că materia primă este în regiuni, la fel și rețelele de distribuție sînt în regiuni. Este nevoie de a se investi în repararea lor și dotarea cu echipament. Dar din această investiție va rezulta afaceri cu vînzări de circa 3 miliarde lei anual fiecare.
  2. Pentru stocarea cerealelor pot fi utilizate inclusiv depozitele punctelor de colectare a cerealelor din regiuni, de beneficiat de subvențiile AIPA în cazul creării spațiilor noi.
  3. Pentru transpotare se utilizează TIR-urile existente, după caz CFM.
  4. Distribuția E85 este identică cu distribuția benzinei.
  5. Producerea și distribuția E85 este un proces continuu și deci nu se necesită mari depozite intermediare.

 

 1. Legislația
 • Pentru producerea E85 la scară largă în Republica Moldova, este necesar să certifice producerea de E85 pe teritoriul Republicii Moldova.
 • Este necesară subvenționarea mecanismului instalat la automobil pentru o bună funcționare cu noul combustibil (proces existent în SUA).
 • Aplicarea accizului se va face în momentul vînzării produselor petroliere (suma acestuia va rămîne identică cu cea a accizului actual).

 

Concluzie

În concluzie, în rezultatul producerii combustibilului E85 în R. Moldova bugetul național va crește, securitatea și durabilitatea energetică a țării va crește și ea, iar accesul consumatorului local la combustibil se va ușura la un preț de piață mai mic și cu efecte de poluare a mediului reduse.

 

Acest articol este elaborat în cadrul proiectului „Acțiune socială 2018” – secțiunea „economie & inovație”, realizat în baza unui parteneriat dintre PLATZFORMA și Fundația Friedrich Ebert – Moldova. Articolele publicate în cadrul acestui proiect nu exprimă neapărat punctul de vedere al partenerilor.

Sprijină redacția Platzforma pe Patreon!
Become a patron at Patreon!

Despre autor

Denis Roșca

Denis Roșca e doctorand în economie la specializarea - procesul de industrializare.

Lasa un comentariu