AFIS

APEL la contribuţii! „Transnistria: enclavă separatistă, cap de pod geopolitic sau o nouă lume aparte?”

Смотрите ниже на русском языке.

Zilele acestea Republica Moldova marchează 22 ani de la încetarea acțiunilor militare în conflictul transnistrean (de fapt războiul civil moldavo-moldav). Retrospectiv, cei 22 ani de pace relativă înseamnă totuși un lucru remarcabil într-o regiune atît de instabilă ca cea în care trăim noi.

Acești 22 de ani mai marchează un hotar important – anul acesta, de pe băncile universităților din Republica Moldova și Transnistria va ieși prima generație de tineri care s-au născut, crescut, educat –și-au trăit toată viața conștientă, din copilărie pînă la vîrsta adultă – în Moldova independentă și în Transnistria nerecunoscută. Altfel spus, e momentul în care, pe scena publică, socialăși economică a ambelor regiuni apare o generație pentru care unica lume de referință este regiunea/țara lor și care nu a trăit nici o zi în Uniunea Sovietică, lumea trecutului din care ambele părți ale Nistrului își trag, chiar dacă în moduri atît de diferite, legitimitatea.

https://platzforma.md își propune să abordeze, într-un dosar inedit, relația dificilă şi deseori dureroasă între cele două maluri, prin prisma evoluțiilor comune, dar și a traiectoriilor divergente, a înțelegerilor, dar și a motivelor de ceartă.

Ne propunem să medităm asupra unor teme precum:

– identităţi, experienţe, percepţii – între o istorie sovietică comună și un prezent divergent.

– construcție națională în Moldova și Transnistria.

– nevoia de Celălalt sau Moldova în oglinda transnistreană și invers.

– migrație și evoluţii demografice.

– istorie economică: reforme, eșecuri, economie informală.

– noile generații în Transnistria și Moldova – construim poduri sau ziduri de apărare?

– Moldova, Transnistria, între România, Rusia, Ucraina etc.

Articolele trebuie să aibă între 10-20 mii semne și vor fi trimise la adresa redacției  platzforma@gmail.com pînă la  10 august 2014.

 

В эти дни Молдова отмечает 22-ую годовщину прекращения военных действий в приднестровском конфликте (на самом деле молдавско-молдавская гражданская война).

Оглядываясь назад, эти 22 года относительного мира означают все-таки нечто значительное в таком нестабильном регионе, как тот, в котором мы живем.

Эти 22 года знаменуют собой важный этап: в этом году из университетов  Молдовы и Приднестровья выходит первое поколение молодежи, которая родилась и жила всю свою сознательную жизнь в этих двух странах – независимой Молдове и непризнанной ПМР.

Иными словами, в общественную жизнь, социально-экономическое развитие регионов пришло поколение, которое не прожило и дня в Советском Союзе – в этом мире прошлого, из которого обе стороны черпают свою легитимность.

https://platzforma.md собирается опубликовать серию статей, которые будут исследовать отношения между обеими берегами Днестра, их современное развитие, их общие проблемы. Статьи будут отражать такие темы, как:

– Между общей советской историей и расходящимся настоящим.

– Национальное строительство в Молдове и Приднестровье.

– Нужда в Другом: Молдова в приднестровском зеркале и наоборот.

– Миграция и демографическая эволюция.

–  Экономическая история: реформы, провалы, неформальная экономика.

– Новые поколения в Приднестровье и Молдове – строим мосты или оборонительные стены?

– Молдова, Приднестровье: между Румынией, Россией, Украиной и т.д..

Статьи должны иметь от 10 до 20 тыс. символов и должны быть отправлены в редакцию по адресу platzforma@gmail.com до 10 августа 2014 года.

 

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu