AUTORI

Anastasia Felcher

Anastasia Felcher este doctorandă în Management și dezvoltarea patrimoniului cultural la Institutul IMT de Studii Avansate la Lucca, Italia. Interesele sale de cercetare actuale sunt axate pe cartografierea și provocările manageriale legate de conservarea patrimoniului evreiesc din spațiul post-sovietic. Ea este absolventă a Central European University, Budapesta, Departamentul de Istorie şi a publicat anterior despre canonizare în panteonul literar rus în secolele XIX și XX.

––––––––––

Anastasia Felcher is a PhD Candidate in Management and Development of Cultural Heritage at the IMT Institute for Advanced Studies in Lucca, Italy. Her current research interests are focused on mapping and managerial challenges related to Jewish heritage preservation in post-Soviet space. She is a Central European University History Department alumna and has previously published on canon-building within the Russian literary pantheon in nineteenth and twentieth centuries.

 

 

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu