AUTORI

Veronica Corcodel

Veronica Corcodel este doctorandă la Sciences Po Paris, Facultatea de Drept, şi este pe cale de a încheia o teză sub coordonarea profesorului Horatia Muir Watt. Este asistentă universitară la Sciences Po Toulouse. A fost cercetător invitat la Universitatea din Torino în 2012/2014, la Cornell Law School, în 2010/2011. Domeniile sale de interes includ dreptul comparat, dreptul european si internațional, teoria juridică critică și studiile postcoloniale. Veronica Corcodel a predat un curs introductiv de drept comparat la Sciences Po. Interesele ei de cercetare se concentrează asupra reprezentării societăților non-occidentale în discursul juridic comparat european. Ea şi-a prezentat cercetarea cu numeroase ocazii, la atelierul Harvard IGLP pe Dreptul global și Politici Economice, la Conferința Grupului de la Toronto, la seria de seminare Private International Law as Global Governance de la Sciences Po Paris și la colocviul McGill dedicat „fenomenelor de formalizare a dreptului european”. Veronica Corcodel a fost membru al Comitetului de Organizare al conferinţei doctorale internaționale “Law and Boundaries” la Sciences Po Paris.

 

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu