RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2018

Echipă.
Echipa AO PLATFORMA era compusă, la sfîrșitul anului 2018, din 4 colaboratori permanenți (3 jurnaliști/editori și 1 contabil). De asemenea, în proiectele derulate pe durata acestui an, asociația a colaborat cu încă 20 persoane.
La moment, toți colaboratorii permanenți ai asociației au semnat contracte de prestări servicii. 

Colaborări: 

Pe durata anului 2018 AO PLATFORMA a continuat parteneriatul cu Fundația Friedrich Ebert Stiftung Moldova (FES Moldova) pentru implementarea proiectului ”Dosarul Social”.
În cadrul acestui proiect au fost publicate 33 cercetări, articole și traduceri în limbile română și rusă pe teme precum munca decentă și condițiile de muncă, istorie politică, alegeri locale, cultură, bunurile comune, acces la informație, politici economice, politici sociale (incluziunea persoanelor fără adăpost, incluziunea persoanelor din instituțiile psihiatrice). Aceste articole au fost scrise de 17 autori diferiți, atît din Republica Moldova cît și din afara ei. 

În 2018 AO PLATFORMA a fost invitată să facă parte din platforma internațională Clean Clothes Campaign (CCC) care are drept misiune să lupte pentru salarii și condiții de muncă decente în industria textilă. Platforma CCC adună mai multe organizații din Europa, inclusiv din Europa de Sud-Est. 

Ca urmare a unei colaborări dintre AO PLATFORMA, FES Moldova și platforma Clean Clothes Campaign, doi membri ai asociației au elaborat un studiu în cadrul căruia au calculat salariul de trai (eng. Living wage) pentru industria textilă în Republica Moldova. 

Studiul a fost publicat pe site-ul FES în limbile română și rusă iar un rezumat al acestuia a apărut pe platzforma.md

Pe 18 decembrie 2018 studiul a fost lansat public, în prezența unor jurnaliști, lideri sindicali, reprezentanți ai autorităților publice. 

Între lunile ianuarie – decembrie AO PLATFORMA a fost partener al emisiunii ”ContraCultura”, realizată de Vitalie Sprînceană la TV 8. 

Proiecte implementate.

 1. Informarea opiniei publice despre desfășurarea Congresului Mondial al Familiilor în Chișinău, septembrie 2018

La 15.06.2018 AO PLATFORMA a semnat Contractul de Grant nr. G14873 cu Fundația Soros-Moldova, în valoare de 9900 USD, pentru realizarea proiectului ”Informarea opiniei publice despre desfășurarea Congresului Mondial al Familiilor în Chișinău, septembrie 2018” (eng. World Congress of Families in Moldova, September 2018). Scopul general al proiectului este informarea opiniei publice din Republica Moldova despre Congresul Mondial al Familiilor (CMF), care se va desfășura în luna septembrie în Chișinău, sub patronajul președintelui Igor Dodon. Proiectul își propune să prezinte publicului general o serie de materiale informative (articole, investigații, cercetări) despre eveniment: rețeaua de organizații, lideri politici și religioși, oligarhi, mișcări politice și religioase care vor participa, mizele evenimentului, istoria CMF și a evenimentelor organizate de ei, istoria interacțiunii CMF și actorii politici locali din Moldova în contextul alegerilor parlamentare din toamna anului 2018, politizarea religiei în Republica Moldova și utilizarea unor evenimente de genul Congresului Mondial al Familiilor pentru avansarea unor agende politice locale etc.

Proiectul urma să fie implementat în perioada 01 iulie 2018 – 15 noiembrie 2018. 

La 4 septembrie, în baza Grant Budget Allocation din 04.09.2018, bugetul proiectului a fost suplimentat cu 15 041 USD pentru a acoperi cheltuieli de consultanță internațională dar și realizarea unei analize a impactului media a Congresului Mondial al Familiilor. În total, bugetul proiectului a ajuns la 24 091 USD. 

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele activități:
– organizarea unor evenimente publice (discuții informale, conferințe internaționale) înaintea evenimentului cu scopul de a informa opinia publică despre Congresul Mondial al Familiilor și agenda acestuia, despre rolul politicului în CMF, despre actorii și organizațiile din CMF, despre conexiunile internaționale și globale ale CMF, despre acțiunile anti-avort, anti-femei, anti-LGBTQI+ ale CMF și organizațiilor sale.

Astfel, pe 11 septembrie 2018 a fost organizată, în partneneriat cu reprezentanța de la Chișinău a Fundației Friedrich Ebert, Conferința Internațională ”Congresul Mondial al Familiilor la Chișinău și dreapta conservatoare religioasă: amenințări și oportunități” (hotelul Regency, str. Sfatul Țării, 17). La conferință au participat vorbitori din România, Ungaria și SUA. Conferința s-a adresat în primul rînd jurnaliștilor și formatorilor de opinie din Moldova care scriu pe teme ce țin de religie, politică și societate. În total, la conferința internațională au participat peste 30 de jurnaliști și formatori de opinie locali.

Agenda și anunțul evenimentului pot fi găsite pe următoarea adresă: https://platzforma.md/arhive/38637

– scrierea și diseminarea a 10 articole despre CMF (istorie și structură), politizarea și instrumentalizarea religiei etc. Traducerea acestora în limbile rusă (parțial) și engleză (parțial).

Articolele au fost publicate pe portalul PLATZFORMA.MD, în secțiunea dedicată proiectului: https://platzforma.md/arhive/category/congresul-mondial-al-familiilor-2018 

– elaborarea a unui set de 10 materiale vizuale (foto-colaje, infografice) despre CMF și agenda sa. Materialele au fost elaborate, o parte au fost diseminate pe rețeaua facebook iar o altă parte au fost pregătite și vor fi utilizate de echipa de proiect în diverse activitați publice (discuții, evenimente, luări de poziții) pe teme ce țin de religie și societate.

– elaborarea a 5 materiale video scurte despre CMF și agenda religioasă conservatoare.

– elaborarea unei analize media a CMF Chișinău (2018) de către Ovidiu Voicu. Analiza a evaluat reflectarea CMF în media locală și de internațională, atît cea generalistă cît și cea de nișă. Analiza media a arătat că impactul media al evenimentului este relativ modest: evenimentul a fost diseminat doar în câteva zeci de surse, dintre care puțin peste jumătate sunt naționale. Autorul concluzionează că acesta un rezultat modest comparat cu ambițiile declarate ale organizatorilor, de a avea un eveniment cu impact major în rândul opiniei publice interne și internaționale. Dacă IOF este mai degrabă interesată de oportunitățile de socializare și lobby oferite de cadrul WCF, pentru dl. Dodon, vizibilitatea și notorietatea au fost principalele obiective.

Totodată, din motivul că proiectul a crescut pe parcurs (din cauza anvergurii evenimentului), perioada de implementare a proiectului a fost prelungită pînă la 31 martie 2019. 

 1. Women’s Leadership Program.
  Pe 1 octombrie, AO PLATFORMA a încheiat un contract de grant cu Open Gate/La Strada (Skopje, Macedonia) în cadrul proiectului ”Women’s Leadership Program”. Proiectul în valoare de 1400 EUR prevedea sprijin pentru AO PLATFORMA în organizarea a 80 ore de împuternicire a muncitoarelor din industria textilă de către Lilia Nenescu pe durata intervalului octombrie-noiembrie 2018. 

În cadrul proiectului a fost elaborat un moder de training și au fost identificate 2 muncitoare de la fabrici de textile care au beneficiat de un training în formatul față-în-față în domeniul drepturilor muncii, drepturilor sindicale. 

Evenimente publice

AO PLATFORMA a organizat sau a fost co-organizator al mai multor evenimente și acțiuni publice. 

Contacte și participări internaționale

În aprilie, Vitalie Sprînceană a mers în Franța (Bergerie de Villarceaux) la adunarea anuală a FundAction, o fundație participativă care sprijină mișcările sociale din Europa angajate în lupta pentru o societate mai justă. În calitate de membru al FundAction, Vitalie Sprînceană a fost invitat să facă parte din juriul Fundației care a acordat 10 granturi unor organizații și inițiative din Europa. 

În iunie, Vitalie Sprînceană a participat la o întîlnire a South East Democratic Left (DL Community) la Sarajevo (Bosnia) în cadrul căreia au fost discutate aspecte ce țin de colaborarea între mișcările și organizațiile progresiste din estul și sud-estul Europei. 

În luna septembrie, Lilia Nenescu a participat la o întîlnire a platformei Clean Clothes Campaign în Bratislava (Slovacia) în cadrul căreia au fost discutate chestiuni ce țin de agenda curentă a platformei. 

În luna noiembrie Lilia Nenescu a participat la o întîlnire a platformei Clean Clothes Campaign în Varșovia (Polonia), în cadrul căreia au fost pregătit și discutat procesul de monitorizare a progresului H&M în asigurarea salariului de trai pentru muncitoarele din fabricile subcontractate de corporație. De asemenea, Lilia Nenescu a participat și la o acțiune anti-consumerism organizată de partenerii locali cu ocazia Black Friday. 

În luna noiembrie Vitalie Sprînceană a participat la conferința anuală a International Observatory on Participatory Democracy la Barcelona (Spania), unde a prezentat un raport despre mecanismele de democrației participative în orașul Chișinău. 

Adițional membrii asociației au participat ca traineri sau vorbitori la diverse conferințe, instruiri și evenimente locale. 

Acțiuni de advocacy

Pe parcursul anului Asociația a scris sau a semnat mai multe petiții și demersuri către diverse autorități pe teme ce țin de scopurile și domeniile de activitate ale Asociației indicate în statut. 

AO PLATFORMA a adresat o interpelare Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în legătură cu discuțiile despre acordul cadru dintre Republica Moldova și Israel în privința numărului și condițiilor de muncă ale muncitorilor din Israel.

AO PLATFORMA a mai semnat petiția colectivă adresată Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale prin care se solicita majorarea salariilor pentru cadrele didactice și non-didactice. Ulterior, am trimis o altă petiție președintelui Parlamentului pentru creșterea protecției sociale pentru cele mai sărace grupuri ale populației. 

De asemenea AO PLATFORMA a trimis mai multe solicitări de informație: cu privire la costurile organizării Congresului Mondial al Familiilor, cu privire la transparența Fundației ”Din Suflet” și rolul ei în organizarea Congresului Mondial al Familiilor, cu privire la avizele eliberate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pentru demolarea Cinematografului Gaudeamus etc. 

Audiențe. 

Materialele publicate pe www.platzforma.md au înregistrat, conform datelor Google Analytics peste 75 mii vizualizări. 

Evenimentele publice organizate de AO PLATFORMA, în colaborare cu diverse organizații și inițiative au fost vizitate de aproximativ 300 persoane. 

În perioada ianuarie – decembrie Vitalie Sprînceană a dus emisiunea ”ContraCultura” la postul de televiziune TV 8. Emisiunea a abordat diverse teme de cultură, politici și economie. Aceasta a permis AO PLATFORMA să își crească vizibilitatea. 

Provocări.

 • Caracterul precar al finanțărilor (asociația depinde exclusiv de finanțări de tip grant). 
 • Lipsa unor resurse proprii face imposibilă participarea la proiectele care necesită cofinanțare. 
 • Dimensiunea redusă a echipei care se traduce în imposibilitatea de a avea persoane care ar gestiona un domeniu de activitate separat. 
 • Dimensiunea transnațională a unor probleme – drepturile muncii în sectorul textil, de exemplu – impune eforturi transnaționale (vizite, cercetări) pentru care echipa nu dispune de resurse. 
 • Asociația nu dispune de un sediu propriu. La moment asociația folosește un spațiu de birou oferit generos de către Asociația Comunități Active pentru Democrație Participativă. Adresările noastre repetate la autoritățile locale și centrale pentru oferirea în folosință gratuită a unor spații nelocative nu au adus rezultate. Autoritățile invocă faptul că toate spațiile nelocative din oraș sînt închiriate acum prin procedura licitației, la care asociațiile obștești pot participa în același fel în care participă societățile comerciale. Asociația consideră această abordare ca fiind greșită: asociațiile obștești de obicei nu dispun de fonduri proprii în perspectivă de 3-5 ani și nu pot constitui rezerve. Din acest motiv este necesară, credem, o abordare diferențiată. 

Planuri pentru anul viitor

 • Identificarea unor mecanisme de finanțare structurală sau finanțare de lungă durată (2-3 ani), ce ar permite lărgirea echipei, efectuarea unor cercetări de lungă durată.  
 • Acțiuni de advocacy pentru crearea, la nivel municipal și nivel de țară, a unor fonduri sau mecanisme de susținere și sprijin a organizațiilor nonguvernamentale. 
 • Identificarea unor domenii de activitate ce ar putea genera resurse proprii (ex. editură, revistă etc). 
 • Creșterea vizibilității Asociației la nivel național dar și internațional (participarea în rețele regionale de organizații progresiste, co-organizarea unor evenimente – Marșul Feminist etc). 
 • Creșterea impactului Asociației prin poziții active pe teme de interes curent care țin de scopurile stipulate în Statutul Asociației. 
 • Rezolvarea problemei sediului – asociația are nevoie de un sediu propriu.